Schüco Search
 • Tietosuoja
 • Data privacy statement for the “My Workspace” area
...
 • Tietosuoja
 • Data privacy statement for the “My Workspace” area

Schüco Finland Oy:n kirjautumistiedoin suojatun Oma työpöytä -osan tietosuojaseloste

Kiitos kiinnostuksestasi yritystämme Schüco Finland Oy kohtaan. Tietojesi suojaaminen on meille tärkeää. Henkilötietojesi käsittelystä käyttäessäsi verkkosivustoamme puhtaasti tiedonsaantiin kerromme yleisessä tietosuojalausekkeessamme. Tämän löydät verkkosivuiltamme kohdasta Tietosuoja. 


Verkkosivustomme pelkän informatiivisen käytön lisäksi meillä on tarjolla lukuisia palveluja, joita voit halutessasi käyttää. 


Rekisteröityessäsi kirjautumistiedoilla suojattuun Oma työpöytä -osaan sinun on annettava joitakin henkilötietojasi. Näitä tarvitsemme kyseisen palvelun tuottamiseen. Niitä koskevat yleisen tietosuojalausekkeen tietojen käsittelyä koskevat periaatteet sekä lisäksi seuraava tietosuojalauseke. 


Tämän lomakkeen voit ladata pdf-muodossa ja arkistoida napsauttamalla tästä (pdf, 19,2 KB). Pdf-tiedoston4 avaamiseen tarvitset maksuttoman Adobe Reader -ohjelman tai vastaavan ohjelman, joka tunnistaa pdf-tiedostomuodon. Voit myös tulostaa asiakirjan.
 

1. Suostumus tietojen käyttöön 

Vahvistaessasi tietojen käsittelyn rekisteröityessäsi kirjautumistiedoilla suojattuun Oma työpöytä -osaan annat Schüco Finland Oy, Keilaranta 14, 02150 Espoo (jäljempänä Schüco) luvan kerätä, käsitellä ja käyttää henkilötietojasi tietosuojalausekkeessa mainittuihin tarkoituksiin. 


2. Suostumuksen peruminen / mainonnan kieltäminen

1) Suostumus kerätä, käsitellä, tallentaa ja käyttää henkilötietoja kirjautumistiedoilla suojatussa Oma työpöytä -osassa voidaan tämän tietosuojalausekkeen mukaisesti irtisanoa milloin tahansa tulevaisuudessa voimaan tulevaksi lähettämällä viesti sähköpostitse osoitteeseen login@schueco.com tai kirjallisesti osoitteeseen Schüco Finland Oy, Keilaranta 14, 02150 Espoo.


2) Luonnollisesti voit milloin tahansa perua henkilötietojesi käytön tuleviin mainostarkoituksiin (sähköposti-, puhelin- ja kirjemainontaan). Mainontasuostumuksen voit perua lähettämällä viestin kohdassa 2 kappaleessa 1 mainittuihin yhteystietoihin. 


3) Kaikki lisätietopyynnöt ja -kyselyt sekä tietojenkäsittelyluvan perumiset on lähetettävä sähköpostitse osoitteeseen login@schueco.com tai postitse osoitteeseen Schüco Finland Oy, Keilaranta 14, 02150 Espoo. 


3. Henkilötietojen poistaminen 

Henkilötiedot poistetaan, elleivät lakisääteiset säilytysvelvoitteet tätä estä, kun poistopyyntö on esitetty, kun tietoja ei enää tarvita siihen tarkoitukseen, jota varten ne on tallennettu tai kun niiden tallentaminen ei muista lakisääteisistä syistä ole sallittu. 


4. Henkilötiedot
Schüco tarjoaa salasanalla suojatun kirjautumisen Oma työpöytä -osaan jokaiselle käyttäjälle, joka osoitteessa www.schueco.com tai Schücon maakohtaisella verkkosivustolla rekisteröityy kohdassa Oma työpöytä. Käyttöoikeuden henkilötietoihin liittyviin tietoihin saa vain itse rekisteröityvä käyttäjä sekä ilmoitettu pääkäyttäjä (sikäli kuin tällainen palvelulla on) sekä tarvittaessa pääkäyttäjän ilmoittama käyttäjä, jolle pääkäyttäjä on toimeksiantajansa nimissä ja valtuuttamana antanut oikeuden tähän. 


Kaikki käyttäjät sitoutuvat pitämään henkilökohtaiset kirjautumistietonsa ehdottoman luottamuksellisina ja olemaan koskaan luovuttamatta näitä kolmansille osapuolille, vaikka nämä työskentelisivät samalle toimeksiantajalle. Pääkäyttäjä on lisäksi velvollinen käsittelemään niiden käyttäjien tietoja, joihin tämä pääsee käsiksi, myös ehdottoman luottamuksellisesti, eikä tämä saa luovuttaa tietoja kolmansille osapuolille.


5. Kerääminen, käsittely ja käyttö 

1) Schüco käsittelee tai käyttää kirjautumistiedoilla suojatun Oma työpöytä -osan henkilötietoja seuraavassa kuvatulla laajuudella. 


Pääsyn saamiseksi Oma työpöytä -osaan kerätään seuraavat pakolliset tiedot. Ilman näitä tietoja kyseiselle toimeksiantajalle tai käyttäjälle ei voida myöntää pääsyä osaan.
 

 • toimeksiantajan (yrityksen) tieto tarvittaessa pääkäyttäjältä, jos palvelulla tällainen on, tai käyttäjältä 
 • toimeksiantajan/käyttäjän osoitetiedot
 • pääkäyttäjän (jos palvelulla tällainen on) titteli
 • pääkäyttäjän (jos palvelulla tällainen on) etu- ja sukunimi
 • pääkäyttäjän (jos palvelulla tällainen on) sähköpostiosoite
 • tarvittaessa toimeksiantajan muiden palvelua käyttävien työntekijöiden tiedot 
 • tarvittaessa käyttäjien titteli
 • tarvittaessa käyttäjien etu- ja sukunimi 
 • tarvittaessa käyttäjien sähköpostiosoite 
 • IP-osoite


2) Sekä pääkäyttäjän (jos palvelulla tällainen on) että tarvittaessa käyttäjän/käyttäjien on annettava suostumuksensa henkilötietojensa keräämiseen, käsittelyyn ja käyttöön. 


Pääkäyttäjän (jos palvelulla tällainen on) ja käyttäjien suostuttua henkilötietojen käyttöön rekisteröinti saatetaan päätökseen nk. toistetun suostumuksen (double opt in) menetelmällä. Toisin sanoen rekisteröinti saatetaan päätökseen vasta, kun toimeksiantajan valtuuttama pääkäyttäjä (jos palvelulla tällainen on) ja käyttäjät ovat vahvistaneet rekisteröinnin tätä tarkoitusta varten lähetetyn vahvistussähköpostiviestin sisältämää linkkiä napsauttamalla. 


Jos tätä vahvistusta ei tehdä 48 tunnin kuluessa, toimeksiantajan rekisteröinti poistetaan tietokannasta automaattisesti.


3) Kirjautumistiedoilla suojatun Oma työpöytä -osaa käytettäessä tallennetaan käyttöön tarvittavat tiedot. 


Jos toimeksiantaja haluaa muuttaa pääkäyttäjää tai käyttäjätietoja, tätä varten on saatavana erillinen muutoslomake, jonka saa pyytämällä sähköpostiosoitteesta mydata@schueco.com Kopio muutoshakemuksesta lähetetään sekä pääkäyttäjälle että käyttäjälle rekisteröityihin sähköpostiosoitteisiin. 


4) Käytettäessä kirjautumistiedoilla suojattua Oma työpöytä -osaa voidaan ilmoitetut henkilötiedot sovellusta käytettäessä antaa tarvittaessa muiden kirjautumistiedoilla suojatun Oma työpöytä -osan käyttäjien tietoon. 


5) Otettaessa yhteyttä kirjautumistiedoilla suojattuun Oma työpöytä -osaan sähköpostitse tai yhteydenottolomakkeella tässä yhteydessä käytetty sähköpostiosoite sekä nimi ja puhelinnumero tallennetaan, jotta kysymykseesi voidaan vastata.


6. Tietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille

1) Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, ellei tähän ole lakisääteistä velvoitetta (esim. syytteeseenpanotoimenpiteet).


2) Schüco käyttää tietojen käsittelyyn osittain ulkoisia palveluntarjoajia. Schüco valitsee palveluntarjoajat huolellisesti ja tekee sopimukset näiden kanssa kirjallisesti. He ovat sitoutuneet Schücon ohjeisiin ja toiminta tarkistetaan säännöllisesti. Palveluntarjoajat eivät luovuta näitä tietoja kolmansille osapuolille. 


7. Seuranta

Schüco käyttää kirjautumistiedoilla suojatun ”Mein Arbeitsplatz” -osan käyttöön muita evästeitä oikeutetun etunsa perusteella tietosuoja-asetuksen (DSGVO) 6. artiklan kohdan 1 alakohdan f) mukaisesti. Täydennyksenä tähän kohtaan 4. (3) viitataan yleiseen tietosuojalausekkeeseen. Jotta voit ymmärtää, miten kirjautumistiedoilla suojattua Oma työpaikkani -osaa käytetään, Schüco analysoi käyttäjän viimeisen sisäänkirjautumisen ajankohtaa sekä sisäänkirjautumisten lukumäärää kuluneiden neljän viikon aikana. 


Versio: heinäkuu 2019