Schüco zoeken
Picture Title (TextMediax)

Rookwerende deuren

Een onderschat gevaar: hoe rookbescherming levens kan redden

Het duurt maar een paar ademhalingen voordat mensen zich in een levensbedreigende situatie bevinden. Brand gaat gepaard met giftige verbrandingsgassen die bij inademing kunnen leiden tot bewustzijnsverlies en de dood. Elk jaar sterven er meer mensen bij branden door het inademen van rook dan door de vlammen zelf. Verbrandingsgassen zijn niet altijd zichtbaar en kunnen zich daardoor vaak ongemerkt verspreiden. Het gevaar kan echter worden verminderd met een uitgebreid brandveiligheidsconcept - dat ook voor veel gebouwtypen wettelijk verplicht is. Rookdeuren zijn een belangrijk onderdeel van dit concept.

De taak van rookwerende deuren kan worden samengevat in een eenvoudige zin: houd het binnen! Dankzij speciale dichtingen aan alle kanten zijn rookdeuren bijzonder luchtdicht. Zo voorkomen ze de verspreiding van gevaarlijke gassen als gevolg van vlammen of smeulende branden door het gebouw. Rookwerende deuren moeten ook zelfsluitend zijn in geval van brand en kunnen daarom alleen worden gecombineerd met deurdrangers volgens DIN 18263. Essentieel is ook dat rookwerende deuren kunnen worden geopend om onbeperkte toegang voor brandweerlieden mogelijk te maken.

Geteste functionaliteit
Geteste functionaliteit
Verhoogde geluidsreductie
Verhoogde geluidsreductie
Inbraakwerendheid maximaal RC 2
Inbraakwerendheid maximaal RC 2
Bekroond ontwerp
Bekroond ontwerp
Schüco rookdeuren Luchtdicht. Conform de normen. Betrouwbaar. Duurzaam
Vuur versus rook Belangrijke verschillen

Brand- en rookwerende deuren voldoen aan belangrijke eisen op het gebied van brandveiligheid in het gebouw. Terwijl brandwerende deuren gedurende een bepaalde tijd weerstand bieden tegen brand en daarom beloopbaar moeten blijven, is het de taak van rookwerende deuren om de verspreiding van verbrandingsgassen te voorkomen. Een brandwerdende deur kan ook aan deze eis voldoen als deze op de juiste manier is uitgerust. Schüco biedt daarom een ​​breed scala aan brand- en rookveiligheidssystemen die alleen of in combinatie met elkaar aan de betreffende eisen voldoen. Ze zijn flexibel te plaatsen en zorgen voor een uniforme uitstraling met optimale bescherming. Extra geluiddemping en inbraakwerendheid maken de deuren echt multifunctioneel.

3586a06
In overeenstemming met de normen Gecertificeerde veiligheid volgens DIN 18095

Rookwerende deuren moeten perfect functioneren, aangezien het leven van mensen ervan kan afhangen. Het type constructie en luchtdichtheid zijn geregeld volgens DIN 18095 of EN 1634-3. De normen beperken de doorlaatbaarheid voor rook, ook wel de "leksnelheid" genoemd, tot een minimum. De Europese norm maakt onderscheid tussen rookbescherming bij kamertemperatuur en rookbescherming bij een verhoogde temperatuur van 200°C. Schüco rookveiligheidsystemen zijn bij deze temperaturen getest en hebben een extra duurzaamheidstest doorstaan. Zo blijven alle beslagcomponenten ook na langdurig gebruik perfect functioneel en is de luchtdichtheid van de deur gegarandeerd. In tegenstelling tot brandwerende deuren hebben rookwerende deuren geen beperkt tijdsbestek voor hun effectiviteit. Achtergrond: Dit is afhankelijk van de grootte van de te beschermen ruimte en de luchtuitwisselingssnelheid en kan dus niet als algemene regel worden toegepast.

BR_SCH_ASS 70 FD HD 201007 closed
Goed om te weten Eigenschappen van rookwerende deuren

Voor zowel rook- als brandwerende deuren geldt: het gewenste veiligheidsniveau kan niet alleen door de deur worden bereikt, maar in combinatie met de wand waarin deze wordt gemonteerd. Een correcte montage is daarom van bijzonder belang bij rookwerende deuren. Er zijn enkele en dubbele vleugelopties beschikbaar. Het slot van een rookwerende deur moet een veerbelaste sluiting hebben, maar mag worden vergrendeld als het voldoet aan de eisen van DIN 18095. Om hindernissen te voorkomen voor personen die het gebouw verlaten, mogen rookwerende deuren in algemeen toegankelijke gangen niet eventuele bevestigingen aan de onderkant of drempels hebben – hoewel halfronde drempels zijn toegestaan. Elke rookwerende deur moet duidelijk als zodanig herkenbaar zijn. Essentieel hiervoor is het volgens DIN 18095 voorgeschreven classificatieplaatje met vermelding van de fabrikant, nummer en datum van het keuringscertificaat, keuringsplaats en bouwjaar.

Duurzaamheid vanaf het begin

Onze benadering van 360°-duurzaamheid is om elke fase van een gebouw tijdens zijn levenscyclus in overweging te nemen. Daarom ontwikkelen we al onze producten volgens het Cradle to Cradle-principe en zorgen we ervoor dat ze aan het einde van hun levensduur eenvoudig te recyclen zijn. De materialen worden vervolgens teruggevoerd naar de industriële kringloop om te worden gebruikt in nieuwe producten, zonder kwaliteitsverlies. Dit principe maakt van gebouwen waardevolle materiaalreserves voor de toekomst en helpt de CO2-uitstoot aanzienlijk te verminderen.