Schüco zoeken
 • Data protection
 • Privacyverklaring voor het met wachtwoord beveiligde domein "Mijn werkplek"
...
 • Data protection
 • Privacyverklaring voor het met wachtwoord beveiligde domein "Mijn werkplek"

Privacyverklaring Schüco Nederland B.V. voor het met wachtwoord beveiligde domein "Mijn werkplek"

Hartelijk dank voor uw interesse in Schüco Nederland B.V. De bescherming van uw persoonlijke gegevens is belangrijk voor ons. In onze algemene privacyverklaring informeren wij u over de verwerking van uw persoonsgegevens voor informatief gebruik op onze website1. Deze informatie is tevens te vinden op onze homepage onder "Gegevensbescherming". 


Naast de informatie op onze website, bieden wij ook verschillende diensten aan, mocht u geïnteresseerd zijn. 


Uw aanmelding voor het met wachtwoord beveiligde domein "Mijn werkplek" vereist de opgave van meer persoonsgegevens. Deze hebben wij nodig voor de levering van de betreffende prestatie. Van toepassing zijn de beginselen van de verwerking uit de algemene privacyverklaring, evenals de aanvullende privacyverklaring. 


U kunt dit document downloaden en archiveren als PDF. Klik hier (pdf, 25,0 KB). Er zijn gratis programma's beschikbaar om het PDF-bestand te openen, zoals Adobe Reader. U kunt het document ook uitprinten.  
 

1. Toestemming voor gebruik van gegevens 

Door bevestiging in het registratiegebied van het met wachtwoord beschermde domein "Mijn werkplek“ voor de verwerking van uw gegevens geeft u Schüco Nederland B.V., Rendermentsweg 3a, 3641 SK  Mijdrecht, (hierna "Schüco" genoemd) toestemming voor het verzamelen, verwerken en gebruik van uw persoonsgegevens voor de doeleinden als vermeld in de privacyverklaring. 


2. Intrekking van toestemmingen/bezwaar reclame

(1) De toestemming voor het verzamelen, verwerken, opslaan en gebruik van persoonsgegevens via het met wachtwoord beveiligde domein "Mijn werkplek" kan overeenkomstig deze privacyverklaring op ieder gewenst moment worden ingetrokken d.m.v. een e-mail naar login@schueco.com of een brief naar Schüco Nederland B.V., Rendermentsweg 3a, 3641 SK  Mijdrecht.


(2) Uiteraard kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor reclamedoeleinden (contact per e-mail, telefoon, post). U kunt uw bezwaar aan ons kenbaar maken onder punt 2. (1) Informatie over contactgegevens. 


(3) Alle informatieverzoeken, vragen of bezwaren met betrekking tot de verwerking van uw gegevens moeten worden gericht aan: login@schueco.com of aan Schüco Nederland B.V., Rendermentsweg 3a, 3641 SK  Mijdrecht. 


3. Persoonsgegevens wissen 

Persoonsgegevens worden, voor zover dit niet in strijd is met de wettelijke registratieverplichtingen, gewist wanneer er een vordering tot verwijdering wordt ingediend, de gegevens niet langer nodig zijn om het nagestreefde doel te realiseren of wanneer de opslag ervan om andere juridische redenen niet is toegestaan. 
 

4. Persoonsgegevens
Schüco creëert voor iedere gebruiker die zich via www.schueco.com/nl c.q. zijn landspecifieke Schüco-website registreert voor "Mijn werkplek" een met wachtwoord beveiligde toegang. Uitsluitend de geregistreerde gebruiker en de aangewezen beheerder (indien aanwezig), alsmede de eventuele, door de beheerder opgegeven gebruiker, voor wie de beheerder namens zijn opdrachtgever gemachtigd is, hebben het recht op toegang tot de persoonsgegevens. 


Alle gebruikers verbinden zich ertoe hun persoonlijke inloggegevens strikt vertrouwelijk te behandelen en deze niet toegankelijk te maken voor derden, zelfs als deze bij de betreffende opdrachtgever in dienst zijn. De beheerder is tevens verplicht de gegevens van de gebruiker, waartoe hij toegang heeft, strikt vertrouwelijk te behandelen en niet toegankelijk te maken voor derden.


5. Verzamelen, verwerken, gebruik 

(1) Schüco gebruikt of verwerkt de persoonlijke gegevens voor het functioneren van het met wachtwoord beveiligde domein "Mijn werkplek" in de hieronder beschreven omvang. 


Voor toegang tot "Mijn werkplek" zijn de volgende gegevens verplicht. Zonder opgave van deze gegevens kan voor de betreffende opdrachtgever of gebruiker geen toegang worden gecreëerd.
 

 • Verklaring van de opdrachtgever (onderneming) c.q. de beheerder (indien aanwezig) of de gebruiker. 
 • Adresgegevens van opdrachtgever/gebruiker.
 • Aanspreekvorm beheerder (indien aanwezig).
 • Voor- en achternaam beheerder (indien aanwezig).
 • E-mailadres beheerder (indien aanwezig)
 • Evt. opgave van andere medewerkers van de opdrachtgever als gebruiker. 
 • Evt. aanspreekvorm gebruiker.
 • Evt. voor- en achternaam gebruiker. 
 • Evt. e-mailadres gebruiker. 
 • IP-adres.

(2) Zowel de beheerder (indien aanwezig) als de evt. gebruiker(s) moet(en) met het verzamelen, verwerken en gebruik van hun persoonsgegevens instemmen. 
 

Na toestemming van de beheerder (indien aanwezig) en de gebruiker voor het gebruik van hun persoonsgegevens wordt de registratie afgerond met behulp van de zogenaamde double-opt-in procedure. D.w.z. de registratie is pas voltooid wanneer de door de opdrachtgever gevolmachtigde beheerder (indien aanwezig) en de gebruiker de voor dit doel verzonden bevestigingsmail met een klik op de daarin meegeleverde link hebben bevestigd. 
 

Wanneer dit niet binnen 48 uur na ontvangst van de bevestigingsmail plaatsvindt, wordt de aanmelding van de opdrachtgever automatisch uit de database verwijderd.
 

(3) De voor het gebruik van het met wachtwoord beveiligde domein "Mijn werkplek" noodzakelijke gegevens worden bij het openen van het platform opgeslagen. 
 

Wanneer de opdrachtgever wijzigingen wil aanbrengen in de gegevens van de beheerder of gebruiker, dan kan hij hiervoor een speciaal formulier aanvragen op mydata@schueco.com. Er wordt dan een kopie van het wijzigingsverzoek verzonden naar het voor zowel de beheerder als de gebruiker opgeslagen e-mailadres. 
 

(4) Bij gebruik van het met wachtwoord beveiligde domein "Mijn werkplek" zou het mogelijk kunnen zijn dat ook andere gebruikers van het platform toegang krijgen tot de verstrekte persoonsgegevens, afhankelijk van het gebruik van de toepassing. 
 

(5) Bij contactopname per e-mail of via het contactformulier met het wachtwoord beveiligde domein "Mijn werkplek", worden uw e-mailadres, naam en telefoonnummer opgeslagen voor het beantwoorden van evt. vragen.


6.    Doorgifte van gegevens aan derden

(1) Er worden geen gegevens doorgegeven aan derden, tenzij er sprake is van een wettelijke verplichting (bijv. strafrechtelijke vervolging).
 

(2) Schüco doet voor de verwerking van gegevens in sommige gevallen een beroep op externe dienstverleners. Deze worden door Schüco zorgvuldig geselecteerd en schriftelijk gemachtigd. De externe dienstverleners zijn gebonden aan de instructies van Schüco en worden regelmatig gecontroleerd. De dienstverleners zullen deze gegevens niet aan derden doorgeven. 
 

7.    Tracking

Schüco gebruikt voor het gebruik van de door login beschermde bereiken "Mein Arbeitsplatz" cookies op basis van de gerechtigde interesse conform art. 6 par. 1 lid. f) DSGVO. Daarnaast wordt verwezen naar nummer 4, (3) van de algemene privacyverklaring. Om te begrijpen hoe de door inloggen beschermde gebieden "Mein Arbeitsplatz" worden gebruikt, analyseert Schüco de tijd van de laatste inlog van de gebruiker en het aantal aanmeldingen binnen een periode van vier weken. 
 

Datum: Juli 2019