Schüco søgning

ISO 14001

Schücos miljøstyringssystem er certificeret

Den tyske forening til certificering af miljøstyringssystemer (DQS) har i december 2013 certificeret Schüco International KG's miljøstyringssystem ved hovedsædet i Bielefeld iht. den internationale miljøstyringsnorm ISO 14001.

Et DQS-certificeret miljøstyringssystem kræver for det første, at virksomheden opfylder de lovmæssige miljøkrav og for det andet, at den selv fastsætter og forfølger frivillige miljømål. Målet er for Schüco, at det ikke kun er de interne virksomhedsprocesser der optimeres med henblik på miljøpåvirkninger. Schücos produkter og processer skal også understøtte forløbet med energiressourcer hos vores kunder og leverandører. Dertil forbedrer virksomheden systemerne og arbejdsprocesserne i tæt samarbejde med vores leverandører.

Et DQS-certifikat er et anerkendt bevis for et velfungerende kvalitets- og miljøstyringssystem på de internationale markeder. Eksempelvis kræver bygningscertificeringssystemet BREEAM et bevis for en certificeret miljøstyring til de anvendte byggevarer. Med DQS-certifikatet dokumenterer Schüco, at de lovmæssige miljøkrav bliver overholdt ved sine produktudviklinger.


Schücos miljømål er fastsat således, at de mindsker forbruget af ressourcerne samt emissionerne for at beskytte sine kunder, medarbejdere og miljøet. Konkret handler det om hovedkontorets luft- og støjudslip, om udledning af spildevand, affaldshåndtering samt brug af råmaterialer. Certifikatet på ISO 14001 på engelsk er tilgængeligt her:
 

DQS-certifikat ISO 14001 engelsk  (pdf, 768,7 KB)


BÆREDYGTIGHED

Download brochurer

Fassade

Find ud af mere omkring hvilke bæredygtige tiltag Schüco gør i håndteringen af vor tids globale udfordringer.

ISO 14001
Dashboard
webspecial.m209.close