Co hledáte?
...

Tři otázky na Dr. Thomase Schlenkera

Digitalizace nemá alternativu. Ani ve stavebnictví. Dr. Thomas Schlenker -Senior Vice President Digitalization & Smart Building ve společnosti Schüco - odpovídá na otázku, proč je to dobře a jakým způsobem k tomu přispívá společnost Schüco.

Jaké jsou podle vás hlavní přínosy digitalizace ve stavebnictví?

Společnost Schüco začala s elektronickou přípravou práce již v 70. letech minulého století. Od té doby se mnoho změnilo: Výrobci a projektanti mají nyní k dispozici celou řadu digitálních nástrojů a pomůcek - od plánování přes výrobu až po provoz stavby. Tímto způsobem umožňujeme různým cílovým skupinám snadno a s nízkým rizikem plánovat, zpracovávat a instalovat naše systémy.

Protože to je náš cíl: Ať už jde o partnera v kovovýrobě, architekta nebo generálního dodavatele - každý by měl být schopen pracovat efektivněji a produktivněji.

Procesní vývoj stavebních projektů s digitálními řešeními od společnosti Schüco
Dr. Thomas Schlenker - Senior Vice President Digitalization & Smart Building

Mnoho rozhodujících osob je při používání digitálních aplikací konfrontováno s mnoha nabídkami a možnostmi. Jak to podporuje společnost Schüco a jaké výzvy vidíte v používání digitálních řešení?

Význam digitalizace je ve společnosti Schüco mimořádně vysoký a sami se jí hodně věnujeme. Máme více než 250 kolegů, kteří se starají o software a řízení. Kromě klasických školení a podpůrných úkolů se náš Partner Success Team stará také o to, aby se pozornost soustředila na individuální procesy partnera a aby přesná analýza ukázala, které produkty a služby lze optimálně začlenit do hodnotového řetězce.


Každá společnost má totiž své vlastní struktury a procesy. Mezi ně patří například přímé digitální procesy mezi námi a našimi partnery v oblasti nákupu. Toto 360° portfolio a blízkost k našim uživatelům jsou pro nás velmi důležité a zajišťují, že my i naši partneři můžeme jednat profesionálně a efektivně. Chceme využít příležitostí, které nám digitalizace nabízí - pro sebe i pro ostatní. Vést cestu ve stavebnictví však není sprint, ale maraton.

Jak může digitalizace přispět k novým požadavkům na udržitelnost ve stavebnictví?

Aby bylo možné dosáhnout ambiciózních klimatických cílů evropské "Zelené dohody", je třeba přehodnotit všechna odvětví, včetně stavebnictví, které je jedním z odvětví nejvíce náročných na zdroje. Většina spotřeby energie souvisí s provozem budov, ale i proces výstavby zanechává významnou ekologickou stopu. Digitální metody a nástroje mohou významně přispět k tomu, aby budovy mohly být plánovány, stavěny a také užívány lépe, efektivněji a především udržitelněji. Konkrétními příklady jsou průběžný výpočet emisních faktorů v našem výpočetním softwaru SchüCal nebo podpora bezpapírových procesů v dílně nebo na stavbě.