Databeskyttelseserklæring for Schüco Danmark ApS

1.  Indsamling af personrelaterede data

Vi er meget glade for den interesse, du udviser over for Schüco International KG (Schüco). Det er meget vigtigt for os at beskytte dine personlige data. Derfor informerer vi dig på denne side eksempelvis om de personrelaterede data, som vi indhenter om dig, når du benytter denne side. Personrelaterede data er alle data, som vedrører dig personligt, fx dit navn, din adresse, din e-mailadresse og din brugerkarakteristik. 

Vores website bruger en SSL- eller TLS-kodning ved overførslen af fortroligt indhold.

Dette dokument kan downloades og arkiveres i PDF-format. Generel databeskyttelseserklæring for Schüco Denmark ApS (pdf, 65,9 KB)Til at åbne PDF-filen skal man bruge det gratis program Adobe Reader eller sammenlignelige programmer, der understøtter PDF-formatet. Dokumentet kan også udskrives.  


2. Ansvarlig virksomhed for dataindsamling og - bearbejdning

Dataansvarlig i medfør af artikel 4 stk. 7 i den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR) er


Schüco Denmark ApS

Stamholmen 157,3

2650 Hvidovre

Danmark

Tlf.: 36 34 22 00

E-mail: danmark@schueco.com

Website: www.schueco.dk


Kontaktoplysningerne for den dataansvarlige er følgende:


Schüco Denmark ApS

Kirren Rehman

Stamholmen 157,3

2650 Hvidovre

Danmark


Hvis du har spørgsmål og forslag til databeskyttelse, kan du sende en e-mail til:

danmark@schueco.com

3. Dine rettigheder 

(1) Du har følgende rettigheder over for os med hensyn til de personrelaterede data, der vedrører dig: 

a) Ret til oplysning
b) Ret til berigtigelse 
c)Ret til sletning (ret til at blive glemt)
d) Ret til begrænsning af bearbejdningen
e) Ret til dataportabilitet
f) Ret til at gøre indsigelse
g)  Ret til at tilbagekalde et databeskyttelsesretligt samtykke

(2) Desuden har du ret til at klage over vores behandling af dine personrelaterede data til en databeskyttelsestilsynsmyndighed. 

4. Indsamling af personrelaterede data ved besøg på vores website 

(1) Hvis du blot bruger vores website til orienterende formål, altså ikke registrerer oplysninger eller på anden vis overfører oplysninger, indsamler vi kun de personrelaterede data, som din browser overfører til vores server. Samtlige dataindsamlinger og -behandlinger sker med bestemte formål for øje. Disse kan skyldes tekniske nødvendigheder, kontraktmæssige krav eller dit udtrykkelige ønske. Hvis du benytter bestemte serviceydelser på vores website, indhenter vi dit samtykke til indsamling og bearbejdning af dataene. 

Når du læser oplysninger på vores website, indsamler vi følgende data, som af tekniske hensyn er nødvendige for at vi kan præsentere dig for vores website og sikre stabiliteten og sikkerheden. Dataene anvendes også til at afhjælpe fejl på/ved websitet. Retsgrundlaget for databehandlingen er derfor art. 6, stk. 1 litra f) i GDPR (persondataforordningen). 

 • IPadresse
 • Dato og klokkeslæt for forespørgslen
 • Tidszoneforskel i forhold til Greenwich Mean Time (GMT)
 • Indhold af anmodningen (konkret side) 
 • Adgangsstatus /HTTPstatuskode
 • Den overførte datamængde i hvert enkelt tilfælde
 • Website, som anmodningen sendes fra
 • Browser
 • Operativsystem og tilhørende overflade, sprog og version for browsersoftwaren.

(2) Ud over at du kan bruge vores website til kun at indhente information, tilbyder vi dig også forskellige ydelser, som du kan bruge, hvis du er interesseret heri og efter at du har givet dit samtykke til databehandlingen (retsgrundlag: art. 6, stk. 1, litra a) i GDPR), herunder eksempelvis tilsendelse af nyhedsbrev som nævnt under ciffer 6 i denne databeskyttelseserklæring.

I den forbindelse skal du angive yderligere personrelaterede data, som vi bruger for at kunne tilbyde dig den pågældende ydelse eller for at kunne komme i kontakt med dig. Her gælder de principper for databehandlingen, som er fastsat i denne databeskyttelseserklæring, for disse data. 

Hvis du ikke foretager de nødvendige angivelser, kan vi eventuelt ikke levere vores ydelse til dig.

(3) Når du besøger denne hjemmeside, kan din surfe adfærd evalueres statistisk. Dette gøres primært ved hjælp af et analyseværktøj og værktøjer fra tredjepartsudbydere.
Detaljerede oplysninger findes i denne databeskyttelseserklæring.

 
(4)Meddelelse om dataoverførsel til USA. Nogle af de værktøjer, der er integreret i vores hjemmeside, stammer fra virksomheder med hovedkontor i USA. Hvis disse værktøjer er aktive, kan dine personlige data blive overført til disse virksomheders amerikanske servere. Bemærk venligst, at USA ikke betragtes som et sikkert tredjeland i overensstemmelse med EU's databeskyttelseslovgivning. Amerikanske virksomheder kan være forpligtet til at udlevere personlige data til  sikkerhedsmyndighederne, og du som den registrerede har muligvis ingen juridisk adgang til at forhindre dette. 
Derfor er det ikke muligt at udelukke muligheden for, at amerikanske myndigheder (såsom Secret Service) kan behandle, evaluere og permanent opbevare dine data, som er på amerikanske servere til overvågningsformål. Vi har ingen indflydelse på disse behandlingsaktiviteter. 


(5) SSL- og TLS-kryptering
Af sikkerhedsmæssige årsager og for at beskytte transmissionen af ​​fortroligt indhold, såsom forespørgsler, som du sender til os som sideoperatør, bruger denne side SSL- eller TLS-kryptering. Du kan identificere en krypteret forbindelse, fordi adresselinjen i din browser vil skifte fra "http://" til "https://", og et låsesymbol vil vises i browserlinjen. Hvis SSL- eller TLS-kryptering er aktiveret, kan de data, du sender til os, ikke læses af tredjeparter.

5. Cookies

Ud over de tidligere nævnte data lagres der cookies på din computer, når du bruger vores website. Cookies er små tekstfiler, som knyttes til den browser, som du anvender på computerens harddisk og som lagres på denne harddisk og ved hjælp af hvilke der overføres visse oplysninger til det sted, som sætter cookien (i dette tilfælde os). Cookies kan ikke eksekvere programmer eller overføre vira til din computer. De har samlet set til formål at gøre internetudvalget mere brugervenligt og effektivt.


Anvendelse af cookies

a) Dette website benytter følgende typer cookies, hvis omfang og virkemåde forklares nedenfor:

 • Ikke-residente cookies/session-cookies (se b)
 • Blivende cookies (se c).

b) b) Ikke-residente cookies slettes automatisk, når du lukker browseren. Dette omfatter især session-cookies. Disse gemmer en såkaldt session-ID, som anvendes til at allokere forskellige forespørgsler fra din browser til den fælles session. Derved kan din computer genkendes igen, når du vender tilbage til vores website. Sessions-cookies slettes, når du logger ud eller lukker browseren.

c) Blivende cookies (fx funktionen ”forbliv logget på på denne computer”) bliver liggende på din slutenhed og slettes automatisk efter et nærmere fastsat tidsrum, som kan variere alt efter cookie. Du kan altid slette cookierne i sikkerhedsindstillingerne i din browser.

I nogle tilfælde kan tredjepartsvirksomheder også gemme cookies på din enhed, når du tilgår vores side (tredjepartscookies).  Disse giver os eller dig mulighed for at bruge visse tjenester fra tredjepartsvirksomheden (såsom cookies til behandling af betalingstjenester).

I nogle tilfælde kan tredjepartsvirksomheder også gemme cookies på din enhed, når du tilgår vores side (tredjepartscookies). Disse giver os eller dig mulighed for at bruge visse tjenester fra tredjepartsvirksomheden (såsom cookies til behandling af betalingstjenester).Cookies har forskellige funktioner. Mange cookies er nødvendige til tekniske formål, da visse webstedsfunktioner ikke ville fungere uden dem 
(såsom visning af videoer). Andre cookies bruges til at analysere brugeradfærd eller vise annoncer.

Cookies, der kræves for at udføre elektronisk kommunikation (påkrævede cookies) eller for at levere bestemte funktioner, du efterspørger (funktionelle cookies), eller for at optimere hjemmesiden (såsom cookies til måling af webtrafik) gemmes på grundlag af art. 6 stk. 1 lit. f GDPR, medmindre andet retsgrundlag er angivet. Hjemmesideoperatøren har en 
legitim interesse i at gemme cookies for at kunne levere sine tjenester på en optimeret måde og uden tekniske fejl. Hvis der anmodes om samtykke til at gemme cookies, så gemmes de relevante cookies udelukkende på grundlag af dette samtykke (Art. 6, stk. 1 lit. a GDPR); samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes.

Du kan ændre dine browserindstillinger, så du bliver informeret, når cookies gemmes, og du kan kun tillade cookies i individuelle tilfælde, udelukke accept af cookies i visse tilfælde eller generelt, og aktivere automatisk sletning af cookies, når du lukker din browser. Hvis cookies deaktiveres, kan funktionaliteten af ​​denne hjemmeside være begrænset.

Hvis der anvendes cookies fra tredjepartsvirksomheder, eller hvis cookies bruges til analytiske formål, vil vi informere dig om dette separat i denne databeskyttelseserklæring og anmode om dit samtykke, hvis det er nødvendigt.


6. Sletning og blokering af personrelaterede data

Dine data slettes, når formålet med indsamlingen af data ikke længere foreligger. Hvis du kun bruger websitet til informationsformål, slettes IP-adressen senest efter 7 dage fra alle systemer, som anvendes i sammenhæng med driften af dette website. En reference til personer kan vi ikke længere etablere på baggrund af de resterende data.  

Ved brug af yderligere ydelser på vores website, gemmes dine data som regel i vores systemer med henblik på brugeradministration. Disse bliver så regelmæssigt kontrolleret med henblik på at fastslå, om data skal slettes. Hvis data ikke længere er påkrævet inden for rammerne af en kunde- eller interessentrelation, eller hvis en modstridende interesse er mere tungtvejende, bliver de pågældende data slettet, hvis ingen lovmæssig opbevaringspligt står i vejen for dette. 

Dine data slettes også, når lagringen af disse er ulovlig (fx hvis dataene er ukorrekte og rettelse af dataene ikke er mulig). Spærring af dataene erstatter sletning, hvis retlige eller faktiske hindringer står i vejen for en sletning (fx særlig opbevaringspligt).

7. Videregivelse af data til tredjemand

Data, som du angiver over for os, videregives principielt ikke til tredjeparter. Især videregives data ikke til tredjeparter med henblik på at bruge disse til deres reklameformål. 

I forbindelse med tekniske serviceydelser eller ydelser i sammenhæng med udvidelsen af vores website, til driften af dette website eller til drift af yderligere produkter fra os anvender vi dog eventuelt tjenesteudbydere. Disse er omhyggeligt udvalgt til opgaven af os, ligesom de skal overholde vores instrukser og regelmæssigt underkastes kontrol.

8. Nyhedsbrev/markedsføring  

(1) Med dit samtykke kan du abonnere på vores nyhedsbrev, som oplyser dig om vores aktuelle tilbud.

(2) I forbindelse med tilmelding til vores nyhedsbrev anvender vi den såkaldte Double-opt-in-proces. Det betyder, at vi efter din tilmelding sender en e-mail til den angivne e-mailadresse, hvori vi beder dig bekræfte, at du ønsker vores nyhedsbrev tilsendt. Hvis du ikke bekræfter din tilmelding inden for 48 timer, spærres dine oplysninger, hvorefter de slettes automatisk efter en måned. Derudover lagrer vi både de IP-adresser, du anvender, og tidspunkterne for tilmelding og bekræftelse. Formålet med denne proces er at kunne dokumentere din tilmelding og i givet fald at kunne opklare et muligt misbrug af dine personlige data.

(3) Det er kun obligatorisk at angive din e-mailadresse for at få tilsendt vores nyhedsbrev. Angivelse af yderligere, særskilt markerede data er frivillig og anvendes til at kunne kontakte dig personligt eller at kunne tilsende dig yderligere oplysninger. Efter din bekræftelse lagrer vi din e-mailadresse med henblik på tilsendelse af vores nyhedsbrev. Retsgrundlaget er art. 6, stk. 1 s. 1 litra A) i GDPR.

(4) Du kan altid tilbagekalde dit samtykke til at få tilsendt vores nyhedsbrev og afbestille dette. Du kan meddele tilbagekaldelsen ved at klikke på det link, du finder i alle e-mails vedrørende vores nyhedsbrev, pr. e-mail til newsletter@schueco.com eller ved at sende en meddelelse til de kontaktdata, der er angivet i kolofonen.

(5) Du kan også finde andre steder på vores website, hvor du har mulighed for at give dit samtykke til tilsendelse af yderligere markedsføringsmateriale fra os (e-mail, telefon, post). Hvis du ønsker, at vi kontakter dig på denne måde, er det obligatorisk at angive de data, der kræves for at vi kan tage kontakt til dig (fx e-mailadresse, telefonnummer, adresse). Hvis du tilmelder dig, anvender vi den under nummer 6 (2) beskrevne Double-Opt-In-proces. 


(6) Selv efter dit samtykke til tilsendelse af markedsføringsmateriale kan du naturligvis på et hvilket som helst tidspunkt gøre indsigelse over for behandlingen af dine personrelaterede data til markedsføringsformål Du kan informere os om din indsigelse over for markedsføringsmateriale på danmark@schueco.com


9. Min Skydedør kontaktformular/Konfigurator 

(1) Sender du os en forespørgsel via kontaktformularen eller via konfiguratoren, gemmer vi dine oplysninger på forespørgselsformularen, herunder de der oplyste kontaktdata, med det formål at behandle og koordinere din henvendelse. Vi kan give disse data til Schüco-partnere, som kan besvare din forespørgsel og kontakte dig direkte. Disse data behandles på grundlag af art. 6 stk. 1 lit. b GDPR, hvis din henvendelse er forbundet med opfyldelse af en kontrakt eller er nødvendig for at udføre prækontraktuelle foranstaltninger. I alle andre tilfælde er behandlingen baseret på vores legitime interesse i effektivt at behandle de henvendelser, der bliver sendt til os (Art. 6, stk. 1 lit. f GDPR) eller på dit samtykke (Art. 6, stk. 1, lit. a GDPR), hvis dette er  blevet anmodet om.

(2) Vi bruger Hubspot CRM til at kvalificere din forespørgsel. Udbyderen er Hubspot Inc. 25 Street, Cambridge, MA 02141 USA (i det følgende benævnt Hubspot CRM). Hubspot CRM gør det muligt at administrere eksisterende og potentielle kunder og kundekontakter, sammen med andre funktioner. Hubspot CRM giver os mulighed for at optage, sortere og analysere kundeinteraktioner via e-mail, sociale medier eller telefon på tværs af en række kanaler. De personlige data, vi registrerer, kan evalueres og bruges til kommunikation med den potentielle kunde. Hubspot CRM giver os desuden mulighed for at registrere og analysere vores kontakters brugeradfærd på vores hjemmeside. Vi bruger Hubspot CRM i overensstemmelse med art. 6 stk. 1 lit. f GDPR. Vi har en legitim interesse i at sikre den mest effektive kundestyring og kommunikation som muligt. Hvis vi anmoder om dit samtykke til dette formål, så udføres behandlingen udelukkende på grundlag af art. 6 stk. 1 lit. en GDPR; samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes. For detaljer, se venligst 
Hubspots databeskyttelsespolitik: https://legal.hubspot.com/de/privacy-policy Datatransmission til USA udføres på grundlag af EU-kommissionens standardkontraktklausuler. 
For yderligere detaljer, se: https://www.hubspot.de/data-privacy/privacy-shield.

Kontrakt behandlingsaftale Contract processing agreement

Vi har indgået en kontraktbehandleraftale med Hubspot CRM. 
Dette er en kontrakt foreskrevet af databeskyttelseslovgivningen, der sikrer, at Hubspot CRM kun behandler de personlige data fra vores webstedsbesøgende i overensstemmelse med vores instruktioner og i overensstemmelse med GDPR. Vi opbevarer de data, du indtaster i kontaktformularen, indtil du anmoder om, at vi sletter dem, eller indtil det formål, som dataene blev opbevaret til, ikke længere gælder.

(3) Hvis vi udfylder postnummerpartnerkortet, sender vi dine data til de Schüco-partnere, der vises til dig for dit specifikke byggeprojekt. Hvis ingen af ​​de Schüco-partnere, der vises til dig, kan besvare din forespørgsel, eller hvis du giver os mulighed for at vælge en passende partner, så sender vi dine data til den Schüco-partner, vi vælger. De Schüco-partnere, der vises eller sendes til dig, opfylder de filterkriterier, du tidligere har angivet, såsom produktvalg og materiale. Resultat listen vises automatisk efter afstanden fra Schüco-partneren.

4) Forespørgsler via e-mail, telefon eller fax
Hvis du kontakter os via e-mail, telefon eller fax, vil din forespørgsel og alle personlige data den indeholder (navn, forespørgsel) blive opbevaret og behandlet af os med det formål at håndtere din bekymring. Vi vil ikke videregive disse data uden dit samtykke. Disse data behandles på grundlag af art. 6 stk. 1 lit. b GDPR, hvis din henvendelse er forbundet med opfyldelse af en kontrakt eller er nødvendig for at udføre prækontraktuelle foranstaltninger. I alle andre tilfælde er behandlingen baseret på vores legitime interesse i at effektivt behandle de henvendelser, der er sendt til os (Art. 6, stk. 1 lit. f GDPR) eller på dit samtykke (Art. 6, stk. 1, lit. a GDPR), hvis dette blev anmodet om. Vi opbevarer de data, du sender til os i kontaktforespørgslen, indtil du anmoder om, at vi sletter dem, indtil du tilbagekalder dit samtykke til opbevaring, eller indtil formålet, som dataene blev opbevaret til, ikke længere gælder (f.eks. efter vi er færdige med at håndtere din forespørgsel). Obligatoriske lovbestemmelser, især lovbestemte opbevaringsperioder, forbliver upåvirkede.

11. Ikoner på sociale medier i sidefoden på hjemmesiden

Normalt, når en bruger besøger et websted, hvori en knap på sociale medier er integreret, overfører knapløsningerne fra de sociale netværk (såsom 'synes godt om'-knappen) personlige data til det respektive sociale netværk.

For os er dette ikke tilfældet. Ingen plug-in-knapper er blevet indarbejdet i sidefoden på vores hjemmeside. Der vises kun ikoner. Ved at klikke på disse leder de dig til eksterne links inden for de tilsvarende sociale medieplatforme. De forbinder sig kun aktivt med de respektive platforme, hvis du aktivt klikker på dem og logger ind på den respektive platform, hvis det er nødvendigt. Personlige data overføres ikke, når du går ind på vores hjemmeside, fordi de sociale medieplatformsikoner er integreret på siden.


12. Databeskyttelseserklæring om brug og anvendelse af YouTube

Komponenter fra YouTube er blevet integreret i vores hjemmeside. YouTube er en online videoportal, som gør det muligt for videoudgivere at uploade videoer gratis, og som giver andre brugere mulighed for at se, bedømme og kommentere disse videoer, også gratis. YouTube giver mulighed for at publicere alle typer videoer, hvorfor både komplette film og tv-programmer samt musikvideoer, trailere eller videoer lavet af brugerne selv kan tilgås via onlineportalen.

Driftsselskabet for YouTube er YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC er et datterselskab af Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043- 1351, USA.

Hver gang en af ​​de enkelte sider på denne hjemmeside, som drives af os, og som har en integreret YouTube-komponent (YouTube-video), besøges, beder den respektive YouTube-komponent automatisk internetbrowseren på dit IT-system om at downloade en repræsentation af tilsvarende YouTube-komponent fra YouTube. Yderligere oplysninger om YouTube kan findes på https://www.youtube.com/yt/about/de/. Inden for rammerne af denne tekniske proces modtager YouTube og Google information om, hvilke specifikke undersider fra vores hjemmeside, der besøges af dig.

Hvis du er logget ind på YouTube på samme tid, så kan YouTube, når en underside indeholdende en YouTube-video besøges, genkende, hvilken specifik underside fra vores hjemmeside du besøger. Disse oplysninger indsamles af YouTube og Google og tildeles din YouTube-konto.

Hvis du samtidig er logget på YouTube, når du besøger vores hjemmeside, så modtager YouTube og Google altid information via YouTube-komponenten om, at du har besøgt vores hjemmeside. Dette finder sted, uanset om du klikker på YouTube-komponenten eller ej. Hvis du ikke ønsker, at disse oplysninger skal overføres til YouTube og Google på denne måde, kan du forhindre overførslen ved at logge ud af din YouTube-konto, før du besøger vores hjemmeside.

Databeskyttelseserklæringerne offentliggjort af YouTube, som er tilgængelige på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, giver oplysninger om indsamling, behandling og brug af personlige data af YouTube og Google

13. Analyseværktøjer: Databeskyttelseserklæring om brug og anvendelse af Google Remarketing

Vi har integreret tjenesterne fra Google Remarketing på denne hjemmeside. Google Remarketing er en funktion i Google AdWords, som gør det muligt for en virksomhed at tillade, at annoncer vises til internetbrugere, der tidligere har besøgt virksomhedens hjemmeside. Integrationen af ​​Google Remarketing gør det derfor muligt for en virksomhed at lave brugerrelateret annoncering og efterfølgende tillade, at interesserelateret annoncering vises til internetbrugeren.

Driftsselskabet for tjenesten Google Remarketing er Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043- 1351, USA.

Formålet med Google Remarketing er at vise interesse relateret annoncering. Google Remarketing gør det muligt for os at vise annoncer via Googles annonceringsnetværk eller lade det blive vist på andre websteder, der er skræddersyet til internetbrugernes individuelle krav og interesser.

Google Remarketing gemmer en cookie i dit it-system. En beskrivelse af, hvad cookies er, findes ovenfor. Indstilling af cookies gør det muligt for Google at genkende vores webstedsbrugere, når de efterfølgende ringer til websteder, som også er medlemmer af Googles reklamenetværk. Hver gang du besøger et websted, der har Google Remarketing som en integreret tjeneste, identificerer din internetbrowser sig automatisk over for Google. Under denne tekniske proces modtager Google personlige data såsom brugerens IP-adresse eller websurfing adfærd, som Google blandt andet bruger til at vise interesse baseret annoncering.

Personoplysninger, for eksempel de websteder, du besøger, gemmes ved hjælp af cookies. Under hvert besøg på vores hjemmeside overføres personlige data, inklusive IP-adressen på din internetforbindelse, til Google i USA. Disse personlige data opbevares af Google i USA. Under visse omstændigheder videregiver Google disse personlige data indsamlet via den tekniske proces til tredje parter.

Du kan til enhver tid forhindre cookies i at blive sat af vores hjemmeside som beskrevet ovenfor ved at justere indstillingerne i din webbrowser og derved gøre indsigelse mod cookies på permanent basis. At justere indstillingerne af din internetbrowser på denne måde ville også forhindre Google i at sætte en cookie på dit it-system. Derudover kan de cookies, der allerede er sat af Google Analytics, til enhver tid slettes via en internetbrowser eller et andet software program.

Derudover har du mulighed for at gøre indsigelse mod interesse relateret annoncering fra Google. For at gøre det skal du tilgå linket www.google.de/settings/ads fra din webbrowser og justere de ønskede indstillinger.

Yderligere oplysninger og de gældende databeskyttelseserklæringer fra Google kan tilgås på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

De indsamlede data opsummeres på din Google-konto udelukkende på baggrund af dit samtykke, som du til enhver tid kan indsende til Google eller tilbagekalde ved en erklæring til Google (Art. 6, stk. 1 lit. a) GDPR). For dataindsamlingsprocesser, der ikke er opsummeret på din Google-konto (f.eks. fordi du ikke har en Google-konto, eller fordi du har gjort indsigelse mod opsummeringen), indsamles data på grundlag af art. 6 stk. 1 lit. f) GDPR. Vi har en legitim interesse, fordi vi som webstedsoperatør har en interesse i den anonymiserede analyse af webstedsbesøgende til reklameformål

14. Analyseværktøjer: Erklæring om databeskyttelse om brugen af ​​Google AdWords og Google Konverteringssporing

Denne hjemmeside bruger Google AdWords. AdWords er et online annonceringsprogram tilhørende Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

Vi bruger konverteringssporing som en del af Google AdWords. Hvis du klikker på en annonce, der vises af Google, indstilles en cookie til konverteringssporing. Cookies er små tekstfliser, der gemmes af en webbrowser på en brugers computer. Disse cookies bliver ugyldige efter 30 dage og bruges ikke til personligt at identificere brugere. Hvis brugeren besøger visse sider på denne hjemmeside, og cookien endnu ikke er udløbet, kan vi og Google registrere, at brugeren klikkede på annoncen og blev videresendt til denne side.

Hver Google AdWords-kunde modtager en anden cookie. Cookies kan ikke spores via AdWords-kunders websteder. De oplysninger, der indsamles via konverteringscookies, bruges til at lave konverteringsstatistik for AdWords-kunder, der har valgt at bruge konverteringssporing. Kunder lærer det samlede antal brugere, der klikkede på deres annonce og blev videresendt til en side med et konverteringssporingstag. De modtager dog ikke oplysninger, der kan bruges til personligt at identificere brugere. Hvis du ikke ønsker at deltage i sporing, kan du nemt gøre indsigelse mod denne brug ved at deaktivere Googles konverteringssporingscookie under Brugerindstillinger i din webbrowser. Hvis du gør det, vil du ikke blive inkluderet i konverteringssporingsstatistikken.

"Konverteringscookies" gemmes på grundlag af art. 6 stk. 1 lit. f) GDPR. Vi har en legitim interesse i at analysere brugeradfærd for at optimere vores hjemmeside og vores annoncer.

Flere oplysninger om Google AdWords og Google konverteringssporing er tilgængelig i Googles databeskyttelsespolitik på: https://www.google.de/policies/privacy/.

Du kan ændre dine browserindstillinger, så du bliver informeret, når cookies gemmes, og kan kun tillade cookies i enkelte tilfælde, udelukke accept af cookies i visse tilfælde eller generelt, og aktivere automatisk sletning af cookies, når du lukker din browser. Hvis cookies deaktiveres, kan funktionaliteten af ​​denne hjemmeside være begrænset.

15. Analyseværktøjer: Databeskyttelseserklæring om brug og anvendelse af DoubleClick

Komponenter fra DoubleClick by Google er blevet integreret i vores hjemmeside. DoubleClick er et Google-brand, der overvejende bruges til at markedsføre specifikke online marketingløsninger til reklamebureauer og forlag.

Driftsselskabet for DoubleClick by Google er Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043- 1351, USA.

DoubleClick by Google overfører data til DoubleClick-serveren både ved hver visning såvel som gennem klik eller andre aktiviteter. Hver af disse datatransmissioner udløser en cookie-anmodning til din browser. Hvis browseren accepterer anmodningen, sætter DoubleClick en cookie på dit it-system. En beskrivelse af, hvad cookies er, findes ovenfor. Formålet med cookies er at optimere og vise annoncer. Cookies bruges til at styre og vise brugerrelateret annoncering, samt til at lave rapporter til annoncekampagner eller til at forbedre disse bl.a. Derudover tjener cookies til at forhindre den samme annonce i at blive vist flere gange.

DoubleClick bruger et cookie-id, som er nødvendigt for at implementere den tekniske proces. For eksempel er cookie-id'et påkrævet for at vise en annonce i en browser. Via cookie-id'et kan DoubleClick registrere, hvilke annoncer der allerede er blevet vist i en browser for at forhindre, at annoncer vises to gange. Derudover gør cookie-id'et det muligt at registrere konverteringer. For eksempel registreres konverteringer, hvis en DoubleClick-annonce tidligere er blevet vist til en bruger, og brugeren efterfølgende gennemfører et køb på annoncørens websted ved hjælp af den samme internetbrowser.

Der er ingen personlige data i DoubleClick-cookies. En DoubleClick-cookie kan dog indeholde yderligere kampagne-id'er. Et kampagne-id tjener til at identificere de kampagner, som brugeren allerede er kommet i kontakt med.

Hver gang du besøger en af ​​de individuelle sider på denne hjemmeside, som har en integreret DoubleClick-komponent, beder den respektive DoubleClick-komponent automatisk internetbrowseren på dit IT-system om at overføre data til Google med henblik på onlineannoncering og beregning af provision. Inden for rammerne af denne tekniske proces modtager Google information om data, som også bruges af Google til at lave provisionsberegninger. Google kan blandt andet spore de særlige links på vores hjemmeside, som du har klikket på.

Vi bruger Google DoubleClick med henblik på at levere målrettede annonceringsforanstaltninger. Dette er en del af vores legitime interesser i art. 6 stk. 1 lit. f GDPR. Hvis vi anmoder om dit samtykke til dette formål (såsom samtykke til at gemme cookies), så udføres behandlingen udelukkende på grundlag af art. 6 stk. 1 lit. en GDPR; samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes.

Yderligere oplysninger om dine muligheder for at gøre indsigelse mod annoncer, der vises af Google, findes på: https://policies.google.com/technologies/ads og https://adssettings.google.com/authenticated.

16. Plug-ins og værktøjer: Integration af Google Maps

Google Maps-tjenesten bruges på denne hjemmeside. Som et resultat er vi i stand til at vise dig interaktive kort direkte på hjemmesiden og gøre det nemt for dig at bruge kortfunktionen.

Udbyderen er Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

For at kunne bruge funktionerne i Google Maps skal vi gemme din IP-adresse. Disse oplysninger overføres generelt til en Google-server i USA og gemmes der. Udbyderen af ​​denne hjemmeside har ingen indflydelse på denne datatransmission

Vi bruger Google Maps for at kunne levere vores online tjenester på en tiltalende måde og for at gøre det nemmere at finde de steder, vi tilbyder på hjemmesiden. Dette er en del af vores legitime interesser i art. 6 stk. 1 lit. f GDPR. Hvis vi anmoder om dit samtykke til dette formål, så udføres behandlingen udelukkende på grundlag af art. 6 stk. 1 lit. en GDPR; samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes.

Datatransmission til USA udføres på grundlag af EU-kommissionens standardkontraktklausuler. For yderligere detaljer, se:

https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/  og https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/

Flere oplysninger om, hvordan brugerdata håndteres, findes i Googles privatlivspolitik: https://policies.google.com/privacy?hl=de

17. Retsgrundlag for behandling

Art. 6 I lit. a i GDPR fungerer som Schücos juridiske grundlag for de behandlingsprocedurer, hvorunder der indhentes samtykke til et bestemt behandlingsformål (f.eks. nyhedsbreve, Min Arbejdsplads, karriereside). Hvis behandlingen af ​​personoplysninger er nødvendig for opfyldelsen af ​​en kontrakt, som den kontraherende part er den registrerede for, som det f.eks. er tilfældet under de behandlingsprocedurer, der kræves for en levering af varer eller levering af anden service eller returnering service, så er behandlingen omfattet af Art. 6 I lit. b) i GDPR. Det samme gælder enhver behandling, der er nødvendig for gennemførelsen af ​​prækontraktuelle foranstaltninger. For eksempel er vi i tilfælde af en forespørgsel om vores produkter eller tjenester underlagt en juridisk forpligtelse, som kræver behandling af personoplysninger, såsom til opfyldelse af skatteforpligtelser, og behandlingen skal være baseret på Art. 6 I lit. c) i GDPR. I sjældne tilfælde kan behandling af personoplysninger være nødvendig for at beskytte den registreredes vitale interesser eller for at beskytte en anden person. Det vil f.eks. være tilfældet, hvis en besøgende kom til skade og som følge heraf skulle videregive oplysninger om navn, alder, sygekasser eller andre vitale oplysninger til en læge, hospital eller anden tredje part. I dette tilfælde er behandlingen baseret på Art. 6 I lit. d) i GDPR. I sidste ende kan behandlingsprocedurer baseres på Art. 6 I lit. f) i GDPR. Behandlingsprocedurer, der ikke er omfattet af nogen af ​​de førnævnte retsgrundlag, er baseret på dette juridiske grundlag, hvis behandlingen er nødvendig for at varetage vores eller en tredje parts legitime interesser, medmindre den registreredes interesser, juridiske grundlag og grundlæggende frihedsrettigheder tager hensyn til forrang. Vi er især bemyndiget til at udføre sådanne behandlingsprocedurer, som de er blevet specifikt henvist til af den europæiske lovgiver. I denne henseende var lovgiveren af ​​den opfattelse, at en legitim interesse kunne accepteres, hvis den registrerede er klient hos den ansvarlige part (betragtning 47 sætning 2 i den tyske generelle databeskyttelsesforordning - GDPR).

Status pr.: februar 2021