Schüco Search
...
Print page

Schüco Finland Oy:n yleinen tietosuojalauseke

1. Henkilötietojen kerääminen

Kiitos kiinnostuksestasi Schüco Finland Oy:tä (Schüco) kohtaan. Tietojesi suojaaminen on meille tärkeää. Siksi kerromme sinulle tällä sivulla esimerkiksi siitä, mitä henkilötietoja sinusta keräämme käyttäessäsi tätä sivustoa. Henkilötietoja ovat kaikki tiedot, jotka koskevat sinua henkilökohtaisesti, kuten nimesi, osoitteesi, sähköpostiosoitteesi ja käyttäjäkäyttäytyminen. 

Verkkosivustomme käyttää luottamuksellisten sisältöjen siirtämiseen SSL- tai TLS-salausta.


Tämän asiakirjan voit ladata pdf-muodossa ja arkistoida: Schüco Finland Oy:n yleinen tietosuojalauseke (pdf, 61,9 KB). Pdf-tiedoston avaamiseen tarvitset maksuttoman Adobe Reader -ohjelman tai vastaavan ohjelman, joka tunnistaa pdf-tiedostomuodon. Voit myös tulostaa asiakirjan.  


2. Tietojen keräämisestä ja käsittelystä vastaava taho

Vastaava taho Saksan tietosuoja-asetuksen (DSGVO) 4 artiklan 7 momentin mukaisesti on


Schüco Finland Oy

Sirkkalankatu 38

20700 Turku

Finland

Puh: 0201 441 671

Sähköposti: suomi@schueco.com

Verkkosivusto: www.schueco.fi


Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:


Schüco Finland Oy

Tietosuoja-asiat

Sirkkalankatu 38

20700 Turku

Finland


Jos sinulla on kysyttävää tai kommentoitavaa tietosuojasta, voit lähettää sähköpostia osoitteeseen


suomi@schueco.com


3. Sinun oikeutesi 

1) Sinulla on suhteemme seuraavat oikeudet henkilötietoja koskien: 


a)         oikeus saada tietoja

b)         oikeus korjata tietoja 

c)         oikeus poistaa tietoja (oikeus tulla unohdetuksi)

d)         oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä

e)         oikeus siirtää tietoja

f)          oikeus perua tiedot

g)         oikeus perua tietosuojaoikeudellinen suostumus.


2) Lisäksi sinulla on oikeus valittaa henkilötietojesi käsittelystä tietosuojan valvontaviranomaiselle. 


4. Henkilötietojen kerääminen verkkosivustollamme käytäessä 

1) Puhtaasti informatorisessa verkkosivustomme käytössä eli kun et rekisteröidy tai muuten välitä meille tietoja, keräämme vain niitä henkilötietoja, joita selaimesi välittää palvelimellemme. Kaikki tiedot kerätään ja käsitellään tiettyihin tarkoituksiin. Nämä voivat perustua tekniseen välttämättömyyteen, sopimusehtoihin tai omaan nimenomaiseen toiveeseesi. Jos otat verkkosivustollamme käyttöön erityisiä palveluita, pyydämme niissä erikseen lupaasi kerätä ja käsitellä tietoja. 


Verkkosivustollamme kävijöiltä keräämme seuraavia tietoja, joita tarvitsemme teknisistä syistä voidaksemme ylipäätään näyttää verkkosivustomme kävijöillemme ja taataksemme sen vakauden ja turvallisuuden. Tietoja käytetään myös verkkosivuston vikojen korjaamiseen. Tietojen käsittelyn oikeusperusta on tietosuoja-asetuksen 6 artikla 1 momentti f kohta: 


 • IPosoite
 • kyselypäivä ja aika
 • aikaero Greenwich Mean Timeen (GMT)
 • vaatimuksen sisältö (konkreettinen sivu) 
 • käyttötila/httptilakoodi
 • kulloinkin siirretty datamäärä
 • verkkosivu, jolta vaatimus tulee
 • selain
 • käyttöjärjestelmä ja sen käyttöliittymän kieli ja selainohjelmiston versio.


2) Verkkosivustomme puhtaasti informatiivisen käytön lisäksi tarjoamme erilaisia palveluja, joita voit halutessasi ja tietojenkäsittelyn hyväksyessäsi (oikeusperusta: GDPR:n 6 artikla 1 momentti a kohta) ottaa käyttöön, kuten esimerkiksi tilata uutiskirjeemme tämän tietosuojalausekkeen kohdan 6 mukaisesti.


Tätä varten sinun on ilmoitettava meille lisähenkilötietoja, joita tarvitsemme palvelun tuottamiseen tai voidaksemme ottaa sinuun yhteyttä ja joita koskevat tässä tietosuojalausekkeessa esitetyt tietojenkäsittelyn periaatteet. 

Jollet anna meille tarvittavia tietoja, emme välttämättä voi tuottaa palveluamme käyttöösi.


Yksityiskohtien, kuten suostumuksen, kieltämisen ja peruutuksen, osalta viittaamme erityistietosuojalausekkeisiimme, jotka koskevat


 • kirjautumistiedoilla suojattua Oma työpöytä -osaa 
 • työnhakuportaalia.


3) Evästeet

Edellä mainittujen tietojen lisäksi verkkosivuamme käyttäessäsi tietokoneellesi asetetaan evästeitä. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka selaimesi tallentaa kiintolevylle ja joiden avulla niiden asettaja (tässä tapauksessa me) saa tiettyjä tietoja. Evästeet eivät pysty suorittamaan mitään ohjelmia eivätkä levittämään viruksia tietokoneellesi. Niitä käytetään internetsisältöjen tekemiseen käyttäjäystävällisemmiksi ja tehokkaammiksi.


Evästeiden käyttö:

a) Tämä verkkosivusto käyttää seuraavan tyyppisiä evästeitä, joiden laajuutta ja toimintatapaa on kuvattu seuraavassa:


 • väliaikaiset / istuntoevästeet (tästä kohdassa b)
 • pysyvät evästeet (tästä kohdassa c).


b) Väliaikaiset evästeet poistetaan automaattisesti, kun suljet selaimesi. Näihin kuuluvat istuntoevästeet. Nämä tallentavat niin kutsutun istuntotunnisteen, jonka avulla saman istunnon aikana selaimesi lähettämät erilaiset kyselyt voidaan yhdistää toisiinsa. Näin tietokoneesi voidaan tunnistaa uudelleen, kun palaat verkkosivustollemme toistamiseen. Istuntoevästeet poistetaan, kun kirjaudut ulos tai suljet selaimesi.


c) Pysyvät evästeet (esim. pysy sisään kirjautuneena tällä tietokoneella -toiminto) säilyvät päätelaitteellasi ja poistetaan automaattisesti määritetyn ajan kuluttua, joka voi vaihdella evästeestä riippuen. Voit poistaa evästeet selaimesi turva-asetuksista milloin tahansa.


d) Verkkosivustollamme kerätään ja käsitellään anonymisoituja tietoja pyrkiessämme jatkuvasti parantamaan ja analysoimaan verkkosisältöjemme. Tähän käytämme Webtrekk GmbH:n tuottamaa Webtrekk-verkkoanalysointityökalua. Webtrekk käyttää saksalaisen testauslaitoksen TÜV:n sertifioimana palveluntarjoajana vain Saksassa sijaitsevia palvelimia. Anonymisoidut käyttäjäprofiilit muodostetaan pseudonymisoimalla. Pseudonymisointi tarkoittaa sitä, että nimi tai muu tunniste korvataan kokonaan muulla tunnisteella niin, että rekisteröidyn tunnistaminen ei ole mahdollista. Tämä koskee myös evästeiden käyttöä, millä myös kerätään ja tallennetaan pseudonymisoituja tietoja. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka selaimesi tallentaa kiintolevylle ja joiden avulla niiden asettaja saa käyttöönsä tiettyjä tietoja.


Tietoja ei missään tapauksessa käytetä verkkosivustolla kävijän henkilöllisyyden tunnistamiseen (siinäkään tapauksessa, että tämä olisi teknisesti ylipäätään mahdollista) tai yhdistetä pseudonyymin muihin tietoihin.


Tämän tietojenkäsittelyn oikeusperusta on GDPR:n 6 artikla 1 kohdan f alakohta yhdessä Saksan telemedialain (TMG) 15 §:n kanssa. Meidän etumme on tämän verkkosivuston perustoimintojen käytön mahdollistaminen ja turvaaminen.


Saksan telemedialain 15 §:n mukainen vastustusoikeus

Saksan telemedialain 15 pykälän mukaisesti verkkosivustolla kävijä voi vastustaa anonymisoitujen kävijätietojensa tallentamista siten, ettei niitä jatkossa enää kerätä.

Voit vastustaa tällaista pseudonymisoitujen tietojen keräämistä milloin tahansa, jolloin käyntejäsi verkkosivuillamme ei enää seurata. Tätä varten sinun on otettava käyttöösi estoeväste (opt out). Jos haluat vastustaa pseudonymisoitujen tietojesi keräämistä, napsauta seuraavaa painiketta:


Aseta estoeväste


Vastustuksesi voidaan huomioida niin kauan kuin estoveväste on tallennettuna tietokoneellesi. Huomaathan, että poistaessasi evästeet koneeltasi poistat myös estoevästeen. Jos käytät useampia tietokoneita, estoeväste on asetettava erikseen joka koneelle.


5. Henkilötietojen poistaminen ja estäminen

Tietosi poistetaan heti, kun niitä ei enää tarvita siihen tarkoitukseen, jota varten ne kerättiin. Käytettäessä verkkosivustoamme puhtaasti informatiivisessa tarkoituksessa IP-osoite poistetaan viimeistään 7 päivän kuluttua kaikista järjestelmistä, joita tämän verkkosivuston käytön yhteydessä käytetään. Yhteyttä käyttäjään emme tämän jälkeen jääneiden tietojen perusteella pysty muodostamaan. 


Käyttäessäsi verkkosivustomme muita palveluita tietosi tallennetaan pääsääntöisesti järjestelmiimme käyttäjätietojen hallintaa varten. Näistä tiedoista tarkistetaan säännöllisesti tietojen poistamisen aiheellisuus. Jos tietoja ei enää asiakassuhteen tai mahdollisen asiakkaan osalta tarvita tai päinvastainen etu on ratkaisevassa asemassa, poistamme asianomaiset tiedot, elleivät lakisääteiset säilytysvelvollisuudet tätä estä. 


Tietosi poistetaan myös silloin, kun niitä ei saa tallentaa (esim. kun tiedot ovat virheellisiä eikä niitä voida korjata). Poistamisen sijaan käytetään estämistä, ellei tälle ole oikeudellisia tai tosiasiallisia esteitä (esimerkiksi erityisiä säilytysvelvollisuuksia).


6. Tietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille

Meille antamiasi tietoja ei lähtökohtaisesti luovuteta kolmansille osapuolille. Erityisesti tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille mainostarkoituksessa. 


Käytämme kuitenkin tarvittaessa eri palveluntarjoajien palveluita, esimerkiksi teknisiä huoltopalveluita tai verkkosivustomme laajentamiseen tarvittavia palveluita, tämän verkkosivuston tai muiden tuotteiden käytössä. Valitsemme nämä palveluntarjoajat huolella ja valtuutamme heidät tehtäväänsä. Palveluntarjoajat ovat sitoutuneet noudattamaan ohjeitamme ja heitä valvotaan säännöllisesti.


7. Uutiskirje/mainonta

1) Voit tilata uutiskirjeemme, jonka lähettämiseen tarvitsemme suostumuksesi ja jonka avulla tiedotamme uusimmasta tarjonnastamme.


2) Uutiskirjeemme tilaamiseen käytämme nk. toistetun suostumuksen (double opt in) menetelmää. Tämä tarkoittaa sitä, että tilauksesi jälkeen lähetämme sinulle ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen sähköpostiviestin, jossa pyydämme sinua vahvistamaan, että todella haluat tilata uutiskirjeen. Jollet vahvista tilaustasi 48 tunnin kuluessa, estämme tietosi ja poistamme ne kuukauden kuluttua automaattisesti. Lisäksi tallennamme aina käytetyn IP-osoitteen ja tilauksen ja vahvistuksen ajankohdat. Tämän tarkoituksena on vahvistaa tilauksesi ja tarvittaessa voida selvittää mahdollinen henkilötietojesi väärinkäyttö.


3) Pakollinen uutiskirjeen lähettämiseen tarvittava tieto on ainoastaan sähköpostiosoitteesi. Muiden erikseen merkittyjen tietojen ilmoittaminen on vapaaehtoista, ja niitä käytetään voidaksemme puhutella sinua persoonallisesti tai voidaksemme toimittaa sinulle lisätietoja. Vahvistuksesi jälkeen tallennamme sähköpostiosoitteesi voidaksemme lähettää sinulle uutiskirjeemme. Oikeusperusta tälle on tietosuoja-asetuksen (GDPR) 6 artiklan 1 momentin 1 lauseen a kohta.


4) Suostumuksesi uutiskirjeen lähettämiseen voit perua milloin tahansa samoin kuin lopettaa uutiskirjeen tilaamisen. Perumisen voit tehdä napsauttamalla jokaisessa uutiskirjeessä olevaa linkkiä, lähettämällä sähköpostitse viestin osoitteeseen newsletter@schueco.com tai lähettämällä viestin julkaisutiedoissa ilmoitettuihin yhteystietoihin.


5) Myös muualla verkkosivustollamme voit antaa lupasi muihin markkinointitarkoituksissa otettaviin yhteydenottoihin (sähköposti, puhelin, posti). Jos haluat tällaisia yhteydenottoja, pakollisia tietoja ovat valitsemaasi yhteydenottotapaan tarvittavat tiedot (esim. sähköpostiosoite, puhelinnumero ja osoite). Kirjaudu sisään käyttämällä kohdassa 6 (2) kuvattua nk. toistetun suostumuksen menetelmää. 


6) Luonnollisesti voit milloin tahansa perua luvan käyttää henkilötietojasi mainostarkoituksiin. Mainostuksen kieltämisestä voit ilmoittaa meille sähköpostiosoitteeseen suomi@schueco.com


8. Sosiaalisen median kuvakkeet verkkosivuston alatunnisteessa 

Normaalisti yhteisöpalvelujen toimittamat painikeratkaisut (kuten esimerkiksi Facebookin tykkäyspainike) siirtää jo siinä vaiheessa henkilötietoja kyseiselle yhteisöpalvelulle, kun käyttäjä vierailee verkkosivulla, jolle yhteisöpalvelun painike on integroitu. 


Näin ei tapahdu meidän sivustollamme. Verkkosivustomme alatunnisteeseen ei ole liitetty liitännäispainikkeita. Alatunnisteessa käytetään vain kuvakkeita. Nämä johtavat ulkoisen linkin kautta yhteisöpalvelualustoille, kun napsautat niitä. Linkit ovat aktiivisesti kunkin alustan kanssa yhteydessä vasta sitten, kun olet itse aktivoinut ne linkkiä napsauttamalla ja kirjautuessa tarvittaessa asianomaiselle alustalle. Henkilötietoja ei siirretä sosiaalisen median alustoihin verkkosivustomme avaamalla, koska kuvakkeita ei ole näihin yhdistetty.


9. YouTuben käyttöä koskeva tietosuojalauseke

Olemme integroineet verkkosivullemme YouTuben osia. YouTube on verkkovideoportaali, joka mahdollistaa videoiden julkaisijoille videoleikkeiden maksuttoman jakamisen ja muille käyttäjille myös maksuttoman videoleikkeiden katselun, arvostelun ja kommentoinnin. YouTube sallii kaikentyyppisten videoiden julkaisemisen, minkä vuoksi verkkoportaalissa nähtävillä on kokonaisia elokuvia ja televisio-ohjelmia sekä musiikkivideoita, trailereita sekä käyttäjien itsensä tekemiä videoita.


YouTuben palveluntarjoaja on YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC on Google Incin, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA, tytäryhtiö.


Aina, kun avataan jokin yksittäinen tämän verkkosivuston sivu, jota käsittelystä vastaava taho ylläpitää ja jolle on integroitu YouTube-osa (YouTube-video), verkkoselain sallii käyttäjän tietoteknisessä järjestelmässä automaattisesti kunkin YouTube-osan ladata näkyviin YouTubesta asianomaisen YouTube-osan. Lisätietoja YouTubesta saat osoitteesta https://www.youtube.com/intl/fi/yt/about/. Tämän teknisen prosessin avulla YouTube ja Google saavat tietoonsa, millä konkreettisella verkkosivustomme alasivulla käyttäjä vierailee.


Jos käyttäjä on samanaikaisesti kirjautuneena YouTubeen, YouTube tunnistaa YouTube-videon sisältävää alasivua avattaessa, millä verkkosivustomme konkreettisella alasivulla käyttäjä käy. YouTube ja Google keräävät nämä tiedot ja yhdistävät ne käyttäjän asianomaiseen YouTube-tiliin.


YouTube ja Google saavat YouTube-osien avulla aina tiedon siitä, kun käyttäjä vierailee verkkosivullamme käyttäjän ollessa verkkosivuamme avatessaan samalla kirjautuneena YouTubeen – tämä tapahtuu riippumatta siitä, napsauttaako käyttäjä YouTube-videota vai ei. Jos tällaista tietojen siirtämistä YouTubelle ja Googlelle ei toivota, tämän voi estää siten, että käyttäjä kirjautuu ulos YouTube-tililtään ennen verkkosivumme avaamista.


YouTuben julkaisema tietosuojakäytäntö, joka löytyy sivulta https://policies.google.com/privacy?hl=fi&gl=fi, kertoo, miten YouTube ja Google keräävät, käsittelevät ja käyttävät henkilötietoja.


10. Googlen uudelleenmarkkinoinnin käyttöä koskeva tietosuojalauseke

Olemme integroineet tälle verkkosivustolle Googlen uudelleenmarkkinointipalveluita. Googlen uudelleenmarkkinointi on Google AdWordsin toiminto, joka mahdollistaa yritykselle mainosten esittämisen sellaisille internetin käyttäjille, jotka ovat aiemmin käyneet yrityksen verkkosivustolla. Googlen uudelleenmarkkinoinnin integrointi mahdollistaa yritykselle lisäksi käyttäjäkohtaisen mainonnan ja vastaavasti internetkäyttäjälle tämän kiinnostuksen kohteiden mukaisen mainonnan esittämisen.


Googlen uudelleenmarkkinoinnin palveluiden palveluntarjoaja on Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.


Googlen uudelleenmarkkinoinnin tarkoituksena on esittää kiinnostuksen kohteiden mukaista mainontaa. Googlen uudelleenmarkkinointi mahdollistaa meille mainosten näyttämisen Googlen mainosverkostossa tai muilla verkkosivuilla, jotka on suunnattu internetin käyttäjien yksilöllisiin tarpeisiin ja kiinnostuksen kohteisiin.


Googlen uudelleenmarkkinointi asettaa evästeen käyttäjän tietotekniseen järjestelmään. Evästeet on esitelty jo edellä. Evästeen asettamalla Google tunnistaa käyttäjän uudelleenkäynnin verkkosivullamme, jos tämä tämän jälkeen avaa verkkosivuja, jotka myös kuuluvat Googlen mainosverkostoon. Aina, kun verkkosivu, jolle Googlen uudelleenmarkkinointipalvelu on integroitu, avataan, verkkoselain tunnistaa käyttäjän automaattisesti Googlen puolesta. Tämän teknisen prosessin puitteissa Google saa tietoonsa henkilötietoja, kuten käyttäjän IP-osoitteen tai selauskäyttäytymisen, joita Google käyttää muun muassa käyttäjän kiinnostuksen kohteiden mukaiseen mainontaan.


Evästeiden avulla tallennetaan henkilötietoja, kuten verkkosivut, joilla käyttäjä on vieraillut. Aina, kun verkkosivuillamme vieraillaan, siirretään henkilötietoja, mukaan lukien käyttäjän käyttämän internetyhteyden IP-osoite, Googlelle Amerikan Yhdysvaltoihin. Google tallentaa nämä henkilötiedot Yhdysvaltoihin. Google luovuttaa tällä teknisellä prosessilla kerätyt henkilötiedot tietyissä olosuhteissa kolmansille osapuolille.


Käyttäjä voi estää evästeiden asettamisen verkkosivustoltamme edellä kuvatulla tavalla milloin tahansa käyttämänsä verkkoselaimen asetuksista ja siten estää pysyvästi evästeiden asettamisen. Tällainen käytetyn verkkoselaimen asetus estää myös sen, että Google asettaisi evästeen käyttäjän tietotekniseen järjestelmään. Tämän lisäksi Google Analyticsin jo asettama eväste voidaan milloin tahansa poistaa verkkoselaimesta tai muista ohjelmistoista.


Lisäksi käyttäjä voi estää Googlen käyttäjän kiinnostuksen kohteiden mukaisen mainonnan. Tätä varten käyttäjän on avattava kussakin käyttämässään verkkoselaimessa linkki
https://adssettings.google.fi/authenticated ja tehtävä täällä haluamansa asetukset.


Lisätietoja ja Googlen voimassa olevat tietosuojalausekkeet voit lukea osoitteesta
https://policies.google.com/privacy?hl=fi&gl=fi.


Kerättyjen tietojen yhteenveto Google-tililläsi tehdään omalla suostumuksellasi, jonka voit antaa Googlelle tai perua Googlelta (GDPR:n 6 artikla 1 momentti a kohta). Tietojen keräämiset, joita ei esitetä yhteenvetona Google-tililläsi (esim. koska sinulla ei ole Google-tiliä tai olet estänyt yhteenvedon) perustuu tietojen keräämiseen GDPR:n 6 artiklan 1 momentin f kohdan mukaisesti. Oikeutettu etu syntyy siitä, että verkkosivuston ylläpitäjänä meillä on oikeus verkkosivustolla kävijöiden anonymisoituun analysointiin mainostarkoituksissa.


11. Tietosuojalauseke Google AdWordsin ja Google Conversion Trackingin käyttöön

Tämä verkkosivusto käyttää Google AdWordsia. AdWords on verkkomainosohjelma, jonka palveluntarjoaja on Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States(jäljempänä Google).


Google AdWordsin yhteydessä käytämme niin kutsuttua Conversion Trackingia. Kun napsautat Googleen yhdistettyä mainosta, asetetaan Conversion Tracking -eväste. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita verkkoselain asettaa käyttäjän tietokoneelle. Nämä evästeet vanhenevat 30 päivän kuluessa eikä niitä käytetä käyttäjän henkilöllisyyden tunnistamiseen. Kun käyttäjä käy tämän verkkosivuston tietyillä sivuilla ja eväste ei ole vielä vanhentunut, Google ja me pystymme tunnistamaan, että käyttäjä on napsauttanut mainosta ja tullut sitä kautta tälle sivulle.


Jokainen Google AdWords -asiakas saa erilaisen evästeen. Evästeitä ei voida seurata AdWords-asiakkaiden verkkosivustojen kautta. Conversion-evästeiden avulla kerättyjä tietoja käytetään luomaan tuloksenseurantatietoja AdWords-asiakkaille, jotka ovat valinneet käyttöönsä Conversion Trackingin. Asiakkaat saavat tietoonsa niiden käyttäjien kokonaismäärän, jotka ovat napsauttaneet mainosta ja tulleet ohjatuksi Conversion Tracking -tunnisteella varustetulle sivulle. He eivät kuitenkaan saa mitään tietoja, joilla käyttäjien henkilöllisyys voitaisiin tunnistaa. Jollet halua tulla seuratuksi, voit estää tämän käytön ottamalla pois käytöstä Google Conversion Tracking -evästeen verkkoselaimesi käyttäjäasetuksista. Tällöin sinua ei yhdistetä Conversion Tracking -tilastotietoihin.


Conversion-evästeiden tallennus tapahtuu GDPR:n 6 artiklan 1 momentin f kohdan perusteella. Verkkosivuston ylläpitäjällä on oikeutettu etu käyttäjäkäyttäytymisen analysointiin voidakseen optimoida sekä verkkosisältöään että mainontaansa.


Lisätietoja Google AdWordsista ja Google Conversion Trackingista saat Googlen tietosuojamääräyksistä: https://policies.google.com/privacy?hl=fi&gl=fi.


Voit tehdä selaimeesi asetuksia, joilla saat tiedon evästeiden asettamisesta ja voit sallia evästeiden asettamisen vain yksittäistapauksissa, hyväksyä evästeet vain tietyissä tapauksissa tai lähtökohtaisesti sekä ottaa käyttöön evästeiden automaattisen poistamisen selainta suljettaessa. Jollet ota evästeitä käyttöön, tämä voi aiheuttaa sen, että tämä verkkosivusto on vain rajoitetusti käytössäsi.


12. DoubleClickin käyttöä koskeva tietosuojalauseke 

Olemme integroineet verkkosivullemme DoubleClick by Googlen osia. DoubleClick on Googlen tuotemerkki, jolla markkinoidaan pääasiassa erityisiä verkkomarkkinointiratkaisuja mainostoimistoille ja julkaisuille.


DoubleClick by Googlen palveluntarjoaja on Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.


DoubleClick by Google siirtää sekä jokaisella painalluksella että napsautuksella tai muulla toiminnolla tiedot DoubleClick-palvelimelle. Jokainen näistä datasiirroista lähettää evästekyselyn käyttäjän selaimelle. Jos selain hyväksyy kyselyn, DoubleClick asettaa evästeen käyttäjän tietotekniseen järjestelmään. Evästeet on esitelty jo edellä. Evästeen tarkoitus on optimoida ja näyttää mainos. Evästettä käytetään muun muassa käyttäjäkohtaisen mainonnan käyttöönottoon ja näyttämään sekä laatimaan raportteja mainoskampanjoista tai parantamaan näitä. Lisäksi evästettä käytetään välttämään saman mainoksen moninkertainen esittäminen.


DoubleClick käyttää evästetunnistetta, jota tarvitaan teknisen prosessin suorittamiseen. Evästetunnistetta tarvitaan esimerkiksi näyttämään mainosilmoitus selaimessa. DoubleClick voi määrittää evästetunnisteella, mitkä mainokset on jo näytetty selaimessa, jotta niiden näyttäminen moneen kertaan voidaan välttää. Lisäksi DoubleClick pystyy evästetunnisteen avulla kartoittamaan keskusteluja. Keskusteluja kartoitetaan esimerkiksi silloin, kun käyttäjä on aiemmin nähnyt DoubleClick-mainoksen ja tekee tämän seurauksena samalla verkkoselaimella ostoksen mainostajan verkkosivustolla.


DoubleClickin eväste ei sisällä henkilötietoja. DoubleClick-eväste voi sisältää kuitenkin lisäkampanjatunnisteita. Kampanjatunnistetta käytetään sellaisten kampanjoiden tunnistamiseen, joiden kanssa käyttäjä on jo ollut kosketuksissa.


Aina, kun avataan jokin tämän verkkosivuston yksittäinen sivu, jota ylläpitää käsittelystä vastaava taho ja jolle on integroitu DoubleClick-osa, verkkoselain sallii kunkin DoubleClick-osan välittää tietoja verkkomainontatarkoituksessa sekä laskuttamaan provisioita Googlelle. Tämän teknisen prosessin kautta Google saa tietoonsa tietoja, jotka auttavat Googlea myös tekemään provisiolaskelmia. Google voi muun muassa osoittaa, että käyttäjä on napsauttanut tiettyjä linkkejä verkkosivustollamme.


Käyttäjä voi estää evästeiden asettamisen verkkosivustoltamme edellä kuvatulla tavalla milloin tahansa käyttämänsä verkkoselaimen asetuksista ja siten estää pysyvästi evästeiden asettamisen. Tällainen käytetyn verkkoselaimen asetus estää myös sen, että Google asettaisi evästeen käyttäjän tietotekniseen järjestelmään. Tämän lisäksi Googlen jo asettamat evästeet voidaan milloin tahansa poistaa verkkoselaimesta tai muista ohjelmistoista.


Lisätietoja ja DoubleClick by Googlen voimassa olevat tietosuojalausekkeet voit lukea osoitteesta
https://policies.google.com/privacy?hl=fi&gl=fi.


13. Google Mapsin liittäminen

Tällä verkkosivustolla käytämme Google Mapsia. Näin voimme näyttää sinulle interaktiivisia karttoja suoraan verkkosivullamme ja mahdollistamme näin käytännöllisen karttatoiminnon käytön.

Palveluntarjoaja on Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.


Tällä sivulla käytäessä Google saa tiedon, että olet avannut asianomaisen alasivun verkkosivustollamme ja IP-osoitteesi tallennetaan. Tämä tapahtuu riippumatta siitä, onko Googlella käyttäjätili, jolle olet kirjautunut, vai ei. Kun olet kirjautunut Googleen, tietosi yhdistetään omaan tiliisi. Jollet halua, että sinua yhdistetään Google-profiiliisi, sinun on ennen sivuston avaamista kirjauduttava ulos Googlesta. Google tallentaa tietosi käyttäjäprofiilina ja käyttää niitä mainonnan, markkinatutkimuksen ja/tai oman verkkosivustonsa tarveorientoituneeseen kehittämiseen. Tällainen analysointi tehdään erityisesti (ei kirjautumattomille käyttäjille) tuottamaan tarveorientoitunutta mainontaa ja tiedottamaan yhteisöpalveluiden muille käyttäjille toiminnoistasi verkkosivullamme. Sinulla on oikeus vastustaa tällaisen käyttäjäprofiilin muodostamista, jolloin sinun on esitettävä vastustuksesi Googlelle.


Lisätietoja tietojen keräämisen tarkoituksesta ja laajuudesta ja niiden käsittelystä lisäosien palveluntarjoajien toimesta saat palveluntarjoajan tietosuojalausekkeesta. Siitä saat myös lisätietoja asiaan liittyvistä oikeuksistasi sekä asetusmahdollisuuksista suojataksesi yksityisyyttäsi: 
https://policies.google.com/privacy?hl=fi&gl=fi. Google käsittelee henkilötietojasi myös USA:ssa se on hyväksynyt EU-US Privacy Shieldin: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.


14. Google reCAPTCHAn liittäminen

Riittävän tietoturvan takaamiseksi kaavakkeiden välityksessä, käytämme tietyissä tapauksissa Google Inc.:n palvelua reCAPTCHA.

Tämä palvelu on tarkoitettu erityisesti erottamaan, onko syöttö tapahtunut luonnollisen henkilön toimesta tai väärin käytettynä koneellisella ja automatisoidulla toiminnolla. Palvelu sisältää IP-osoitteen sekä tarvittaessa lisäksi Googlen reCAPTCHA-palvelun vaatimien tietojen lähetyksen Googlelle. Tällöin pätevät Google Inc.:n poikkeavat tietosuojamääräykset. Lisätietoja Google Inc.:n tietosuojamääräyksistä löydät sivuilta http://www.google.fi/intl/fi/privacy tai 
https://www.google.com/intl/fi/policies/privacy/.


15. Käsittelyn oikeusperusta

Tietosuoja-asetuksen (GDPR) 6 artiklan 1 momentin a kohta antaa Schücolle oikeusperustan käsittelyprosesseihin, joihin pyydämme suostumuksen tiettyä käyttötarkoitusta varten (esim. uutiskirje, Oma työpöytä, työnhakuportaali). Jos henkilötietojen käsittely on välttämätöntä sellaisen sopimuksen täyttämistä varten, jonka sopimuspuoli käyttäjä on, kuten esimerkiksi silloin, kun näitä tarvitaan tuotteiden tai muun palvelun tai vastapalvelun suorittamiseen, jolloin käsittely perustuu tietosuoja-asetuksen (GDPR) 6 artiklan 1 momentin b kohtaan. Sama koskee sellaista käsittelyä, jota tarvitaan esisopimuksellisten toimenpiteiden suorittamiseen. Esimerkiksi silloin, kun meiltä kysytään tuotteistamme tai palveluistamme, yrityksellämme on oikeudellinen velvoite, joka edellyttää henkilötietojen käsittelyä, kuten esimerkiksi verovelvoitteiden täyttäminen, käsittely perustuu tietosuoja-asetuksen (DSGVO) 6 artiklan 1 momentin c kohtaan. Harvoissa tapauksissa henkilötietojen käsittely voisi olla välttämätöntä käyttäjän tai muiden luonnollisten henkilöiden elintärkeiden etujen suojaamiseksi. Näin voisi olla esimerkiksi silloin, kun vierailija loukkaantuisi ja tämän täytyisi kertoa nimensä, ikänsä, sairauskassatietonsa tai muita elintärkeitä tietoja lääkärille, sairaalalle tai muulle kolmannelle osapuolelle. Tämä käsittely perustuu tietosuoja-asetuksen (GDPR) 6 artiklan 1 momentin d kohtaan. Viime kädessä käsittelyprosessit voisivat perustua tietosuoja-asetuksen (GDPR) 6 artiklan 1 momentin f kohtaan. Tähän oikeusperustaan perustuvat käsittelyprosessit, joita mikään edellä mainituista oikeusperusteista ei kata, kun käsittely tapahtuu yrityksemme tai kolmannen osapuolen oikeutetun edun suojaamiseksi, sikäli kuin käyttäjän edut, perusoikeudet ja perusvapaudet eivät mene näiden edelle. Tällaiset käsittelyprosessit ovat meille sallittuja erityisesti siksi, että eurooppalainen lainsäädäntövalta on tämän erikseen maininnut. Se on sikäli ollut sitä mieltä, että voidaan olettaa kyseessä olevan oikeutettu etu, kun käyttäjä on vastaavan tahon asiakas (DSGVO:n peruste 47 virke 2).


Versio: Toukokuu 2019