Schüco søgning
...
Nyheder

Schüco Carbon Control - Minimering af CO₂-emissionerne i byggebranchen

Den største udfordring i vores tid er at opnå klimaneutralitet i byggesektoren. Byggebranchen har til opgave at nå de ambitiøse mål, som politikerne har sat sig, og at reducere CO-emissionerne fra opførelse, drift og nedtagning af bygninger til nul. Med Carbon Control tilbyder Schüco et modulopbygget sortiment af forskellige produkter og tjenester over hele bygnings livscyklus, som gør det muligt at overvåge dekarboniseringen af vinduer, døre og facader på et projektspecifikt grundlag.

Schüco Carbon Control

Minimering af CO₂-emissionerne i byggebranchen

Målene i Europa er ambitiøse. Målet med handlingspakken "Fit for 55" inden for Europa-Kommissionens European Green Deal er at reducere emissioner af drivhusgasser inden for EU med 55 % i 2030 i forhold til 1990, og at EU skal være klimaneutralt i 2050. Opførelse og brug af bygninger udgør næsten 40 % af den globale udledning af drivhusgasser. Bortset fra transportsektoren er det derfor sandsynligt, at byggeindustrien vil stå over for de største udfordringer.

Takket være Schüco Carbon Control giver Schüco nu alle, der er involveret i byggeprocessen et værktøj, der gør det muligt at styre opførelsen af klimavenlige klimaskærme. Som følge heraf vil bygninger forblive fremtidssikrede investeringer, der stadig vil kunne opfylde de lovmæssige krav efter 2030, 2045 og 2050. I fremtiden vil en bygnings "globale opvarmningspotentiale over hele livscyklussen", som beregnes ud fra GWP-værdien (Global Warming Potential) være afgørende for, at den bevarer sin værdi på lang sigt. GWP-værdien udtrykkes som en CO₂e-værdi (som står for CO₂-ækvivalent) og er et resultat af samspillet mellem operationelle kulstofemissioner og indbyggede kulstofemissioner. Operationelle CO₂-emissioner opstår
under driften af en bygning, mens de indbyggede CO₂-emissioner viser, hvor meget CO₂ der er indbygget i de anvendte materialer. En konservativ brug af materialeressourcer, bygningsintegreret solcelleanlæg, systemer til intelligent bygningsstyring eller Cradle-to- Cradle-certificerede produkter kan reducere de samlede emissioner 
 

Styringen af denne proces og overholdelse af de komplekse regler og certificeringerne er dog vanskelige for dem, der er involveret i byggeriet. Det bliver stadig mere udfordrende for arkitekter og rådgivere at navigere gennem de mange krav og specifikationer, og producenter har svært ved at opfylde kravene til holdbare specifikationer, samt sikre, at deres virksomhed ikke kun forbliver konkurrencedygtig, men også fremtidssikret.

CO₂-kontrol i alle faser af en bygnings livscyklus

Med Carbon Control tilbyder Schüco produkter og rådgivning gennem hele bygningens livscyklus, hvilket gør det muligt at overvåge reduktionen af kuldioxidemissioner for facader på en projektspecifikt grundlag. Schüco Carbon Control er organiseret i henhold til de fire stadier af en bygnings livscyklus:


1 Planlægning: Design to Decarb
2 Konstruktion: Build to Decarb
3 Drift: Operate to Decarb
4 Demontering: Recycle to Decarb

Schüco Carbon Control - Kulstofkontrol i alle faser af en bygnings livscyklus

Planlægning - Design to Decarb

Schüco Carbon Control - Design to Decarb

Kursen for en bygnings efterfølgende CO₂-balance er allerede fastlagt i design- og planlægningsfasen. Med en holistisk tilgang i tankerne begynder Schüco Carbon Control og den tilhørende rådgivning derfor med investorer, arkitekter og rådgivere, fordi bygningens form, valget af materialer og overfladebehandlinger, enhedsstørrelserne og brugen af smart byggeteknologi kan minimere CO₂e-værdien allerede i planlægningsfasen. Det bliver mere og mere almindeligt, at investorer og bygherrer stræber efter certifikater som LEED, BREAM eller DGNB. Disse certifikater tjener som bevis for, at en bygning opfylder bæredygtighedskriterierne og dermed øger dens værdi og tiltrækningskraft og samtidig bidrager til at bevare denne på lang sigt. Ligesom GWP-værdien tager disse bygningscertifikater hensyn til hele livscyklussen, hvilket kræver at de senere faser også skal indregnes helt fra starten. Derudover garanterer brugen af Cradle-to-Cradlecertificeret Schüco system, at materialerne er harmløse og cirkulære.

Konstruktion - Build to Decarb

Schüco Carbon Control - Build to Decarb

I konstruktionsfasen giver Schüco Carbon Control fabrikanterne mulighed for aktivt at overvåge CO₂-fodaftrykket fra den enhed, de konstruerer. Som 3D-beregningssoftware beregner SchüCal konstant og viser CO₂-aftrykket som en CO₂e-værdi, hvilket gør det til det perfekte værktøj til præcis planlægning. SchüCal giver også brugeren mulighed for at vælge sit materiale. Ud over standard aluminium er der de to nye aluminiumkvaliteter: Low Carbon (LC) og Ultra Low Carbon (ULC) aluminium. Det er også muligt at beregne virkningen af at anvende disse nye LC- og ULC-aluminiumskvaliteter. Schüco forbedrer desuden løbende sin forvaltning af bæredygtig emballage ved at etablere genbrugssystemer og dermed reducere ressourceforbruget.


Med Build to Decarb sikrer Schüco sine partneres konkurrenceevne på lang sigt og hjælper dem samtidig med at reducere deres CO₂-emissioner.

Drift - Operate to Decarb

Schüco Carbon Control - Operate to Decarb

For at opnå den perfekte energibalance tilbyder Schüco også de rigtige produkter og tjenester, der gør det muligt at drive bygninger meget effektivt med reduceret CO₂-udledning. Alt fra intelligente byggestyringssystemer og højt varmeisolerede klimaskærme til energiproduktion ved hjælp af bygningsintegrerede solcelleanlæg bidrager smarte produktløsninger i høj grad til at reducere CO₂-emissionerne i driftsfasen. Takket være IoF ID (Internet of Façades), et tag, der er fastgjort til vinduet, døren eller facadeenheden, og som gør det muligt at få adgang til oplysninger om produktet digitalt, kan vedligeholdelse og produktopgraderinger planlægges og gennemføres effektivt. Dette sikrer en bæredygtig bygningsdrift på lang sigt og forlænger også levetiden for de installerede systemer.

Demontering - Recycle to Decarb

Schüco Carbon Control - Recycle to Decarb

Cradle to Cradle-certificeringer sikrer, at de byggeprodukter, der
anvendes i bygninger bliver en råvarereserve for fremtiden. Målet med dette koncept er, at alle de materialer, der anvendes i systemet, kan genbruges og genanvendes som nye materialer, når deres levetid er udløbet. Det betyder, at Cradle-to-Cradle-certificerede systemer opfylder kravene til den cirkulære økonomi, som politikerne har tillagt så stor betydning i den europæiske Green Deal for at opnå klimaneutralitet. Når det gælder gennemførelsen af Cradle-to-Cradle princippet i byggesektoren, er Schüco i øjeblikket førende med over 60 certificerede aluminiumssystemer.

Som følge heraf bidrager virksomheden til en langsigtet reduktion af CO₂-emissioner og bevarelse af ressourcer. Som stiftende medlem af A|U|F har Schüco siden 1995 været engageret i miljøvenlig genanvendelse og genbrug af aluminium. Schüco PVC-U-produkter bidrager også til den cirkulære økonomi og til at reducere CO₂-emissionerne. Dette er blevet bekræftet ved tildelingen af VinylPlus®-produktmærket, som Schüco var den første virksomhed i branchen, der modtog.

Rådgivning, løsninger og tjenester fra en enkelt kilde

Takket være Schüco Carbon Control kan det omfattende Schüco sortiment skræddersys til at løse det komplekse problem med dekarbonisering. Vore systemer gør det muligt for investorer, arkitekter og fabrikanter at overvåge CO₂-værdien aktivt på et projektspecifikt grundlag og dermed hjælpe byggebranchen med at opnå klimaneutralitet.


Du kan få flere oplysninger på - www.schueco-carbon-control.com