Schüco søgning

Cradle to Cradle

Bæredygtighed - lige fra starten

Byggeprojekter definerer forholdene som kommende generationer skal arbejde og leve under. Cradle to Cradle repræsenterer derfor en væsentlig del af vores 360° bæredygtige tilgang. Bygninger der er planlagt og gennemført efter Cradle to Cradle-princippet opfylder fremtidens standarder og udgør samtidig et materialedepot for værdifulde råstoffer.

Cradle to Cradle-filosofien (eller "vugge til vugge") danner grundlaget for alle produktudviklinger hos Schüco. Når det kommer til implementering af C2C-princippet i byggesektoren, er Schüco ledende med 43 sølvcertificerede systemer. Alle C2C-certificerede systemer fra Schüco er tilgængelige som standard uden ekstraomkostninger for bygherren. Dette betyder, at C2C-inspirerede bygninger bevarer deres værdi over tid sammenlignet med konventionelle bygninger.

“Bæredygtighed er ikke en trend – det er en attitude. Dette reflekteres i alle virksomhedens områder. Schüco er en af pionererne inden for byggebranchen - ikke blot ift. bæredygtighed - men også ift. udviklingen af C2C-certificerede produkter. Vi forventer, at behovet og efterspørgslen på disse certifikater vil stige markant. Når alt kommer til alt, er der ingen andre aluminiumssystemer, der dækker bæredygtighed på produktniveau i så stort omfang eller konsekvent."

Andreas Engelhardt, CEO & Managing Partner i Schüco International KG

Et revolutionært koncept

Designkonceptet Cradle to Cradle (C2C), som er skabt af prof. dr. Michael Braugart, er en tilgang, hvor man konsekvent har til sinde at effektivisere de naturlige ressourcer på den mest bæredygtige måde. C2C-filosofien forstår alle materialer som genanvendelige råstoffer, som kan genanvendes i biologiske eller tekniske kredsløb, uden at de taber kvalitet. Således opstår nærmest ingen affald.

Produkter og produktionsprocesser bliver derfor planlagt efter ”vugge til vugge” – fra fremstilling via anvendelse til demontage og anvendelse på ny. Genbrug uden kvalitetstab bliver dermed den mest afgørende faktor. C2C-produkter er testet til at være uden skadelige stoffer og fremstilles ved at anvende vedvarende energi. Alt i alt skaber konceptet plads til bæredygtig innovation og kreativitet – og forvandler bygninger til fremtidens råmaterialedepoter.


Cradle to Cradle Certified© is a registered trademark of the Cradle to Cradle Products Innovation Institute.
Cradle to Cradle Certified© is a registered trademark of the Cradle to Cradle Products Innovation Institute.

C2C-kriterierne

For at kunne opnå certificering efter C2C Certified™ Product Standard, bliver produkter vurderet ud fra fem omfattende kriterier. Alle kriterier er vægtet ens, men kriteriet "material health" vægter særligt højt med sine kriterier for fravær af farlige stoffer før en certificering er mulig. Disse stoffer fremgår af forbudslisten for kemikalier (Banned List of Chemicals), som er udarbejdet af Cradle to Cradle-instituttet. Hvert enkelt kriterie vurderes i henhold til fem niveauer: Basic, Bronze, Silver, Gold eller Platinum. Totalresultatet for produktet vil afhænge af det laveste niveau som opnås.

Sundheds- og miljøskadelige stoffer

Sundheds- og miljøskadelige stoffer

Råstoffer, som produktet er baseret på

Menneskers sundhed og sikkerhed skal garanteres. Derfor er producenten pålagt at registrere og dokumentere komponenterne som indgår samt kontrollere disse ift. grænseværdier og Forbudslisten for Kemikaler (Banned List of Chemicals).

Genanvendelse af materialer

Genanvendelse af materialer

Genanvendelse af produkt i den tekniske eller biologiske livscyklus

Producenten er ansvarlig for at produktet har et godt genanvendelsespotentiale. Derfor er det nødvendigt at fremlægge beviser for god genanvendelsespotentiale, opmuntre til en høj mængde af sekundære råmaterialer og implementere returprocesser.

Vedvarende energi

Vedvarende energi

Anvendelse af vedvarende energi

Målet er at anvende vedvarende energikilder. Producenten skal registrere drivhusgasudslip, anvende vedvarende energi til produktion og videre bearbejdning samt eventuelt kompensere for C2C-produkter er testet til at være uden skadelige stoffer CO2-udslip gennem certifikater.

Forvaltning af vandressourcer

Forvaltning af vandressourcer

Ansvarlig anvendelse af vand

Det er vigtigt at have en fair og bevidst tilgang til administration af vandressourcer. Dette kræver en strategi som synliggør en ansvarlig anvendelse af vand dokumenteret gennem uafhængige kontrolbesøg, hvor eventuelle vandforsynings- og kvalitetsproblemer udbedres.

Socialt ansvar

Socialt ansvar

Overholdelse af sociale standarder

Dette kriterie fordrer til respekt for menneskers værdighed og naturen. Producenten er pålagt at gennemføre kontrol enten via in-house eller tredjepart for at kunne afdække sociale problemer i værdikæden samt implementere "positive impact"-strategier.

“Vi skal tænke bæredygtighed på en ny måde, hvis vi gerne vil forme vores planets fremtid på en positiv måde. Cradle to Cradle-filosofien tænker mere på "flere fordele" end "mindre skade". Målsætningen med C2C er at producere intelligente produkter, som kan genanvendes i en teknisk livscyklus uden kvalitetsreduktion.

Byggesektoren kan påtage sig den ledende rolle inden for dette paradigmeskifte. Byggesektoren står for omkring halvdelen af materialeforbruget i verden. Vi skal anvende dette faktum som en mulighed til innovation og drive produktudviklingen fremad, som er fuldstændigt egnet til den tekniske livscyklus."

Professor Michael Braungart, co-founder af Cradle to Cradle-designkoncept

Planlæg med bæredygtighed

Hver bygning er unik. Arkitekter og planlæggere har derfor behov for løsninger, som indebærer en fleksibel projektering og gennemførelse af projektet. Schücos modulære system er den ideelle base for at skabe individuelle kombinationer af vinduer, døre og facadesystemer - samtidig med at der er fuld kontrol af omkostninger og kvalitet gennem processen.

Schüco opnåede Bronze C2C certificering for sit modulære system tilbage i 2016. Dette betyder, at certificerede artikler kan sammensættes på tværs af en hel produktionslinie med C2C Bronze standard. Det modulære C2C-system har været certificeret i Silver siden 2018. 46 systemer er nu certificerede efter den høje C2C Silver standard.

SchüCal: Kalkulations- og designværktøjet SchüCal introducerer det modulære system til den moderne planlægning, som også kan opnå individuelle C2C-verifikationer ved vinduer, døre og facadekombinationer. SchüCal kontrollerer også hurtigt alle sølvcertificerede Schüco-systemer for at se, om der findes en C2C-kompatibel konfiguration. Med et enkelt klik genererer SchüCal miljøvaredeklarationer, U-værdi-kalkulationer og CE-dokumentation. Dette giver facadeudviklere og arkitekter komplet designfrihed samt en pålidelig planlægning af bæredygtige klimaskærme.

Certificering af bygninger: C2C-certificerede produkter betragtes positivt af LEED og DGNB (German Sustainable Building Council). Ydermere kan certificeringen anvendes som et tillægsdokument i mange grønne bygninger. Schüco understøtter arkitekter, investorer og producenter med detaljeret dokumentation på de nuværende certifikater.

De første bygninger

Den første C2C-inspirerede bygning i Tyskland er RAG hovedkontor ved kulminen i Essen, lokaliseret i Zeche Zollverein, som befinder sig på UNESCOs verdensarvsliste. Bygningen er udstyret med vinduessystemet AWS 75.SI+. De individuelle vindueselementer er designet således, at de kan genanvendes fuldstændigt, hvis bygningen nedrives eller ombygges, hvilket gør en zero-waste facade til en realitet. RAG-bygningen modtager sandsynligvis et Platinum DGNB certifikat.

Schüco-systemer med sølvcertificering

Schüco-systemer med sølvcertificering

46 Schüco-systemer er C2C sølvcertificeret: 29 vinduessystemer, 6 post-/sprosse facadesystemer, 1 elementfacadesystem, 6 dørsystemer, 1 brandhæmmende dør og 3 solafskærmningssystemer.


Du kan downloade vores C2C sølvcertifikat her.

werteorientierte_perspektiven_cradle_to_cradle_logo_silver

Schüco-systemer med bronzecertificering

Schüco-systemer med bronzecertificering

9 Schüco-systemer er C2C bronzecertificeret. Dette er 2 vinduessystemer, 1 post-/sprosse facadesystem, 2 elementfacadesystemer, 3 skydedørssystemer og 1 brandhæmmende.

Du kan downloade vores C2C certifikat her.

werteorientierte_perspektiven_cradle_to_cradle_logo_bronze

"Siden årtusindskiftet har vi beskæftiget os med spørgsmål knyttet til arkitektoniske løsninger for bæredygtige bygninger. Undervejs i processen har vores betragtninger strukket sig langt udover det oprindelige kernetema knyttet til energieffektivitet: Den øgede ressourceknaphed kræver en helhedsbetragtning af bygninger og deres livscyklus. 

DGNB (German Sustainable Building Council) lancerede i 2018 den hidtil mest omfattende certificeringsstandard for bæredygtige bygninger med fokus på økologiske og sociokulturelle aspekter. Siden etableringen af en ekstern rådgivergruppe for ordningen, har vi deltaget aktivt og formativt med produktrådgivningen. På denne måde har vi fokuseret på den ansvarlige anvendelse af ressourcer fra et tidligt stadie. Hovedformålet i dette henseende er kredsløbstankegangen.

Cradle to Cradle-designkoncept kombinerer disse principper i ét system. Det var derfor naturligt for os at anvende C2C-standarden på vores modulære vindues- og facadesystemer og designe dem således, at de kan tilpasses og genanvendes.

Professor Winfried Heusler, Senior Vice President, Schüco International KG

BÆREDYGTIGHED

Download brochurer

Fassade

Find ud af mere omkring hvilke bæredygtige tiltag Schüco gør i håndteringen af vor tids globale udfordringer.

Cradle to Cradle
Dashboard
webspecial.m209.close