Wyszukiwarka Schüco

Najczęściej zadawane pytania

Zrównoważony rozwój

1. Czym jest zrównoważony rozwój, gdzie można dowiedzieć się więcej na ten temat?

1. Czym jest zrównoważony rozwój, gdzie można dowiedzieć się więcej na ten temat?

Dobre wprowadzenie do tematu zrównoważonego budownictwa znajdą Państwo na stronie Federalnego Ministerstwa Komunikacji, Budownictwa i Rozwoju Miast:

Przedstawiono tam w sposób wyczerpujący i zrozumiały trzy filary, na których opiera się zrównoważony rozwój: ekologia, ekonomia i aspekty socjokulturowe w kontekście wznoszenia budynków.

2. Czy istnieją różne systemy certyfikacji budynków?

2. Czy istnieją różne systemy certyfikacji budynków?

Na całym świecie funkcjonuje wiele różnych systemów certyfikacji. Wiele z nich ma zasięg regionalny i wywodzi się z inicjatyw lokalnych. Międzynarodowy zasięg mają systemy LEED, BREEAM i DGNB i to one należą do najważniejszych. Na rynku francuskim czołowym systemem jest HQE.
Trzy wyżej wymienione systemy akcentują różne punkty ciężkości. Na razie nie należy oczekiwać ich ujednolicenia. Architekci, projektanci i wykonawcy podczas projektowania i realizacji mają obowiązek uwzględnienia stosownych wymagań. Ostateczny wybór systemu certyfikacji budynku należy do inwestora.

3. Jakie wymagania dotyczące fasad i okien należy uwzględnić w przypadku certyfikowanego budynku?

3. Jakie wymagania dotyczące fasad i okien należy uwzględnić w przypadku certyfikowanego budynku?

We wszystkich systemach bardzo ważnym czynnikiem jest wysoka efektywność energetyczna. Dalsze wymagania poszczególnych systemów certyfikacji ujęte są w formie kryteriów. Jednostki certyfikujące i projektanci formułują wymagania - w zależności od specyfiki danego budynku - już w opisie robót budowlanych. Ponieważ jest to proces w dużym stopniu zależny od koncepcji budynku i jego standardu, jakiekolwiek uogólnienia nie mają dużego sensu. Doświadczenie pokazuje, że systemy Schüco doskonale nadają się do budynków certyfikowanych.


4. Czy wymagana jest jakaś specjalna dokumentacja?

4. Czy wymagana jest jakaś specjalna dokumentacja?

Coraz częściej oczekuje się dodatkowych dokumentów z informacjami na temat wpływu poszczególnych produktów na środowisko. Firma Schüco dostarcza odpowiednie deklaracje środowiskowe produktu (tzw. EPD, Environmental Product Declarations) dla systemów aluminiowych poprzez aplikację SchüCal a dla systemów z tworzywa sztucznego - w formie branżowych deklaracji EPD. Szczególnie w systemie LEED wymaga się informacji na temat pochodzenia produktu i stopnia, w jaki może on później zostać poddany recyklingowi.

5. Okna wykonane są z aluminium, tworzywa sztucznego lub drewna. Jak ocenia się te surowce w kontekście zrównoważonego rozwoju?

5. Okna wykonane są z aluminium, tworzywa sztucznego lub drewna. Jak ocenia się te surowce w kontekście zrównoważonego rozwoju?

W końcowej fazie użytkowania powłoki budynku istotne są rozbiórka i recykling. Drewno w zasadzie jest materiałem odnawialnym, ale ramy okien z drewna muszą po demontażu zostać spalone i zutylizowane. Zużyte okna z PVC już od wielu lat są poddawane recyklingowi przez organizację Rewindo i ponownie przetwarzane na profile okienne. Certyfikowane niemieckie przedsiębiorstwa z branży recyklingu założyły w 2011 roku dla okien i fasad aluminiowych efektywnie działającą organizację pod auspicjami A/U/F. Ze zużytego aluminium pozyskuje ona znów wysokojakościowe profile w sposób energooszczędny i przez dowolną liczbę cykli. Dzięki temu raz wytworzone aluminium stanowi materiał, surowiec wtórny i zapas energetyczny dla przyszłych pokoleń, bo poprzez mądry recykling może ono być stosowane niezliczoną ilość razy bez żadnego uszczerbku dla jego właściwości i walorów jakościowych. Uwzględniając wszystkie aspekty, trzy wyżej wspomniane materiały wykonania okien są w zasadzie równoważne pod względem ekologicznym. Systemy okienne z tworzywa sztucznego niosą korzyści ekonomiczne, systemy aluminiowe są bardziej funkcjonalne i dają większą swobodę projektowania.

Cradle to Cradle® (C2C)

6. Jakie są założenia Cradle to Cradle (C2C)?

6. Jakie są założenia Cradle to Cradle (C2C)?

Koncepcja projektowa Cradle to Cradle (C2C) opiera się na konsekwentnym myśleniu o efektywnym wykorzystaniu zasobów i zrównoważonym rozwoju. W koncepcji C2C wszystkie materiały postrzega się jako surowce, które bez strat ilościowych i jakościowych powinny wrócić do biologicznego bądź technicznego obiegu. Oznacza to brak jakichkolwiek odpadów. W tym celu produkuje się produkty i procesy produkcyjne "od kołyski do kołyski", czyli od etapu powstawania, przez fazę użytkowania, aż do demontażu, przetworzenia i ponownego wykorzystania. Decydującym czynnikiem jest przy tym brak jakichkolwiek strat jakościowych. Produkty C2C nie mogą zawierać żadnych składników szkodliwych i muszą być wyprodukowane przy użyciu energii odnawialnej. W efekcie koncepcja ta daje szeroką przestrzeń dla innowacji i kreatywności w obszarze zrównoważonego rozwoju, a powstałe zgodnie z nią budynki czyni magazynami zasobów do przyszłego wykorzystania. 

7. Dlaczego certyfikacja C2C?

7. Dlaczego certyfikacja C2C?

Cradle to Cradle Products Innovation Institute (C2CPII) w San Francisco opracował holistyczny system oceny, rozwoju i  certyfikacji produktów spełniających wymogi C2C. Ponieważ zapotrzebowanie na zielone certyfikaty (LEED, BREEAM, DGNB) w ostatnich latach stale wzrasta, rośnie też zapotrzebowanie na zrównoważone materiały i produkty. C2C to certyfikacja produktu, czyli niezależne potwierdzenie jego jakości. Certyfikowane produkty spełniają także normy wydzielania szkodliwych emisji podczas montażu, użytkowania oraz demontażu. Ponadto spełniają warunki przetargów, w których wymagane jest przestrzeganie zasad zrównoważonego rozwoju.

 Zrównoważone budownictwo to jeden ze strategicznych obszarów kierunków rozwoju Unii Europejskiej. W 2015 roku wprowadzono unijny pakiet dla modelu gospodarki o obiegu zamkniętym. Certyfikowane produkty nadające się do recyklingu stają się coraz bardziej istotne, na przykład w przetargach publicznych.

8. Co wyróżnia produkt z certyfiaktem C2C?

8. Co wyróżnia produkt z certyfiaktem C2C?

Produkty z certyfikatem Cradle to Cradle przechodzą analizę toksykologiczną i można je poddawać recyklingowi. W zależności od poziomu certyfikacji (Podstawowy, Brązowy, Srebrny, Złoty lub Platynowy), 75%, 95% lub 100% masy materiału składowego jest badane i optymalizowane, a na końcu cyklu życia produkt poddawany jest recyklingowi. Firma Schüco musi także przedstawić dokumenty uzyskane od swoich dostawców, zaświadczające, że we wszystkich komponentach przestrzegane są wartości graniczne oraz zakazy dotyczące substancji, narzucone przez C2CPII.

9. Jak przebiega proces certyfikacji?

9. Jak przebiega proces certyfikacji?

Certyfikat przyznawany jest przez niezależny instytut Cradle to Cradle Product Innovation Institute (C2CPII) w San Francisco. Aby go otrzymać,  Schüco musi udokumentować, że wszystkie wymagania i normy zostały spełnione oraz przedstawić wyniki wymaganych badań i pomiarów. Wszystkie dokumenty są przedkładane jednostce certyfikującej w celu zweryfikowania zgodności. Certyfikat przyznawany jest tylko wtedy, gdy spełnione są wszystkie wymagania. Ponadto ponowna certyfikacja odbywa się co dwa lata.

Ponieważ test materiałów składowych sięga początku łańcucha dostaw, należy zaangażować również dostawców i podwykonawców. Skład materiału zostaje dokładnie przebadany do 100 ppm (0,01%).

Tajemnice handlowe (np. procesy produkcyjne), są chronione poprzez zawarcie umowy o zachowaniu poufności (NDA). Jeżeli podczas testów wykryte zostaną materiały niespełniające rygorystycznych wymagań normy C2C, należy je zastąpić. . Ten proces optymalizacji produktu stanowi istotną częścią certyfikacji C2C.

W zakresie audytu, optymalizacji i całego procesu certyfikacji Schüco współpracuje z EPEA Internationale Umweltforschung z siedzibą w Hamburgu oraz Drees & Sommer SE.

10. Jaka jest różnica między ogólnie stosowanym recyklingiem a recyklingiem C2C?

10. Jaka jest różnica między ogólnie stosowanym recyklingiem a recyklingiem C2C?

Recykling, który jest powszechnie przeprowadzany, to generalnie „downcykling”. Oznacza to, że materiały tracą jakość techniczną podczas procesu recyklingu. Na przykład szkło okienne nie jest obecnie poddawane recyklingowi w celu uzyskania wysokiej jakości szkła okiennego. Zwykle jest przekształcane w szkło opakowaniowe lub inny mniej wartościowy produkt, aż ostatecznie trafi na wysypisko. Odpady mineralne zamieniane są w fundamenty dróg, zamiast być ponownie wykorzystywane do budowy ścian i fundamentów. Z kolei celem recyklingu zgodnie z zasadą Cradle to Cradle jest zapewnienie, aby wszystkie materiały mogły być ponownie wykorzystywane z niezmienną jakością. Taki system trwale zachowuje wartość materiału poddawanego recyklingowi.
Oprócz C2C, Schüco jest aktywnie zaangażowane w inicjatywę recyklingu A / U / F, aby poprawić cykl materiałowy w konstrukcji okien i fasad w perspektywie długoterminowej.

11. Czym certyfikacja C2C rózni się od innych?

11. Czym certyfikacja C2C rózni się od innych?

W przeciwieństwie do certyfikatów takich jak ISO 14001 (zarządzanie środowiskowe) lub certyfikatów budowlanych, takich jak DGNB (Niemiecka Rada Zrównoważonego Budownictwa), certyfikacja Cradle to Cradle odnosi się do konkretnego produktu. Zgodnie z ISO 14024, certyfikacja C2C jest deklaracją środowiskową typu I, porównywalną do Blaue Engel („Blue Angel”) lub natureplus. Oznacza to, że ustalone kryteria są weryfikowane przez ekspertów zewnętrznych, a badanym produktom przyznawane są certyfikaty na poziomach – Basic, Bronze, Silver lub Platinum. W przeciwieństwie do EPD (Environmental Product Declaration), deklaracji środowiskowej typu III, którą można wydać dla dowolnego produktu, certyfikacja C2C jest przyznawana tylko produktom, które spełniają wysokie standardy C2C dotyczące nieszkodliwości materiałów, możliwości recyklingu, a także energii, wymagania wodne i społeczne.

12. Które produkty i systemy Schüco uzyskały certyfikat C2C?

12. Które produkty i systemy Schüco uzyskały certyfikat C2C?

Produkty z C2C Silver:

Stworzyliśmy system modułowy, który umożliwia projektowanie okien, drzwi i systemów fasadowych zgodnie ze standardem C2C Bronze przy użyciu oprogramowania projektowego SchüCal. Dzięki temu certyfikowane artykuły można dobierać ze sobą tak, aby skonfigurować produkt, który w końcowej fazie zaostaje zweryfikowany pod względem wymogów C2C. Systemy, które osiągnęły standard C2C Bronze: Schüco AWS, Schüco ADS SimplySmart i Schüco FWS.

System modułowy zostanie zoptymalizowany do poziomu Silver do końca 2017 roku.

Produkty z C2C Silver:


Certyfikat poziomu D2C Silver uzyskały systemy: Schüco FWS 50.SI, Schüco AWS 75.SI + i Schüco AWS 65 NL.

Wszystkie certyfikaty dostępne są w Docu Center.

13. Czy weryfikacja produktu za pomocą programu SchüCal jest możliwa?

13. Czy weryfikacja produktu za pomocą programu SchüCal jest możliwa?

Program kalkulacyjny SchüCal umożliwia łatwą weryfikację, czy dane  produkty Schüco są zgodne z C2C. Weryfikacja odbywa się zawsze na podstawie istniejących certyfikatów dla poszczególnych produktów i systemów.

14. Czy w przyszłosci planowana jest certyfikacja większej liczby produktów Schüco?

14. Czy w przyszłosci planowana jest certyfikacja większej liczby produktów Schüco?

Tak. Schüco opracowało plan wdrażania C2C w celu ustrukturyzowania procesu ciągłego doskonalenia (patrz wykres). Wszystkie systemy aluminiowe Schüco mają w przyszłości uzyskać certyfikat C2C. Kryteria C2C są również stopniowo uwzględniane przy opracowywaniu nowych rozwiązań i kategorii produktów. Pracownicy Schüco przechodzą intensywne szkolenia w tym zakresie.


15. Co zrobić jeśli planowany system nie został jeszcze poddany certyfikacji C2C?

15. Co zrobić jeśli planowany system nie został jeszcze poddany certyfikacji C2C?

Jeśli w projekcie wymagane jest zastosowanie certyfikacji C2C, a planowane rozwiązanie jej nie posiada, istnieje możliwość certyfikacji indywidualnej. To wymaga czasu, a nakłady na specjalne konstrukcje z profili aluminiowych są mniejsze, ponieważ standardowe systemy aluminiowe firmy Schüco zostały już certyfikowane. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji.

Kontakt

Nie uzyskałem odpowiedzi na moje pytanie.

Jeśli masz więcej pytań dotyczących C2C oraz certyfikowanych produktów Schüco, wypełnij formularz kontaktowy.

Najczęściej zadawane pytania
Dashboard
Zamknij