Vælg dit ønskede område
Vælg dit område
Schüco søgning
Unbenannt

Den europæiske grønne pagt: grundlæggende ændring af reglerne i byggesektoren

Den europæiske grønne pagt, der har som mål at opnå klimaneutralitet inden 2050, medfører betydelige ændringer i kravene til bygninger. CO₂ bliver en ny valuta, og CO₂-værdien af en bygning er en vigtig faktor i alle fremtidige investeringer og udbud.

Schueco CO₂ Neutral

Afgørende faktor for fremtidig levedygtighed: skræddersyet styring af dekarbonisering

I den fremtidige vurdering af bygninger vil alt dreje sig om "GWP-værdien"(i) - bygningens globale opvarmningspotentiale i hele dens levetid. Fra. 1. januar 2023 er de projekteringsansvarlige forpligtet til at beregne hver bygnings "globale opvarmningspotentiale" som en GWP-værdi og angive dette i den overordnede energieffektivitetscertificering.


Dette krav gælder for alle byggerier, men der er kun grænseværdier til byggerier over 1000 m² og fra 2025 er der grænseværdier for alle størrelser. Evnen til at styre GWP-værdien og dermed bygningens CObelastning vil være afgørende for bygningers fremtidige levedygtighed.

Schüco Carbon Control: bygningsspecifik CO₂-reduktion i alle faser af byggeriet

Schüco Carbon Control gør dekarbonisering af klimaskærmen håndterbar. Ved hjælp af det modulære byggeklodsprincip muliggør det bygningsspecifik CO₂-reduktion i alle faser af byggeriet - planlægning, konstruktion, drift og genbrug. Gennem vores omfattende pakke, der samler de CO₂-reducerende produkter og tjenester fra Schüco, hjælper vi aktivt dem, der er involveret i byggeri, med at overholde de klimapolitiske aspekter af bygningsreglementets krav gennem hele bygningens livscyklus.

CO₂-Minimierung

Design to Decarb

Build to Decarb

Operate to Decarb

Recycle to Decarb

Schüco Carbon Control Phasen
Carbon Control Phase Design
Carbon Control Phase Build
Carbon Control Phase Operate
Carbon Control Phase Recycle

Vi støtter vores partnere på vejen mod en CO₂-neutral fremtid

Schüco Carbon Control gør det muligt for arkitekter, fabrikanter, operatører og investorer at opfylde de stigende krav til bæredygtighed, som lovgivningen stiller, og som kunderne efterspørger, for at finde passende konkurrencedygtige løsninger til stadig mere komplekse udbud og for at undgå investeringsrisici.

Dekarbonisierungs-Lösungen für Architekten
Løsninger til arkitekter

Schüco Carbon Control giver arkitekter og planlæggere mulighed for at udøve en betydelig indflydelse på CO₂-udledningen og dermed en bygnings fremtidige levedygtighed gennem bygningens form, klimaskærmens konstruktion, materialerne og ikke mindst funktionaliteten af de integrerede systemer.

Dekarbonisierungs-Lösungen für Verarbeiter
Løsninger til producenter

Schüco Carbon Control gør det muligt at minimere CO₂-udledningen og opfylde markedets stigende krav til CO₂ ved at bruge materialer med reduceret CO₂.

Thomas Schlenker, Schüco

"Vi kan kun nå hovedmålet om en cirkulær økonomi i byggebranchen med klimaneutrale bygninger, hvis hele vores proces er bæredygtig og omfatter planlægning, opførelse og drift af bygninger og returnerer de anvendte materialer til materialekredsløbet efter nedrivning."

Dr. Thomas Schlenker, Senior Vice President, Digitalisation & Sustainability, Schüco

Hvorfor Schüco Carbon Control?

Der er mange gode grunde til at designe og implementere byggeprojekter med Schüco Carbon Control. Med vores CO₂-reducerende produkter og tjenester kan der opnås en stedsspecifik dekarbonisering af klimaskærmen i alle faser af byggeriet.

CO₂-fodaftryk med et tryk på en knap

På ethvert tidspunkt i planlægnings- og byggeprocessen giver vores 3D-beregningssoftware SchüCal for første gang brugerne fuld gennemsigtighed med hensyn til CO₂-værdierne for de anvendte materialer og konstruktionsenheder.

Energiproduktion

Ved selv at blive energileverandør reducerer en bygning den CO₂-udledning, der er kræves for dens drift. Solcelle- og BIPV-moduler er en effektiv løsning til fremtidssikrede bygninger, som vil betale sig for investorer, operatører og miljøet.

Materiale

Ved at vælge det rigtige materiale kan de, der er involveret i byggeprocessen, aktivt påvirke niveauet af indbyggede emissioner. Aluminium med lavt CO₂-indhold (LC), aluminium med ultra lavt CO₂-indhold (ULC) og PVC-U-elementer tilbyder profiler med en særlig lav CO₂-værdi.

FAQ

Hvad betyder den europæiske grønne pagt for byggebranchen?

Hvad betyder den europæiske grønne pagt for byggebranchen?

Med den europæiske grønne pagt har EU forpligtet sig til at blive klimaneutral inden 2050. Kontrol og reduktion af CO₂ bliver derfor en vigtig faktor i byggebranchen, som forpligter sig til at tilbyde klimaoptimerede og klimaneutrale bygninger.

Hvorfor er det så vigtigt at overvåge CO₂?

Hvorfor er det så vigtigt at overvåge CO₂?

Den europæiske grønne pagt har til formål at reducere drivhusgasudledningen med 55% inden 2030 og opnå klimaneutralitet inden 2050. Fra 1. januar 2023 er de projekteringsansvarlige forpligtet til at beregne hver bygnings "globale opvarmningspotentiale" som en GWP-værdi og angive dette i den overordnede energieffektivitetscertificering.

Dette krav gælder for alle byggerier, men der er kun grænseværdier til byggerier over 1000 m² og fra 2025 er der grænseværdier for alle størrelser.

Hvad er GWP-værdien?

Hvad er GWP-værdien?

GWP-værdien kvantificerer en bygnings 'Global Warming Potential' - CO₂-udledningen fra indlejret kulstof og drifskulstof - i hele dens levetid. GWP-værdien udtrykkes som CO₂e eller CO₂-ækvivalent.

Hvad er Carbon Control?

Hvad er Carbon Control?

Carbon Control fra Schüco gør dekarbonisering af klimaskærmen håndterbar. Ved hjælp af det modulære byggeklodsprincip muliggør det bygningsspecifik CO₂-reduktion i alle faser af byggeriet - planlægning, konstruktion, drift og genbrug.