Schüco Sök
...
Kommersiella fastigheter

Kunskapshuset - centralt i unik stadsomvandling

En röd markör med stark karaktär. Den sex våningar höga skolan i Gällivare är ritad med gruvgångar och arktisk natur som inspiration. Byggnaden har rönt internationell uppmärksamhet för dess unika gestaltning och rymmer hela 413 fönster, alla från Schüco och med olika mått.

Arkitektbyrån Liljewall har tagit fram ett koncept som gett Kunskapshuset en egen identitet, inspirerad av gruvor, natur och samisk kultur. Byggnaden har fått en fasad av glas och trä. Stora vertikala träpelare i en stark röd kulör hämtar sin inspiration i lokala mönster. De har placerats parvis som varierade gestalter och fungerar samtidigt som solavskärmning.


Däremellan stora glaspartier i Schücos fönstersystem AWS 75.SI+. Glasytorna skapar en välkomnande öppenhet och omedelbar inblick i verksamheten. Går man utmed huset upplevs fasaden som sluten. Står man däremot framför huset är det helt transparent. Kontrasten mellan det slutna och öppna beroende på hur man rör sig är ett spännande arkitektoniskt grepp.

Skolan är byggd i sex plan med olika volymer. Markplanet hyser publika ytor och de mest ytkrävande verksamheterna medan de övre planen är mindre. Asymmetrin bryter ner skalan och ger den en stark karaktär. Den centrala trapphallen kallas Dagbrottet och är byggnadens nav. I bottenplan flyter den ut i en gradäng där eleverna kan umgås. De rödmålade fiskbensmönstrade undertaken förstärker byggnadens personlighet. Mycket glas har använts, även inomhus, för att få in så mycket ljus som möjligt i byggnaden.

Norr om polcirkeln pågår en omfattande stadsomvandling. Stora delar av gruvsamhället Malmberget avvecklas och flyttas till grannorten Gällivare på grund av gruvdriften. Det uppförs nya, viktiga samhällsbyggnader såsom skola, sporthall och ishall som en viktig del i kommunens vision om att bygga en ”arktisk småstad i världsklass”.


Kunskapshuset är ortens nya skola som samlar alla gymnasieprogram och vuxenutbildningar i en byggnad på 23 000 kvadratmeter. Trots den massiva volymen har byggnaden placerats mitt i Gällivare. Lars Olausson, gestaltningsansvarig arkitekt på Liljewall, menar att trenden nu har vänt och att många verksamheter flyttas tillbaka in i stadskärnor för att skapa mer liv och aktiviteter. Skolbyggnaden, som är 30 meter hög och ritad så att den kan upplevas som ett uppochnedvänt dagbrott, har plats för cirka 1 000 elever och lärare.

Gestaltningsansvarig arkitekt Lars Olausson, Liljewall arkitektkontor, berättar:

"Det har varit viktigt att få ihop uttryck och koncept som ger byggnaden sin identitet. Den uttrycker något om platsen. Vi har fått inspiration från gruvor, natur och samisk identitet, och tre samiska konstnärer har utsmyckat lokalerna."

Att bygga i arktisk miljö ställer höga krav på fönster och fasader. Därför har Schücos fönstersystem AWS 75.SI+ valts. Systemet är superisolerat och klarar de stora påfrestningarna. Säkerhetsglas varvas med energiglas, solskyddsglas, självrengörande och varma glas beroende på var i byggnaden glasen sitter. Även många innerväggar består av glas. – Det är ett djupt hus så vi vill ha in dagsljuset så långt som möjligt. En annan anledning är att ge lärare och elever god översikt av lokalerna så att det är lätt att orientera sig. Och vi ville ha profilerna som en skugga till det röda, så små som möjligt, förklarar Lars Olausson.

Arkitekt: Liljewall & MAF arkitekter
Fotograf: Anders Bobert
Schüco Partner: Öjebyns glas
Schücoprodukter: 413 fönster i Schüco fönstersystem AWS 75 SI+, de flesta med individuella mått. Det finns rökevakuering och komfortventilation genom motordrivna luckor i ungefär en tredjedel av fönsterpartierna. Samtliga branddörrar och entrédörrar kommer också från Schüco. Det är totalt 100 dörrar i systemen Schüco Jansen: Economy 60, Janisol, Janisol 2 EI30 och Janisol C4 EI60. En del av partierna har beklätts och försetts
med specialtillverkade handtag av mässing.
Byggår: Färdigställt 2020