Wyszukiwarka Schüco

...

Korzystne perspektywy zielonego budownictwa

Podstawą aktualnego trendu budownictwa zrównoważonego są globalne tendencje polityczne i wydarzenia określające cele polityki klimatycznej, takie jak przyjęcie "Granic wzrostu" (ang. "Limits of Growth") przez Klub Rzymski w 1972 roku, konferencja klimatyczna w Rio de Janeiro w roku 1992, czy podpisany w 1997 roku protokół z Kioto. Przyczyniły się one do powstania ruchu na rzecz budownictwa zrównoważonego, a także do opracowania określonych wytycznych, rozporządzeń i norm na poziomie światowym, europejskim i narodowym.

Najwyższe standardy jakościowe i środowiskowe

Ponad 80% budynków w Niemczech liczy sobie powyżej 25 lat, a ich zapotrzebowanie na energię znacznie przekracza poziom postulowany przez EnEV. Aktualnie 40% zapotrzebowania na energię w krajach UE oraz związana z tym emisja CO2 przypada na budynki. Tym samym ich modernizacja stała się jednym z głównych celów polityki klimatycznej. Rynek kształtują odpowiednie uregulowania prawne, dyrektywa EPBD 2010, rozporządzenia ENEV 2014 oraz WT 2014 o zaostrzonych wymogach, a od lipca 2013 roku także rozporządzenie o wyrobach budowlanych, którego problematyka dotyczy potrzeby zrównoważenia oraz przeciwdziałania niedoborom energii i wzrostowi jej cen.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Broszura do pobrania

Fassade
Korzystne perspektywy
Dashboard
Zamknij