Schüco Sök
Recycling Potenziale nutzen
...

SCHÜCO CARBON CONTROL

Utnyttja återvinningspotentialen till fullo

Återvinning är en viktig faktor när det gäller att uppnå klimatneutralitet. Det har en enorm potential för att minska CO₂ – upp till 23 % till 2030 och så mycket som 60 % till 2050. Detta innebär att återvinningsbarheten av allt material som används för byggnadsskalet alltid bör beaktas vid både nybyggnation och renoveringsprojekt.


En fasad kan dock bara betraktas som riktigt hållbar om den kan användas under lång tid. Detta uppnås genom regelbundet underhåll och möjligheten att uppgradera de enskilda komponenterna. Komponenterna ska endast återvinnas när rivning blir oundviklig.


Aluminium som material har särskilt stor potential här. Aluminium är ett mångsidigt material som klarar ett stort antal arkitektoniska krav när det gäller statik, hållbarhet och designmöjligheter. Dessutom kan aluminium ständigt återvinnas med en jämförelsevis låg nivå av CO₂-utsläpp: en egenskap som gör aluminium till ett hållbart och långsiktigt återvinningsbart material.

2016_Schueco_Training_VA_16

Cradle to Cradle-certifierade system ger ett avgörande bidrag till återanvändning av aluminium. Materialen separeras och det återvinningsbara materialet rivs och smälts ner innan återanvändning. Detta innebär att fönster och dörrar vid slutet av sin livslängd kan matas tillbaka in i A/U/F-slingan (Aluminium und Umwelt im Fenster- und Fassadenbau – aluminium och miljön i fönster- och fasadkonstruktion), vilket minskar behovet av nya tillverkad aluminium för fasadkonstruktioner.


Med 76 certifierade system leder Schüco vägen inom Cradle to Cradle i byggbranschen. Hållbara byggnader är framtiden. Det är därför extra viktigt för Schüco att materialet aluminium produceras och används på ett miljövänligt och socialt medvetet sätt. Som en av grundarna av Aluminium Stewardship Initiative (ASI) tar Schüco aktivt ansvar för en hållbar värdekedja i aluminium.