Co hledáte?
Das richtige Material
...

SCHÜCO CARBON CONTROL

Výběr vhodného materiálu

Kromě volby optimální konstrukce fasády nebo vhodného fasádního systému má na CO₂ stopu budovy významný vliv také použití materiálů optimalizovaných z hlediska CO₂.


K příznivé bilanci CO₂ přispívají také hybridní konstrukce, jako je kombinace dřeva s hliníkem v případě nasazovací konstrukce. Při výběru vhodného materiálu s co nejnižším vstupem CO₂ je však vždy nutné ověřit, zda je materiál vhodný pro konkrétní požadavky stavby a zda může plnit svou funkci.

Snížení uhlíkové stopy díky optimálnímu výběru materiálů

Kromě optimální konstrukce fasády a vhodného fasádního systému má na uhlíkovou stopu budovy významný vliv i volba správného materiálu. Hybridní konstrukce, například kombinace dřeva s hliníkem v případě nasazovací konstrukce, pozitivně přispívají k bilanci CO₂. Je však nutné pečlivě vybírat materiály s nízkými emisemi CO₂ s ohledem na konkrétní požadavky na budovu a funkční plnění.

Třídy hliníku: Low Carbon Aluminium a Ultra Low Carbon Aluminium

Hliník je udržitelný materiál pro snižování instalovaných emisí díky své trvalé recyklovatelnosti a nízkým emisím CO₂ při několikanásobném použití. Zejména speciální druhy hliníku, jako jsou Low Carbon a Ultra Low Carbon od společnosti Schüco, pomáhají výrazně snížit uhlíkovou stopu při výstavbě. Tyto třídy využívají při výrobě recyklovaný hliník a zelenou elektřinu, což znamená, že mají méně ztělesněného uhlíku než běžné třídy hliníku.


Hodnotu CO₂ obvodového pláště budovy ovlivňuje také volba povrchové úpravy profilu, jako je eloxování nebo práškové lakování. Práškové nátěry jsou energeticky příznivější a pomáhají snižovat měrný vstup CO₂ do stavebních prvků, jako jsou fasádní konstrukce.

Přehled materiálů účinných z hlediska CO₂

Low Carbon (LC) Aluminium

LC má hodnotu GWP 4,47 kg CO₂-e/kg hliníkového profilu.

Ultra Low Carbon (ULC) Aluminium

ULC má hodnotu GWP 2,27 kg CO₂-e/kg hliníkových profilů a podíl recyklovaného materiálu po spotřebě nejméně 75 %.

VinylPlus®-Recyclingmaterial

Prvky z PVC a komponenty z PVC (tyče, izolátory, těsnění atd.) lze získat z recyklovaného materiálu a s uznávaným označením výrobku VinylPlus®.