Schüco søgning
...
Bæredygtighed

Schücos vej mod en kuldioxidneutralt virksomhed

Schüco har sammen med WWF (World Wide Fund for Nature) udviklet nogle ambitiøse mål for at reducere sine kuldioxidudslip. Schüco planlægger bl.a. at reducere sine udslip med 30% inden 2025 og sigter mod at blive helt CO2-neutral inden 2040. Schüco fremhæver således endnu engang sit engagement og formål med partnerskabet med WWF, som handler om at fremme bæredygtighed i byggebranchen.

Miljøcertificerede bygninger, bæredygtige energikoncepter og øget energieffektivitet i materialeproduktion – set fra et teknisk perspektiv er der mange måder at reducere kuldioxidemissioner i byggebranchen. Ikke desto mindre er branchen bagud på denne front og det er nu, at det er nødvendigt at handle hurtigt for at begrænse den globale opvarmning med 1,5°.


Helt konkret har Schüco som formål at reducere sine kuldioxidemissioner med 30% inden 2025 sammenlignet med år 2018. Målet inkluderer emissioner fra egen produktion, købt energi, produktion af råmaterialer og yderligere forarbejdning og anvendelse af Schücos produkter. Desuden bestræber virksomheden sig på ikke længere at generere affald, der er skadeligt for miljøet i 2040. Målet med dette er et neutral C02-fodaftryk i hele værdikæden som Schüco fremsatte i den seneste bæredygtighedsrapport – som værende en af de eneste virksomheder i branchen. Målene er blevet kontrolleret af SBTi (Science Based Targets) og anerkendt som videnskabeligt baserede. Dette betyder, at de lever op til de videnskabelige krav for, at nå målet på 1,5° og Schüco går således sammen med et par andre banebrydende virksomheder i Tyskland forrest og sætter højere klimamål end dem, der er sat af den tyske regering.