Co hledáte?
...

PlanToBuild

Řízení stavebních projektů se zapojením všech zúčastněných stran na jedné platformě

Spolupráce na jedné platformě zvyšuje spolehlivost plánování, vytváří transparentnost a pomáhá předcházet zbytečným chybám a z nich vyplývajícím nákladům. PlanToBuild nabízí dokonalé řešení, které přináší výhody generálním dodavatelům, architektům i všem ostatním účastníkům projektu. Určujte tempo a kontrolujte všechny profese prostřednictvím jedné platformy.

PlanToBuild quote

"PlanToBuild používáme jako rozhraní mezi všemi účastníky plánování při projektování budov. Integrace funkcí projektového řízení do projektového serveru nám otevírá mnoho výhod z hlediska komunikace a koordinace v rámci plánovacího procesu. Zejména intuitivní propojení úkolů s obsahem plánu a komponentami 3D modelu jsme dosud v takové míře neznali."

Pascal Völz
Brüchner-Hüttemann Pasch bhp Architekten + Generalplaner GmbH, Bielefeld

Protokoly a zprávy

Vytvářejte denní stavební výkazy, stavební deníky a zápisy z porad a rychle a snadno evidujte a spravujte závady a poruchy.

Plánování

Používejte plánování jako centrální řídicí nástroj a sdílejte jej se všemi účastníky projektu.

Přehled projektu

Vyhrajte projekty s PlanToBuild. Spravujte své projekty ve všech fázích s PlanToBuild.

Kosten

Ab 100 € im Starterpaket

PlanToBuild besteht aus verschiedenen Workspaces und es kann zwischen verschiedenen Paketen entschieden werden. Entscheiden Sie sich für eine unserer Paketlösungen – da sind wir ganz flexibel. Genau wie unsere Software.

Informationen

Gut zu wissen

Im YouTube Kanal von PlanToBuild finden Sie viele weitere Videos.