Schüco Sök
...
Kommersiella fastigheter

Trä + Aluminium = Sant

Hållbarhet blir av allt större vikt i design och utformning av framtidens byggnader. Moderna byggnader med träkonstruktion ligger verkligen i ropet och för att uppnå högt ställda krav från samhälle och moder jord krävs och finns det lösningar för att uppfylla dessa med bibehållen arkitektonisk skönhet.

Trä vs Aluminium eller Trä + Aluminium?

Trä och aluminium är två material som passar utmärkt tillsammans och kompletterar varandra väl i många byggprojekt. Designmässigt likväl vad gäller krav på både lågt koldioxidavtryck, hög energieffektivitet och hållbara fasadlösningar som står emot väder och vind över en lång tid. Trä ger fina siffror i dagens mätinstrument vad gäller hållbara byggnader men det har även sina begränsningar varför lösningar där trä och aluminium tillsammans i många fall är att föredra.


Magasin X är ett gott exempel på hur det på ett utmärkt sätt går att möta upp marknadens efterfrågan om trä i större byggnader med bibehållna och välbeprövade tekniska och energieffektiva kvaliteter som kombinationen med aluminium innebär. Detta genom Schücos fasadsystem AOC (Add-on constuction), där systemets komponenter erbjuder en pålitlig konstruktion med goda egenskaper och en snygg design. Ett perfekt exempel på hur kvaliteter från både trä och aluminium samspelar på ett förträffligt sätt, vad gäller både hållbart byggande och design.

En byggnad med hållbarhet i fokus

Magasin X består av 10 000 m2 kontorsyta och miljöklassificeras enligt LEED Platinum, högsta möjliga nivå med målet att skapa en byggnad med så lågt ekologiskt fotavtryck som möjligt.

Eftersom själva byggprocessen står för en mycket stor del av ett projekts klimatpåverkan har byggnadens resurseffektivitet, livslängd och anpassningsförmåga till nya användningsområden över tid beaktats. Som sådan är Magasin X designad med robusta material, rejäla våningshöjden och en invändig planlösning som kan möta hyresgästernas krav idag och imorgon.

”Det är väldigt roligt att kunna utveckla arkitektur med så höga hållbarhetsmål där de tekniska löningarna inte begränsat vilka mål vi kan nå. Med Schücos system kunde vi utveckla arkitekturen utan begräsningar, och sätta de fasadintegrerade solcellerna i samma system som glasen.”

Anders Tväråna, arkitekt på White Arkitekter i Uppsala

Magasin X i Uppsala är ett utmärkt exempel på att det går att bygga hållbart – även när det gäller stora kommersiella byggnader. Byggnaden som består av en solid träram är en av Sveriges största kontorsbyggnader i trä och rymmer bland andra arkitektkontoret White i Uppsala som även står signerade arkitekter till projektet.


Byggnadens yttersta skikt består av ett välbeprövat, långlivat och underhållsfritt fasadsystem i aluminium från Schüco som heter AOC 60 (Add-on constuction). 

Ladda ned broschyr - Schüco AOC 50/60/75 (pdf, 879,9 KB)

Arkitekt: Anders Tväråna, White Arkitekter

Byggentreprenör: Vasakronan
Fotograf: Måns Berg
Schüco Partner: Fasadglas i Uppsala
Schücoprodukter: AOC 60 (Add-on construction)
Byggår: Färdigställt 2021