Schüco zoeken
  • Data Briefing
...
  • Data Briefing
Uw voordelen als geregistreerde gebruiker

De EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is van kracht sinds 25 mei 2018. Dit regelt de manier waarop we kunnen communiceren met klanten en zakenpartners in overeenstemming met de richtlijnen voor gegevensbescherming.Daarom hebben we onze bijgewerkt general privacy policy en de privacy policy for the “My Workspace“ section van de website, 

waarvoor een login vereist is. Neem even de tijd om het bijgewerkte beleid door te lezen.

Overeenkomst

Ik zou graag informatie (reclame) willen ontvangen over de huidige producten en diensten van Schüco en op de volgende kanalen worden geïnformeerd.

Deze informatie is vrijwillig. Uw toestemming voor de verzending kan te allen tijde per e-mail worden herroepen login@schueco.com of naar de contactgegevens op de afdruk. Uw gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de gegevensbeschermingsverklaringen die hierboven zijn beschreven.