Schüco søgning
Picture Title (TextMediax)

Døre med røgsikring

En overset fare: Hvordan røgsikring kan redde liv

Der skal kun få åndedrag til, før folk kan befinde sig i livsfare. Ild er ledsaget af giftige forbrændingsgasser, som hvis indåndes kan føre til bevidstløshed og død. Hvert år dør flere mennesker i brande på grund af indånding af røg end på grund af selve flammerne. Forbrændingsgasser er ikke altid synlige og kan derfor ofte sprede sig ubemærket. Faren kan imidlertid reduceres med et omfattende brandbeskyttelseskoncept - som også er lovpligtigt for mange bygningstyper. Døre med røgsikring er en vigtig del af dette koncept.

Formålet med døre med røgsikring kan sammenfattes med en simpel sætning: Hold det inde! Særlige tætninger på alle sider betyder, at dørene er særligt lufttætte. Derved forhindrer de, at farlige gasser fra flammer kan spredes gennem bygningen. Døre med røgsikring skal også være selvlukkende i tilfælde af brand og kan derfor kun kombineres med dørlukkere i henhold til DIN 18263. Det er også vigtigt, at dørene kan åbnes, så brandfolkene kan få uhindret adgang.

Testet funktionalitet. Langtidsholdbar sikkerhed
Testet funktionalitet. Langtidsholdbar sikkerhed
Øget lydreduktion
Øget lydreduktion
Indbrudsmodstand op til RC 2
Indbrudsmodstand op til RC 2
Prisvindende design
Prisvindende design
Schüco døre med røgsikring Lufttæt. Overensstemmelse med standarderne. Pålidelig. Holdbar.
Brand versus røg Vigtige forskelle

Brand- og røgsikrings døre opfylder vigtige krav til brandbeskyttelse i bygninger. Mens branddøre yder modstand mod brand i et bestemt tidsrum og derfor skal forblive tilgængelige for passage, har døre med røgbeskyttelse til opgave at forhindre spredning af forbrændingsgasser. En branddør kan også opfylde dette krav, hvis den er udstyret på passende vis. Schüco tilbyder derfor et bredt udvalg af brand- og røgsikringsssystemer, som opfylder de respektive krav enten alene eller i kombination med hinanden. De kan monteres fleksibelt og giver mulighed for et ensartet udseende med optimal beskyttelse. Yderligere lydreduktion og indbrudssikring gør dørene virkelig multifunktionelle. 

3586a06
Overholdelse af standarder Certificeret sikkerhed i henhold til DIN 18095

Røgsikringsdøre skal fungere perfekt, da menneskers liv kan afhænge af dem. Konstruktionstypen og lufttætheden er reguleret i overensstemmelse med DIN 18095 eller EN 1634-3. Standarderne begrænser røg gennemtrængeligheden, også kaldet "lækagehastigheden" til et minimum. Den europæiske standard skelner mellem røgbeskyttelse ved stuetemperatur og røgbeskyttelse ved en forhøjet temperatur på 200 °C. Schüco røgbeskyttelsessystemer er testet ved disse temperaturer og har bestået en yderligere holdbarhedstest. Dermed er det sikret, at alle beslagkomponenter forbliver perfekt funktionelle selv efter lang tids brug og, at dørens lufttæthed er sikret. I modsætning til branddøre har døre med røgsikring ingen tidsbegrænsning for deres effektivitet. Baggrund: Dette afhænger af størrelsen af det rum, der skal beskyttes, og dets luftskifte hastighed, så det kan ikke anvendes som en generel regel. 

BR_SCH_ASS 70 FD HD 201007 closed
Værd at vide Egenskaber af røgsikringsdøre

Følgende gælder for både røg- og brandsikringsdøre: Det ønskede sikkerhedsniveau kan ikke opnås af dørelementet alene, men kun i kombination med den væg, hvori det er monteret. Korrekt montering er derfor af særlig betydning for røgsikringsdøre. Der findes både enkelt- og dobbeltfløjede varianter. Låsen på en dør med røgsikring skal være forsynet med en fjederbelastet lås, men må gerne være låst, hvis den opfylder kravene i DIN 18095. For at undgå hindringer for personer, der evakuerer bygningen, må døre med røgsikring i almindeligt tilgængelige korridorer ikke have nogen fastgørelsesanordninger i bunden eller nogen tærskler - halvrunde tærskler er dog tilladt. Alle døre med røgsikring skal være tydeligt genkendelige. Det er nødvendigt at anvende den i henhold til DIN 18095 foreskrevne klassifikationsplade med angivelse af producent, nummer og dato på prøvningscertifikatet, prøvningssted og produktionsår. 

Bæredygtig Helt fra starten af

Vores tilgang til 360° bæredygtighed er at tage højde for alle faser i en bygnings livscyklus. Vi udvikler derfor alle vores produkter i overensstemmelse med Cradle to Cradle-princippet og sikrer, at de nemt kan genbruges i slutningen af deres levetid. Materialerne føres derefter tilbage i det industrielle kredsløb for at blive brugt i nye produkter uden tab af kvalitet. Dette princip gør bygninger til værdifulde materialereserver for fremtiden og bidrager til at reducere CO2-emissionerne betydeligt.