İstediğiniz alanı seçin
Alan seçin
Schüco Arama
Unbenannt

YENİ Avrupa Yeşil Anlaşması: inşaat sektöründeki kuralları temelden değiştiriyor

2050 yılına kadar iklim nötrlüğü sağlama hedefini taşıyan Avrupa Yeşil Anlaşması, binalara yönelik gereksinimlerde önemli değişiklikler gerektiriyor. CO₂ yeni bir para birimi haline geliyor ve bir binanın CO₂ değeri gelecekteki tüm yatırımlarda ve ihalelerde önemli bir faktörü temsil ediyor.

Schueco CO₂ Neutral

Gelecekteki uygulanabilirlikte belirleyici faktör: karbondan arındırmanın özel yönetimi

Binaların gelecekteki değerlendirmesinde her şey, binanın tüm ömrü boyunca küresel ısınma potansiyeli olan 'GWP değeri'(i) etrafında dönecektir. 1 Ocak 2027'den itibaren bina süreç yöneticilerinin her binanın 'küresel ısınma potansiyelini' GWP değeri olarak hesaplaması ve bunu genel enerji verimliliği sertifikasyonunda beyan etmesi gerekiyor.


Bu gereklilik, kullanılabilir alanı 2000 m²'nin üzerinde olan yeni binalar için ve 2030'dan itibaren tüm yeni binalar için geçerli olacaktır. GWP değeri yönetebilme ve dolayısıyla binaya özgü karbondan arındırma becerisi, binaların gelecekte yaşayabilirliği açısından hayati önem taşıyacaktır.

Schüco Carbon Control: inşaatın tüm aşamalarında binaya özel CO₂ azaltımı

Schüco Karbon Kontrolü, bina kabuğunun karbonsuzlaştırılmasını yönetilebilir hale getirir. Modüler yapı bloğu prensibini kullanarak inşaatın tüm aşamalarında (planlama, inşaat, işletme ve geri dönüşüm) binaya özel CO₂ azaltımı sağlar. Schüco'nun CO₂ azaltıcı ürün ve hizmetlerini bir araya getiren kapsamlı paketimiz aracılığıyla, inşaatta yer alan kişilerin bir binanın tüm yaşam döngüsü boyunca bina düzenleme gerekliliklerinin iklim politikası yönlerine uymalarına aktif olarak yardımcı oluyoruz.

CO₂-Minimierung

Dekarbonizasyon için Tasarla

Dekarbonizasyon için İnşa Et

Dekarbonizasyon için İşletim

Dekarbonizasyon için Geridönüşüm

Schüco Carbon Control Phasen
Carbon Control Phase Design
Carbon Control Phase Build
Carbon Control Phase Operate
Carbon Control Phase Recycle

CO₂ nötr bir geleceğe giden yolda Partnerlerimizi destekliyoruz

Schüco Carbon Control, mimarların, imalatçıların, operatörlerin ve yatırımcıların, yasaların dayattığı ve müşteriler tarafından talep edilen artan sürdürülebilirlik gereksinimlerini karşılamalarına, giderek karmaşıklaşan ihalelere uygun rekabetçi çözümler bulmalarına ve yatırım risklerinden kaçınmalarına olanak tanır.

Dekarbonisierungs-Lösungen für Architekten
Mimarlar için çözümler

Schüco Carbon Control mimarların ve planlamacıların, binanın şekli, kabuğunun yapısı, malzemeleri ve aslında entegre sistemlerinin işlevselliği aracılığıyla CO₂ emisyonları ve dolayısıyla bir binanın gelecekteki yaşayabilirliği üzerinde önemli bir etki yaratmasına olanak tanır.

Dekarbonisierungs-Lösungen für Verarbeiter
Uygulamacılar için çözümler

Schüco Carbon Control azaltılmış CO₂ malzemelerinin kullanımı yoluyla CO₂ emisyonlarını en aza indirmeyi ve pazarın CO₂ ile ilgili artan gereksinimlerini karşılamayı mümkün kılar.

Thomas Schlenker, Schüco

“İnşaat sektöründeki döngüsel ekonomiye dair temel hedefimize, iklim açısından nötr binalarla ancak binaların planlanmasını, inşasını ve işletilmesini kapsayan ve kullanılan malzemelerin yıkım sonrasında malzeme döngüsüne geri döndürülmesini kapsayan tüm sürecimiz sürdürülebilirse ulaşabiliriz.”

Dr. Thomas Schlenker, Senior Vice President, Dijitilizasyon & Sürdürülebilirlik, Schüco

Neden Schüco Carbon Control?

İnşaat projelerini Schüco Carbon Control ile tasarlamak ve uygulamak için pek çok iyi neden vardır. CO₂ azaltıcı ürün ve hizmetlerimizle, inşaatın tüm aşamalarında bina kabuğunun sahaya özel karbondan arındırılması sağlanabilir.

Tek tuşla karbon ayak izi

Planlama ve inşaat sürecinin herhangi bir noktasında, 3D hesaplama yazılımımız SchüCal, kullanıcılara ilk kez kullanılan malzemelerin ve yapı birimlerinin CO₂ değerleri konusunda tam şeffaflık sağlıyor.

Enerji üretimi

Bir bina, kendisi de bir enerji sağlayıcı haline gelerek, çalışması için gereken CO₂ emisyonlarını azaltır. Fotovoltaik ve BIPV modülleri, yatırımcılara, operatörlere ve çevreye fayda sağlayacak, geleceğe hazır binalar için etkili bir çözümdür.

Malzeme

İnşaat sürecine katılanlar, doğru malzemeyi seçerek yerleşik emisyon seviyesini aktif olarak etkileyebilir. Düşük karbonlu alüminyum (LC), ultra düşük karbonlu alüminyum (ULC) ve PVC-U üniteleri, özellikle düşük CO₂ değerine sahip profiller sunar.

SSS

Avrupa Yeşil Anlaşması inşaat sektörü için ne anlama geliyor?

Avrupa Yeşil Anlaşması inşaat sektörü için ne anlama geliyor?

Avrupa Yeşil Anlaşması ile AB, 2050 yılına kadar iklim açısından nötr olma taahhüdünde bulundu. Bu nedenle CO₂'nin kontrol edilmesi ve azaltılması, kendisini iklim açısından optimize edilmiş ve iklim açısından nötr binalar sunmaya adamış inşaat sektöründe önemli bir faktör haline geliyor. 

CO₂'yi gözlemlemek neden bu kadar önemli?

CO₂'yi gözlemlemek neden bu kadar önemli?

Avrupa Yeşil Anlaşması, sera gazı emisyonlarını 2030 yılına kadar %55 azaltmayı ve 2050 yılına kadar iklim açısından nötr olmayı hedefliyor. AB'nin CO₂ azaltımı gerekliliği, 2000 m²'nin üzerinde kullanılabilir alana sahip yeni binalar için 2027'den itibaren ve 2030'dan itibaren tüm yeni binalar için geçerli olacak.

GWP değeri nedir?

GWP değeri nedir?

GWP değeri, bir binanın tüm hizmet ömrü boyunca 'Küresel Isınma Potansiyelini' (İçerilmiş Karbon ve Operasyonel Karbondan kaynaklanan CO₂ emisyonlarını) ölçer. GWP değeri CO₂e veya CO₂ eşdeğeri olarak ifade edilir.


Carbon Control nedir?

Carbon Control nedir?

Schüco'nun Karbon Kontrolü, bina kabuğunun karbonsuzlaştırılmasını yönetilebilir hale getiriyor. Modüler yapı bloğu prensibini kullanarak inşaatın tüm aşamalarında (planlama, inşaat, işletme ve geri dönüşüm) binaya özgü CO₂ azaltımına olanak sağlar.