Schüco Sök
 • Dataskydd
 • Dataintegritetspolicy inom Schüco International KG för de inloggningsskyddade områdena ”Min arbetsplats”
...
 • Dataskydd
 • Dataintegritetspolicy inom Schüco International KG för de inloggningsskyddade områdena ”Min arbetsplats”

Dataintegritetspolicy inom Schüco International KG för de inloggningsskyddade områdena ”Min arbetsplats”

Stort tack för ditt intresse för Schüco International KG. Skyddet av dina personuppgifter är viktigt för oss. I vår allmänna dataintegritetspolicy informerar vi om hanteringen av dina personuppgifter vid en rent informationsrelaterad användning av vår webbplats. Den återfinns även under rubriken ”Dataskydd” på vår hemsida.


Förutom den rent informationsrelaterade användningen av vår webbplats erbjuder vi ett antal tjänster som du kan använda vid intresse.


Vill du logga in på de inloggningsskyddade områdena ”Min arbetsplats” måste du ange vissa personuppgifter. Vi behöver dem för att kunna fullgöra vårt åtagande. Principerna för databehandling enligt den allmänna dataintegritetspolicyn samt nedanstående dataintegritetspolicy som komplement.


Detta dokument kan laddas ned i PDF-format och arkiveras; klicka då här (pdf, 18,6 KB). För att öppna PDFfilen behöver du det kostnadsfria programmet Adobe Reader  eller jämförbara program som kan hantera PDF-formatet. Dokumentet kan också skrivas ut.


1. Samtycke till användning av data


Genom din bekräftelse av databehandlingen i inloggningsområdet för de inloggningsskyddade områdena ”Min arbetsplats” ger du Schüco Sweden AB, Hesselmans Torg 5, 131 54 Nacka (nedan: ”Schüco“) tillstånd att samla in, behandla och använda dina personuppgifter för de ändamål som anges i dataintegritetspolicyn.


2. Återkallande av samtycken/invändningar avseende reklamsamtycke


(1) Samtycket avseende insamling, behandling, lagring och användning av personuppgifter genom de inloggningsskyddade områdena ”Min arbetsplats” enligt denna dataintegritetspolicy kan när som helst, med verkan framåt i tiden, återkallas via e-post till login@schueco.com eller via brev till Schüco Sweden AB, Hesselmans Torg 5, 131 54 Nacka.

(2) Givetvis kan du när som helst protestera mot behandlingen av dina personuppgifter för andra reklamsyften (kontakt via e-post, telefon, post) Om du vill protestera mot reklam kan du informera oss via de i punkt 2 (1) angivna kontaktuppgifterna.


(3) Samtliga informationsönskemål, förfrågningar om upplysningar eller invändningar mot databehandling skickas via e-post till: login@schueco.com eller till Schüco Sweden AB, Hesselmans Torg 5, 131 54 Nacka. 3. Radering av personuppgifter Personuppgifter raderas om inte lagstadgade arkiveringskrav inte säger annat, om ett raderingskrav görs gällande, om data inte längre behövs för fullgörandet av det syfte som lagringen gällde, eller om lagringen av andra juridiska skäl är otillåten.


4. Personuppgifter


För varje användare som registrerar sig på www.schueco.se resp. sin nationella Schücowebbplats på ”Min arbetsplats“, lägger Schüco upp en lösenordsskyddad åtkomst på ”Min arbetsplats”. Åtkomstbehörighet till personuppgifterna har endast den användare som registrerar sig själv samt den angivna administratören (om sådan krävs vid en tjänst), samt den användare som har angivits av administratören för vilken administratören har givit behörighet i uppdragsgivarens namn och med dennes fullmakt. Sida 2 av 3 Alla användare är skyldiga att behandla sina personliga åtkomstuppgifter strikt konfidentiellt och att inte göra dem åtkomliga för tredje part, även om denne är anställd hos uppdragsgivaren. Dessutom har administratören skyldighet att behandla de användares data som han eller hon har tillgång till strikt konfidentiellt och inte göra dem åtkomliga för tredje part.


5. Insamling, behandling, användning


(1) Schüco behandlar eller använder personuppgifter i syfte att driva de inloggningsskyddade områdena ”Min arbetsplats” i den omfattning som beskrivs nedan. För uppläggning av åtkomst på ”Min arbetsplats” samlas följande obligatoriska uppgifter in. Utan uppgift om dessa data går det inte att skapa åtkomst för resp. uppdragsgivare eller användare. - Uppgift om uppdragsgivaren (företag) ev. genom administratören, om sådan krävs vid en tjänst eller genom användaren

 • Adressuppgifter uppdragsgivare/användare
 • Tilltal för administratör (om så krävs vid en viss tjänst)
 • För- och efternamn på administratör (om så krävs vid en viss tjänst)
 • E-postadress till administratören (om så krävs vid en viss tjänst)
 • Ev. uppgift om andra medarbetare hos uppdragsgivaren som användare
 • Ev. tilltal för användare
 • Ev. för- och efternamn på användare
 • Ev. e-postadress till användare
 • IP-adress


(2) Både administratören (om sådan finns för en tjänst) och ev. användaren måste inhämta ditt samtycke för insamling, behandling och användning av personuppgifter. Efter det att samtycke har givits till användning av personuppgifter genom administratören (om sådan finns för en tjänst) och användaren avslutas registreringen med hjälp av den s.k. Doubleopt- in-metoden. Det innebär att registreringen är avslutad först när den administratör som har befullmäktigats av uppdragsgivaren (om sådan finns för en tjänst) samt användaren har bekräftat det bekräftande e-postmeddelande dessa har fått genom att klicka på den länk som finns i meddelandet. Om denna bekräftelse inte ges inom 48 timmar, raderas uppdragsgivarens inloggning automatiskt från databasen.


(3) Vid användning av de inloggningsskyddade områdena ”Min arbetsplats” lagras de data som behövs för användningen. Om uppdragsgivaren önskar en ändring av administratören eller användardata, kan man beställa ett ansökningsformulär via e-post till mydata@schueco.com. En kopia av ändringsansökan skickas både till den e-postadress som har angivits för administratören och för användaren.


(4) Vid användning av de inloggningsskyddade områdena ”Min arbetsplats” kan de angivna personuppgifterna eventuellt bli tillgängliga för andra användare av de inloggningsskyddade områdena ”Min arbetsplats”.


(5) Vid kontakt med de inloggningsskyddade områdena ”Min arbetsplats” via e-post eller kontaktformuläret lagras den använda e-postadressen samt namn och ditt telefonnummer i syfte att besvara frågor.


6. Vidarebefordran av data till tredje part


(1) Data lämnas inte ut till tredje part, såvida det inte finns en skyldighet enligt lag om detta (t.ex. åtalsåtgärder). Sida 3 av 3


(2) Till viss del anlitar Schüco externa tjänsteleverantörer för behandlingen av data. Dessa leverantörer väljs ut med omsorg och får skriftliga uppdrag. De är bundna till instruktionerna från Schüco och kontrolleras regelbundet. Tjänsteleverantörerna vidarebefordrar inte dessa uppgifter till tredje part.


7. Spårning


För användningen av de inloggningsskyddade sektionerna ”Min arbetsplats” använder sig Schüco av ytterligare cookies på basis av det berättigade intresset enligt art. 6 avsn. 1 lit. f) GDPR. Se även pkt 4 (3) i den allmänna dataskyddspolicyn. I syfte att förstå hur de inloggningsskyddade sektionerna ”Min arbetsplats” används, analyserar Schüco tidpunkten för användarens senaste inloggning samt antalet inloggningar inom en tidsperiod på fyra veckor.


Version: juli 2019