Dataintegritetspolicies och användningsvillkor vid Schüco International KG

1. INSAMLING AV PERSONUPPGIFTER

Stort tack för ditt intresse för Schüco International KG (Schüco). Skyddet av dina personuppgifter är viktigt för oss. Här vill vi därför informera dig om t.ex. vilka personuppgifter som vi samlar in när du använder webbplatsen. Med personuppgifter avses alla uppgifter som kan kopplas till dig som person, t.ex. ditt namn, din adress, din e-postadress och ditt användarmönster. 
Vår webbplats använder SSL- resp. TLS-kryptering vid överföring av konfidentiellt innehåll.

Detta dokument kan laddas ned i PDF-format och arkiveras:  Link (pdf, 64,9 KB). För att öppna PDF-filen behöver du det kostnadsfria programmet Adobe Reader, eller jämförbara program som kan hantera PDF-formatet. Dokumentet kan också skrivas ut.

2. ANSVARIG INSTANS FÖR DATAINSAMLING OCH -BEHANDLING

Ansvarig instans enligt art. 4 avsn. 7 GDPR, är

Schüco International KG Tyskland – Filial Sverige
Hesselmans Torg 5
131 54 Nacka
Sverige
Tel.: +46 8 442 76 00
E-post: sverige@schueco.com
Webbplats: www.schueco.se

Dataskyddsombudets kontaktdata:

Schüco International KG Tyskland – Filial Sverige
Avd. Dataskydd
Hesselmans Torg 5
131 54 Nacka
Sverige

Har du frågor och tankar runt dataintegritet? Skriv gärna ett e-postmeddelande till:

mwinegard@schueco.com


3. DINA RÄTTIGHETER

(1) Du har följande rättigheter gentemot oss när det gäller dina personuppgifter:

a) Rätt till upplysning
b) Rätt till korrigering 
c) Rätt till radering (rätt att bli glömd)
d) Rätt till begränsning av behandlingen
e) Rätt till dataöverförbarhet
f) Rätt till protest
g) Rätt till återkallande av dataskyddsrättsligt samtycke

(2) Du har dessutom rätt att lägga in ett klagomål hos en dataskyddsmyndighet avseende vår behandling av dina personuppgifter.

4. INSAMLING AV PERSONUPPGIFTER VID BESÖK PÅ VÅR WEBBPLATS

(1) Vid endast informationsrelaterad användning av webbplatsen, d.v.s. du registrerar dig inte och överför inte information på annat sätt, samlar vi in endast de personuppgifter som din läsare skickar till vår server. All datainsamling och -behandling sker i vissa syften. Detta kan ha sitt ursprung i tekniska förutsättningar, avtalsanspråk eller ditt uttryckliga önskemål. När du använder vissa tjänster på vår webbplats inhämtar vi ditt samtycke till att data samlas in och behandlas.

Vid besök på vår webbplats samlar vi in följande data som är tekniskt nödvändiga för oss för att vi skall kunna visa vår webbplats och garantera stabilitet och säkerhet. Data används också till att åtgärda fel på webbplatsen. Rättslig grund för databehandlingen är därför art. 6 avsn. 1 lit. f) GDPR:

 • IP-adress
 • Datum och klockslag för förfrågningen
 • Tidsskillnad mot Greenwich Mean Time (GMT)
 • Innehåll i kravet (konkret sida)
 • Åtkomststatus /HTTP-statuskod
 • Överförd datamängd
 • Webbplats varifrån kravet kommer
 • Webbläsare
 • Operativsystem och dess yta, språk och version för läsarprogramvaran


(2 ) Förutom den rent informationsrelaterade användningen av vår webbplats erbjuder vi ett antal tjänster som du kan använda vid intresse och efter samtycke till databehandlingen (rättslig grund: art. 6 avsn. 1 lit. a) GDPR), t.ex. utskick av nyhetsbrev enligt punkt 6 i denna dataintegritetspolicy.

Du måste då ange ytterligare personuppgifter som vi använder för att kunna ge dig service eller ta kontakt med dig, och för vilka de databehandlingsprinciper gäller som anges i denna dataintegritetspolicy. 
Om du inte har angivit den information som krävs kan vi ev. inte leverera tjänsten.

När det gäller detaljer såsom samtycke, invändning och återkallande vill vi hänvisa till våra särskilda dataskyddsdeklarationer för

 • den inloggningsskyddade delen ”Min arbetsplats”
 • jobbportalen


(3) Cookies

Förutom ovannämnda cookies lagras cookies på din dator när du använder vår webbplats. Cookies är små textfiler som lagras på din hårddisk och allokeras till den webbläsare du använder från och genom dessa cookies får den instans som sätter cookien (här vi) viss information. Cookies kan inte köra program eller överföra virus till din dator. De används till att göra webbplatsen mer användarvänlig och effektiv.

Användning av cookies:
a) Denna webbplats använder följande typer av cookies som har följande omfattning och funktion:

 • Transienta/sessions-cookies (se b)
 • Persistenta cookies (se c).


b) Transienta cookies raderas automatiskt när du stänger webbläsaren. Hit räknas i synnerhet sessions-cookies. Dessa cookies lagrar en s.k. sessions-ID, med vars hjälp olika förfrågningar från din läsare kan allokeras till den gemensamma sessionen. Din dator kan då kännas igen när du kommer tillbaka till vår webbplats. Sessions-cookies raderas när du loggar ut eller stänger läsaren.


c) Persistenta cookies (t.ex. funktionen ”att vara kvar inloggad på denna dator”) ligger kvar i din enhet och raderas automatiskt efter en specificerad tidsperiod som kan vara olika från en cookie till en annan. Du kan när som helst radera cookies i din läsares säkerhetsinställningar.


d) Vi samlar kontinuerligt in anonymiserade data på vår webbplats för att fortlöpande kunna optimera den samt för att kunna analysera och vidareutveckla vårt webberbjudande. Vi använder webbanalysverktyget Webtrekk från företaget Webtrekk GmbH. Webtrekk är en TÜV-certifierad leverantör och använder endast servrar placerade i Tyskland. När anonymiserade användarprofiler skapas används pseudonym. Vid psedonymisering byts namnet eller ett annat identifieringskännetecken fullständigt ut för att den berörda personen inte ska kunna identifieras. Detta omfattar även användning av cookies som också samlar in och sparar data i pseydonymiserad form. Cookies är små textfiler som lagras på din hårddisk tilldelade till den webbläsare som du använder. Den som använder cookies på sin webbplats får på så sätt viss information.
Data som insamlas används inte för kunna identifiera användaren (om detta skulle över huvud taget vara tekniskt möjligt) eller för att hitta samband mellan data och en pseudonimiserad användare.
Rättslig grund för denna databehandling är art. 6 avs. 1 lit. f) GDPR tillsammans med § 15 TMG. Vårt syfte är att webbplatsen grundläggande funktioner kunna användas och upprätthållas.

Rätt till invändning enligt § 15 telemedialagen

Enligt § 15 i telemedialagen kan besökare på webbsidor göra invändningar mot insamling av deras anonymiserade besökardata, så att dessa inte längre registreras i framtiden.
Du kan alltid göra invändning mot denna pseudonyma databehandling, så att dina besök på våra websidor inte regsitreras i framtiden. Du behöver i detta fall aktivera den så kallade ”Opt-Out-Cookie”. Bekräfta med följande knapp att du vill göra invändningar mot den pseudonyma databehandligen.

Din upphävning kan endast följas så länge du har sparat ”Opt-Out-Cookie” på din dator. Observera att när du tar bort cookies från di dator, tas som grund även ”Opt-Out-Cookie” bort. Om du använder flera datorer, borde du aktivera denna upphävning på varje av datorerna.


Du kan när som helst ändra dina inställningar: Här


5. RADERING OCH SPÄRRNING AV PERSONUPPGIFTER

Dina data raderas så snart de inte längre behövs för uppfyllandet av det syfte i vilket de samlades in. Vid endast informationsrelaterad användning av webbplatsen raderas IP-adressen efter senast 7 dagar ur alla system som används i samband med driften av denna webbplats. Från kvarvarande data går det inte att identifiera personer.

I regel lagras dina data i våra system i användaradministrativt syfte när andra tjänster på vår webbplats används. Dessa system kontrolleras regelbundet i syfte att utröna huruvida data kan raderas. Om data inte längre krävs inom ramen för en kund- eller intressentrelation, eller om ett motsatt intresse överväger, kommer vi att radera berörda data om inte lagstiftningen föreskriver annat.

Dina data kommer också att raderas om det inte är tillåtet att lagra dem (t.ex. om data är felaktiga och det inte går att korrigera dem). I stället för radering används spärrning, om det finns juridiska eller faktiska hinder som talar emot (t.ex. särskilda arkiveringsskyldigheter).


6. VIDAREBEFORDRAN AV DATA TILL TREDJE PART

Data som du anger för oss vidarebefordras i princip inte till tredje part. Data vidarebefordras i synnerhet inte till tredje part för dennes reklamsyften.

Vi anlitar dock tjänsteleverantörer, t.ex. för tekniskt underhåll eller tjänster i samband med utökningen av vår webbplats, för driften av denna webbplats eller för andra produkter från oss. De har valts ut med omsorg av oss och måste beakta våra instruktioner. De kontrolleras regelbundet.


7. NYHETSBREV/REKLAM

(1) Med ditt samtycke kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev, där vi informerar om aktuella erbjudanden från oss.

(2) För registreringen till vår nyhetsbrev använder vi oss av den s.k. Double-opt-in-metoden. Det innebär att vi skickar dig ett e-postmeddelande efter din registrering, i vilket vi ber dig bekräfta att du önskar få nyhetsbrevet utskickat. Om du inte bekräftar din registrering inom 48 timmar spärras din information och raderas automatiskt efter en månad. Dessutom lagrar vi de IP-adresser som används samt tidpunkterna för inloggning och bekräftelse. Syftet med metoden är att påvisa din inloggning och ev. spåra ett eventuellt missbruk av dina personuppgifter.

(3) Det är endast din e-postadress som måste anges som obligatorisk uppgift för utskicket av nyhetsbrevet. Uppgiften om andra, särskilt markerade data är frivillig och används till att tilltala dig personligen, eller att skicka ut ytterligare information till dig. Efter din bekräftelse lagrar vi din e-postadress så att vi kan skicka ut nyhetsbrevet till dig. Rättslig grund är art. 6 avsn. 1 S. 1 lit. a ) GDPR.

(4) Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att få nyhetsbrevet utskickat, och avbeställa nyhetsbrevet. Du kan meddela återkallandet genom att klicka på den länk som finns i varje nyhetsbrevsutskick eller via e-post till newsletter@schueco.com eller via ett meddelande till de kontakter som anges i impressum.

(5) Även på andra ställen på vår webbplats har du mnöjlighet att samtycka till annan reklaminformation från oss (e-post, telefon, post). Om du önskar denna kontakt måste du ange obligatoriska uppgifter för den kontaktväg du väljer (t.ex. E-postadress, telefonnummer, adress). När du registrerar dig använder vi oss av den Double-Opt-In-metod som beskrivs punkt 6 (2).

(6) Givetvis kan du när som helst protestera mot behandlingen av dina personuppgifter för andra reklamsyften även efter att du har samtyckt till att få reklam utskickad. Om du vill protestera mot reklam kan du informera oss via e-post till  mwinegard@schueco.com.


8. Min skjutdörr kontaktformulär/konfigurator/partner-karta

(1) Om du skickar oss en förfrågan via kontaktformuläret eller via konfiguratorn, lagrar vi din information från förfrågningsformuläret, inklusive kontaktuppgifterna som finns där, för att behandla och samordna din förfrågan. Vi lämnar sedan dessa uppgifter till en Schüco-partner som kan svara på din förfrågan och kontakta dig direkt. Dessa uppgifter behandlas på grundval av art. 6 st. 1 lit. b GDPR, om din förfrågan är förknippad med att uppfylla ett kontrakt eller är nödvändigt för att utföra åtgärder före avtalet. I alla andra fall är behandlingen baserad på vårt berättigade intresse av att effektivt behandla de förfrågningar som skickas till oss (art. 6 para. 1 lit. f GDPR) eller på ditt samtycke (art. 6 para. 1 lit. a GDPR), om detta begärdes.

(2) Om vi fyller i partnerkartan för postnummer, överför vi dina uppgifter till de Schüco-partners som visas för ditt specifika byggprojekt. Om ingen av Schüco-partnerna som visas för dig kan svara på din förfrågan, eller om du tillåter oss att välja en lämplig partner, överför vi dina uppgifter till den Schüco-partner vi väljer. Schüco-partnerna som visas eller skickas till dig uppfyller de filterkriterier du ställt in tidigare, till exempel produktval och material. Resultatlistan visas automatiskt efter avståndet från Schüco -partnern.

(3) Förfrågningar via e-post, telefon eller fax

Om du kontaktar oss via e-post, telefon eller fax kommer din förfrågan och alla personuppgifter som den innehåller (namn, förfrågan) att lagras och behandlas av oss för att hantera din fråga. Vi kommer inte att dela med oss gällande dessa uppgifter utan ditt samtycke.

Dessa uppgifter behandlas på grundval av art. 6 st. 1 lit. b GDPR, om din förfrågan är förknippad med att uppfylla ett kontrakt eller är nödvändigt för att utföra åtgärder före avtalet. I alla andra fall är behandlingen baserad på vårt berättigade intresse av att effektivt behandla de förfrågningar som skickas till oss (art. 6 para. 1 lit. f GDPR) eller på ditt samtycke (art. 6 para. 1 lit. a GDPR), om detta begärdes.

Vi kommer att behålla de uppgifter du skickar till oss i kontaktförfrågan tills du begär att vi tar bort dem, tills du återkallar ditt samtycke för lagring, eller tills ändamålet för vilket uppgifterna lagrades inte längre gäller (till exempel efter att vi avslutat hanteringen av ditt ärende). Obligatoriska lagbestämmelser, särskilt lagstadgade lagringsperioder, ska inte påverkas. 

9. Sociala media-ikoner i webbsidans sidfot

Normalt överför de knapplösningar som tillhandahålls av de sociala nätverken (t.ex. Gilla-knappen på Facebook) personuppgifter till resp. socialt näverk om en användare besöker en webbplats där en sociala media-knapp är integrerad.

Detta är inte fallet hos oss. I sidfoten på vår webbplats finns inga plug-in-knappar integrerade. Här finns endast ikoner inlagda. Via en extern länk hänvisar de till resp. sociala media-plattformar när man klickar på dem. Du ansluts aktivt till resp. plattformar först när du blir aktiv genom att klicka och ev. logga in dig på plattformarna. Någon överföring av personuppgifter på basis av integrationen av ikoner till sociala media-plattformar genom anrop av vår webbplats äger inte rum.

10. DATAINTEGRITETSPOLICY AVSEENDE ANVÄNDNING AV YOUTUBE

På vår webbplats har vi integrerat komponenter från Youtube. YouTube är en internet-videoportal, som gör det möjligt för videopublicerare att kostnadsfritt skapa videoklpp och att låta andra användare se, bedöma och kommentera materialet, även detta kostnadsfritt. YouTube tillåter publicering av alla slags videor och kompletta film- och TV-sändningar, musikvideos, trailers eller videor tillverkade av användare kan anropas via internetportalen.

Driftsbolag bakom YouTube är YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC är ett dotterbolag till Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Med varje anrop av någon av de enskilda sidorna av vår webbplats vilka drivs av registeransvarig och där en YouTube-komponent (YouTube-video) har integrerats, kommer internetläsaren i den berörda personens informationsteknologiska system att automatiskt ladda ned en illustration av resp. YouTube-komponent från YouTube. Mer information om YouTube återfinns på www.youtube.com/intl/com/about/.

Inom ramen för denna tekniska metod får Youtube och Google kännedom om vilken konkret delsida av vår webbplats som besöks av den berörda personen.

Om den berörda personen samtidigt är inloggad på YouTube känner YouTube av vilken konkret delsida av vår webbplats som den berörda personen besöker, i och med anropet av en delsida som innehåller en YouTube-video. Denna information samlas in av YouTube och Google och allokeras till den berörda personens YouTube-konto.

Via YouTube-komponenten får YouTube och Google alltid information om att den berörda personen har besökt vår webbplats, om den berörda personen var inloggad på YouTube samtidigt med besöket på vår webbplats; detta inträffar oavsett om den berörda personen klickar på en YouTube-video eller inte. Om den berörda personen inte önskar att personuppgifterna skall skickas till YouTube och Google, kan denne förhindra detta genom att logga ut sig från sitt YouTube-konto innan vår webbplats anropas.

De dataintegritetspolicies som har publicerats av YouTube och som återfinns på

 www.google.de/intl/de/policies/privacy/, ger information om insamling, behandling och användning av personuppgifter genom YouTube och Google.

11. DATAINTEGRITETSPOLICY AVSEENDE ANVÄNDNING AV GOOGLE REMARKETING

På vår webbplats har vi integrerat tjänster från Google Remarketing. Google Remarketing är en funktion från Google-AdWords, som gör det möjligt för ett företag att låta visa reklam för de internetanvändare som tidigare har besökt företagets webbplats. Integrationen av Google Remarketing gör det möjligt för ett företag att skapa användarrelaterad reklam och att låta visa intressebaserade annonser för internetanvändaren.

Driftsbolag bakom tjänsterna från Google Remarketing är Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Syftet med Google Remarketing är att visa intressebaserad reklam. Google Remarketing gör det möjligt för oss att visa reklamannonser via Google:s reklamnätverk eller på andra webbplatser. Reklamannonserna är avstämda mot internetanvändarnas individuella behov och intressen.

Google Remarketing placerar en cookie på den berörda personens informationsteknologiska system. Cookies beskrivs ovan. I och med placeringen av cookies blir det möjligt för Google att känna igen besökaren av vår webbplats om denne anropar webbplatser som också ingår i Google-reklamnätverket. Med varje anrop av en webbplats där tjänsten från Google Remarketing har integrerats, identifierar sig den berörda personens internetläsare hos Google automatiskt. Inom ramen för denna tekniska process får Google kännedom om personuppgifter, t.ex. användarens IP-adress eller surfmönster, och kan använda informationen bl.a. till att visa intressebaserad reklam.

Med hjälp av cookies lagras personrelaterad information, t.ex. de webbplatser som den berörda personen har besökt. Vid varje besök på våra webbplatser överförs personuppgifter, inkl. IP-adressen för den internetanslutning som den berörda personen använder, till Google i USA. Dessa personuppgifter lagras av Google i USA. Google kan komma att vidarebefordra dessa personuppgifter, som har samlats in med den tekniska metoden, till tredje part.

Den berörda personen kan när som helst förhindra placeringen av cookies genom vår webbplats, enligt ovan, med hjälp av en inställning i den använda internetläsaren, och därmed permanent invända mot placeringen av cookies. En sådan inställning av den använda internetläsaren skulle också förhindra att Google sätter en cookie i den berörda personens informationsteknologiska system. Dessutom kan en cookie som redan har satts av Google Analytics när som helst raderas via internetläsaren eller andra programvaror.

Den berörda personen har också möjlighet att invända mot den intressebaserade reklamen genom Google. Från varje internetläsare som den berörda personen använder måste han eller hon anropa länken

www.google.de/settings/ads och göra önskade inställningar där.

Mer information samt gällande dataintegritetspolicies hos Google återfinns på  

www.google.de/intl/de/policies/privacy/,

Sammanställningen av registrerade data på ditt Google-konto sker uteslutande på basis av ditt samtycke, som du kan avge eller återkalla på Google (art. 6 avsn. 1 lit. a) GDPR). Vid databehandlingsprocesser som inte sammanförs på ditt Google-konto (t.ex. eftersom du inte har något Google-konto eller har invänt mot sammanförandet) baseras registreringen av data på art. 6 avsn. 1 lit. f) GDPR. Vårt legitima intresse härrör från det faktum att vi som operatörer av webbplatsen är intresserade av anonymiserade analyser av webbplatsbesökare för reklamändamål.


12. DATAINTEGRITETSPOLICY AVSEENDE ANVÄNDNING AV GOOGLE ADWORDS OCH GOOGLE CONVERSION TRACKING

Denna webbplats använder Google AdWords. AdWords är ett online-reklamprogram från Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States(“Google”).

Inom ramen för Google AdWords använder vi s.k. conversion tracking. Om du klickar på en annons som visas av Google sätts en cookie för conversion tracking. Cookies är små textfiler som placeras av webbläsaren på användarens dator. Efter 30 dagar upphör cookies att gälla och kan inte användas till personlig identifiering av användaren. Om användaren besöker vissa sidor på denna webbplats och om cookien fortfarande är giltig kan Google och vi se att användaren har klickat på annonsen och länkats vidare till denna sida.

Varje Google AdWords-kund får en ny cookie. Cookies kan inte spåras via AdWords-kundernas webbplatser. Den information som har inhämtats med hjälp av conversion cookies används till att generera conversion-statistik för AdWords-kunder som har valt att använda conversion tracking. Kunderna får information om det totala antalet användare som har klickat på deras annons och länkats vidare till en sida försedd med en conversion tracking-tagg. De får dock ingen information som kan identifiera användare personligen. Om du inte vill deltaga i spårningen kan du invända mot denna användning genom att deaktivera cookien för Google conversion tracking i din webbläsare på Användarinställningar. Du tas då inte med i conversion tracking-statistiken.

Lagringen av ”conversion cookies” äger rum på basis av art. 6 avsn. 1 lit. f) GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av analysen av användarbeteendet för att optimera både sitt internetutbud och sin reklam.

Mer informationen om Google AdWords och Google conversion tracking återfinns i Googles dataintegritetspolicy: 

www.google.de/intl/de/policies/privacy/,

Du kan ställa in din läsare så att du får information om placering av cookies och kan tillåta cookies endast vid enstaka tillfällen, utesluta placering av cookies i vissa fall eller generellt, och aktivera automatisk radering av cookies när läsaren stängs. Om du väljer att deaktivera cookies kan funktionaliteten på denna webbplats komma att begränsas.


13. DATAINTEGRITETSPOLICY AVSEENDE ANVÄNDNING AV DOUBLECLICK

På vår webbplats har vi integrerat komponenter från DoubleClick by Google. DoubleClick är ett varumärke tillhörande Google, med vilket man marknadsför i huvudsak särskilda online-marknadsföringslösningar till reklambyråer och förlag.

Driftsbolag bakom DoubleClick by Google är Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

DoubleClick by Google överför data till DoubleClick-servern både med varje impression och med klickningar eller andra aktiviteter. Var och en av dessa dataöverföringar triggar en cookie-förfrågning i den berörda personens läsare. Om läsaren accepterar förfrågningen placerar DoubleClick en cookie på den berörda personens informationsteknologiska system. Cookies beskrivs ovan. Syftet med cookien är att optimera och visa reklam. Cookien används bl.a. till att visa användarrelevant reklam och att generera och förbättra rapporter om reklamkampanjer. Cookien används också till att undvika multipla visningar av samma reklam.

DoubleClick använder en cookie-ID, som är nödvändig för hanteringen av den tekniska processen. Cookie-ID används t.ex. för att visa en reklamannons i en läsare. Via cookie-ID kan DoubleClick dessutom se vilka reklamannonser som redan har visats i en läsare, så att dubbel annonsering kan undvikas. Via cookie-ID är det också möjligt för DoubleClick att registrera konverteringar. Konverteringar registreras t.ex. när en DoubleClick-reklamannons har visats för en användare och denne sedan fullgör ett köp på reklamupphovsmannens webbplats med samma internetläsare.

En cookie från DoubleClick innehåller inga personuppgifter. En DoubleClick-cookie kan dock innehålla ytterligare kampanjinformation. En kampanjidentifiering syftar till att identifiera de kampanjer som användaren redan har haft kontakt med.

Med varje anrop av någon av de enskilda sidorna av vår webbplats vilka drivs av registeransvarig och där en DoubleClick-komponent har integrerats, kommer internetläsaren i den berörda personens informationsteknologiska system att automatiskt via DoubleClick-komponenten överföra data i online-reklamsyfte och för debitering av provision till Google. Inom ramen för denna tekniska process får Google kännedom om data som Google använder för att göra provisionsdebiteringar. Google kan bl.a. se att den berörda personen har klickat på vissa länkar på vår webbplats.

Den berörda personen kan när som helst förhindra placeringen av cookies genom vår webbplats, enligt ovan, med hjälp av en inställning i den använda internetläsaren, och därmed permanent invända mot placeringen av cookies. En sådan inställning av den använda internetläsaren skulle också förhindra att Google sätter en cookie i den berörda personens informationsteknologiska system. Dessutom kan en cookie som redan har satts av Google när som helst raderas via internetläsaren eller andra programvaror.

Mer information samt gällande dataintegritetspolicies hos DoubleClick by Google kan anropas på  www.policies.google.com/?hl=en-US.


14. INTEGRATION AV GOOGLE MAPS

På denna webbplats använder vi utbudet från Google Maps. Vi kan visa dig interaktiva kartor direkt på webbplatsen och göra det möjligt för dig att använda kartfunktionen på ett smidigt sätt.
Driftsbolag är Google Inc., 1600 Ampithearte Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Genom besöket på webbplatsen får Google information om att du har anropat resp. delsida på vår webbplats och din IP-adress lagras. Detta sker oberoende av om Google tillhandahåller ett användarkonto, som du är inloggad på, eller om användarkonto saknas. När du är inloggad på Google allokeras dina data till ditt konto direkt. Om du inte önskar allokering med din profil på Google, måste du logga ut dig innan knappen aktiveras. Google lagrar dina uppgifter som användningsprofiler och använder dem för reklam- och marknadsundersökningsändamål, och/eller för en behovsanpassad utformning av sin webbplats. En sådan utvärdering görs i synnerhet (även för ej inloggade användare) för att leverera behovsanpassad reklam och för att informera andra användare av det sociala nätverket om dina aktiviteter på vår webbplats. Du har rätt att invända mot uppläggningen av dessa användarprofiler och du måste då kontakta Google för att utöva denna rättighet.

Mer information om syfte och omfattning av datainsamlingen och -behandlingen genom plug-in-leverantören återfinns i dennes dataintegritetspolicies. Där finns också mer information om dina rättigheter och inställningsmöjligheter till skydd av din privatsfär: www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Google behandlar dina personuppgifter även i USA och har accepterat EU-US Privacy Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.


15. RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLINGEN

Art. 6 I lit. a ) GDPR används av Schüco som rättslig grund för behandlingsprocesser där vi inhämtar samtycke för ett visst behandlingsändamål (t.ex. nyhetsbrev, Min arbetsplats, jobbportal). Om behandlingen av personuppgifter är nödvändig för fullgörandet av ett avtal, vars avtalspart är den berörda personen, som t.ex. är fallet vid behandlingsprocesser, vilka är nödvändiga för leverans av varor eller fullgörandet av annat åtagande eller motåtagande, baseras behandlingen på art. 6 I lit. b ) GDPR. Detta gäller även för sådana behandlingsprocesser som krävs för genomförandet av åtgärder före avtalstecknandet. Om vårt företag vid förfrågningar om våra produkter eller tjänster omfattas av en rättslig skyldighet som kräver att personuppgifter behandlas, t.ex. för fullgörande av skattemässiga åtaganden, baseras behandlingen på art. 6 I lit. c ) GDPR. I sällsynta fall kan behandlingen av personuppgifter vara nödvändig för att skydda den berörda personens eller någon annan fysisk persons livsviktiga intressen. Detta skulle t.ex. kunna vara fallet om en besökare skadar sig och sedan behöver uppge sitt namn, sin ålder, sjukförsäkringsuppgifter eller andra livsviktiga upplysningar till läkare, sjukhus eller annan tredje part. Då skulle behandlingen baseras på art. 6 I lit. d ) GDPR. Till sist kan behandlingsprocesserna baseras på art. 6 I lit. f ) GDPR. Sådana behandlingsprocesser baseras på denna rättsliga grund vilka inte omfattas av någon av ovannämnda rättsliga grunder, om behandlingen är nödvändig för att ta tillvara vårt eller tredje parts berättigade intresse, om inte den berördes intressen, grundläggande rättigheter och grundläggande friheter överväger. Sådana behandlingsprocesser är tillåtna hos oss eftersom de nämns särskilt av den europeiska lagstiftaren. Denne har angivit att ett berättigat intresse skulle kunna antagas om den berörda personen är en kund hos registeransvarig (övervägandeskäl 47 mening 2 GDPR).

Utgåva: Februari 2021