Schüco Sök
...
Nyheter

Schücos väg mot ett koldioxidneutralt företagande

Schüco har tillsammans med WWF (World Wide Fund for Nature) utvecklat ett antal ambitiösa mål för att reducera sina koldioxidutsläpp. Schüco planerar bland annat för att minska sina utsläpp med 30 % till 2025 och siktar på att bli helt koldioxidneutrala år 2040. Schüco belyser därmed återigen sitt engagemang och syfte med partnerskapet med WWF som handlar om att driva fram hållbarhet inom byggbranschen.


Miljöcertifierade byggnader, hållbara energikoncept och ökad energieffektivitet i materialproduktionen – ur ett tekniskt perspektiv finns det många sätt att minska koldioxidutsläppen i byggbranschen. Trots det släpar det väsentligt efter och nu krävs det brådskande åtgärder för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5°.


Rent konkret strävar Schüco efter att minska sina koldioxidutsläpp med 30 % fram till 2025 jämfört med referensåret 2018. Målet innefattar utsläpp från egen produktion, köpt energi, framtagning av råmaterial samt vidare bearbetning och användning av Schücos produkter. Vidare strävar företaget efter att 2040 inte längre generera avfall som är skadligt för miljön. Målet med detta är ett neutralt koldioxidavtryck genom hela värdekedjan som Schüco satt ut i den senaste hållbarhetsrapporten – som ett av de enda företagen inom branschen. Målen har kontrollerats av SBTi (Science Based Targets) och erkänts som vetenskapligt baserade. Detta innebär att de uppfyller de vetenskapliga krav som ställs för att kunna möta målet om 1,5° och Schüco går därmed tillsammans med några få andra banbrytande företag i Tyskland i bräschen och sätter högre klimatmål än de som satts upp av den tyska regeringen. 


Läs mer här!