Schüco Sök
...
Nyheter

Schüco Carbon Control - Minimera CO2 i byggbranschen

En av vår tids stora utmaningar är att uppnå klimatneutralitet inom byggsektorn. Byggbranschen har till uppgift att nå de ambitiösa mål som satts upp för att minska de CO2-utsläpp som genereras vid uppförande, drift och rivning av byggnader till noll. Med Carbon Control erbjuder Schüco ett modulärt utbud av olika produkter och tjänster under hela livscykeln för en byggnad, vilket gör det möjligt att övervaka koldioxidavtrycket från fönster, dörrar och fasader på projektspecifik basis.

Schüco Carbon Control

Minimera CO2 i byggbranschen

Målen i Europa är ambitiösa. Målet med åtgärdspaketet "Fit for 55" inom EU-kommissionens European Green Deal är att minska utsläppen av växthusgaser inom EU med 55 % till 2030 jämfört med 1990, och att EU ska vara klimatneutralt till 2050. Uppförande och användning av byggnader står för nästan 40 % av de globala utsläppen av växthusgaser. Efter transportsektorn kommer därmed byggbranschen att stå inför de största utmaningarna.

Tack vare det modulära sortimentet Schüco Carbon Control förser det Bielefeld-baserade företaget nu alla inblandade i byggprocessen med ett verktyg som gör det möjligt att klara byggandet av klimatvänliga fasader. Som ett resultat av detta kommer byggnader att förbli framtidssäkra investeringar som fortfarande kommer att kunna uppfylla lagkraven efter 2030, 2045 och 2050. I framtiden kommer "livscykelns globala uppvärmningspotential" för en byggnad, som beräknas av GWP-värdet (Global Warming Potential) att vara avgörande för att den ska behålla sitt värde på lång sikt. GWP-värdet uttrycks som ett CO2e-värde (som står för CO2-ekvivalent) och är ett resultat av samspelet mellan byggnadens koldioxidutsläpp från drift och uppförande. Driftsmässiga koldioxidutsläpp uppstår under driften av en byggnad, medan inbyggda koldioxidutsläpp visar hur mycket CO2 som ingår i de material som används. En konservativ användning av materialresurser, byggnadsintegrerade solceller, intelligenta styrsystem eller Cradle-to-Cradle-certifierade produkter kan minska de totala utsläppen.

Att hantera denna process och följa de komplexa reglerna och certifieringarna är dock svårt för de som är involverade i byggandet. Det blir allt mer utmanande för designkontor och arkitektbyråer att navigera genom mängden av krav och specifikationer och tillverkarna har svårt att uppfylla kraven för hållbara specifikationer för att säkerställa att deras företag inte bara förblir konkurrenskraftigt utan även framtidssäkert.

Koldioxidkontroll under varje fas av en byggnads livscykel

Med Carbon Control erbjuder Schüco ett modulärt utbud av produkter och tjänster under hela livscykeln för en byggnad, vilket gör det möjligt att övervaka reduceringen av koldioxidutsläpp för fasader på en projektspecifik basis. Schüco Carbon Control är organiserad enligt de fyra stegen i en byggnads livscykel: planering, konstruktion, drift och demontering. Utöver de produkter och tjänster som Schüco erbjuder, inkluderar den även projektspecifik rådgivning och stöd från ett team av ”Carbon Consultants” (rådgivare), som kommer att hjälpa arkitekter, investerare och tillverkare att aktivt minimera klimatavtrycket från byggnadsskalet.


1 Planering: Design to Decarb
2 Konstruktion: Build to Decarb
3 Drift: Operate to Decarb
4 Demontering: Recycle to Decarb

Schüco Carbon Control - Koldioxidkontroll under varje fas av en byggnads livscykel

Planering - Design to Decarb

Schüco Carbon Control - Design to Decarb

Kursen för den efterföljande CO2-balansen för en byggnad sätts redan på design- och planeringsstadiet. Med ett holistiskt synsätt i åtanke är det därför som Schüco Carbon Control-sortimentet och medföljande support börjar hos investerare, arkitekter och specialistutvecklare eftersom formen på en byggnad, valet av material och ytbehandling, elementstorlekarna och användningen av smart byggnads-teknik kan minimera CO2-värdet redan på planeringsstadiet. Det blir allt vanligare att investerare och kunder eftersträvar certifikat som LEED, BREAM eller DGNB. Dessa fungerar som ett bevis på att en byggnad uppfyller hållbarhetskriterierna och därmed ökar dess värde och attraktionskraft, samtidigt som de bidrar till att bibehålla detta på lång sikt. Precis som GWP-värdet tar dessa byggnadscertifikat hänsyn till hela livscykeln, vilket kräver att även de senare faserna måste räknas in redan i början. Dessutom garanterar användningen av Cradle-to-Cradle-certifierade Schüco-system att materialen är ofarliga och cirkulära.

Konstruktion - Build to Decarb

Schüco Carbon Control - Build to Decarb

Under konstruktionsfasen gör Schüco Carbon Control det möjligt för tillverkare att aktivt övervaka koldioxidavtrycket för den enhet de designar. Som beräkningsprogram, beräknar och visar SchüCal ständigt koldioxidavtrycket som ett CO2-värde, vilket gör det till det perfekta verktyget för en exakt planering. SchüCal låter också användaren välja sitt material. Utöver standardaluminium finns de två nya aluminiumkvaliteterna: Low Carbon (LC) och Ultra Low Carbon (ULC) aluminium. Effekten av att använda dessa nya LC- och ULC-kvaliteter av aluminium kan också beräknas. Dessutom förbättrar Schüco kontinuerligt sin hantering av hållbara förpackningar genom att inrätta återvinningssystem och därmed minska resursanvändningen.


Med Build to Decarb säkerställer Schüco den långsiktiga konkurrenskraften för sina partners samtidigt som de hjälper dem att minska sina CO2-utsläpp.

Drift - Operate to Decarb

Schüco Carbon Control - Operate to Decarb

För att uppnå den perfekta energibalansen erbjuder Schüco också rätt produkter och tjänster som gör att byggnader kan drivas på ett högeffektivt sätt med minskade CO2-utsläpp. Allt från intelligenta byggnadsautomations-system och högisolerande profilsystem hela vägen till generering av energi med hjälp av byggnadsintegrerade solceller, ger smarta produktlösningar ett betydande bidrag till att minska CO2-utsläppen under driftsfasen. Tack vare IoF ID (Internet of Facades), en tagg som fästs på fönster-, dörr- eller fasadenheter gör att information om produkten kan nås digitalt, därmed kan underhåll och produktuppgraderingar planeras och utföras effektivt. Detta säkerställer en långsiktigt hållbar byggnadsdrift och förlänger även livslängden på de installerade systemen.

Demontering - Recycle to Decarb

Schüco Carbon Control - Recycle to Decarb

Cradle to Cradle-certifieringar säkerställer att de byggprodukter som används i byggnader kommer att bli ett råmateriallager för framtiden. Syftet med detta koncept är att alla material som används i systemet ska kunna återvinnas och återanvändas som nytt material vid slutet av sin livslängd. Det innebär att Cradle-to-Cradle-certifierade system uppfyller kraven i den cirkulära ekonomin, som tillskrivits stor vikt i European Green Deal för att klimatneutralitet ska uppnås. När det gäller att implementera Cradle-to-Cradle-principen i byggsektorn, leder Schüco för närvarande vägen med över 60 certifierade aluminiumsystem. Som ett resultat bidrar det till en långsiktig minskning av koldioxidutsläpp och bevarande av resurser. Som en av grundarna av A|U|F har Schüco engagerat sig i miljövänlig återvinning och återanvändning av aluminium sedan 1995. Schücos PVC-U-produkter bidrar också till den cirkulära ekonomin och minskar CO2-utsläppen. Detta har bekräftats av tilldelningen av VinylPlus®-produktetiketten, som Schüco var det första företaget i branschen att få.

Konsulttjänster, lösningar och tjänster från en och samma källa

Tack vare Schüco Carbon Control kan det omfattande Schüco-sortimentet skräddarsys för att hantera den komplexa frågan om minskat utsläpp av koldioxid. Det modulära sortimentet gör det möjligt för investerare, arkitekter och tillverkare att aktivt övervaka CO2-värdet på projektspecifik basis och därigenom hjälpa byggbranschen att uppnå klimatneutralitet.


För mer information, besök - www.schueco-carbon-control.com