Schüco Arama

Schüco yeni nesil ürünler

Geleceğe yönelik ekolojik malzemelerle

Alümi̇nyum ürün nesli̇ green

Cephe sistemi FW 50+.SI Green ve Alüminyum Pencere Sistemi AWS 90.SI+ Green, örneğin yenilenebilir ham madde içeriklerine sahip yalıtım çıtaları, contalar veya baskı profillerini entegre eder. Bu sayede fosil ham maddeleri kısmen değiştirilir ve ham madde üretiminden enerji ihtiyacı azaltılır. Bu gelişme, örneğin Ricinus bitki türü sayesinde mümkündür. Bu ağacın tohumlarından, polyamid üretimi için kullanılan sebasik asit elde edilmektedir. Bu şekilde üretilen polyamidler, Schüco pencere sistemi AWS 90.SI+ Green'e entegre edilen cephe sistemi FW 50+.SI Green baskı profillerinin ve "yeşil" yalıtım çıtalarının temelini oluşturur.

Bu yalıtım çıtalarının köpük maddesi için, hiçbir kimyasal dönüşümler olmadan tohumların yağı da kullanılabilir. Schüco, her iki profil sisteminde kullanılan contalar ile de biyo teknolojinin transferi için bir pazarlama katkısı sağlamaktadır: Şeker kamışı ve biyoetanol bazlı EPDM (sentetik kauçuk) kullanımı ile. Varlığı kanıtlanabilen önemli bir oranda yenilenebilir ham madde içeren PVC-U ile donatılmış pencereler ve cepheler, azaltılmış bir "global ısınma potansiyeli"ne sahip oldukları için sera gazlarının azaltılmasına yönelik iki kat katkıda bulunurlar.

Bunun anlamı şudur: Yenilenebilir ham maddelerin kullanılmasıyla üretim sırasında havaya daha az sera gazı salınır ve bunun haricinde doğal kaynaklar korunur. Schüco, pasif ev seviyesinde ısı yalıtımına sahip alüminyum pencerelerde ve cephelerde yenilenebilir ham maddelerin entegrasyonu ile, enerji tasarruflu ve sürdürülebilir inşa ile ilgili anlayışını kanıtlıyor.

Enerji verimliliği ile sürdürülebilirliğin kombinasyonu

Almanya'da ısı yalıtımı, enerjide dönüm noktası için anahtar faktördür. Daha şimdiden birçok belediye, yeni kamu binalarında pasif ev seviyesinde ısı yalıtımı kullanma yükümlülüğü getirmiştir. Tam da bu talepleri hem Schüco pencere sistemi AWS 90.SI+ Green hem de cephe sistemi FW 50+.SI Green yerine getirmektedir. Her iki konstrüksiyon da uzun ömürlü alüminyum ham maddesinin avantajlarını pasif ev seviyesinde ısı yalıtımı ile birleştirirerek bu sayede doğal kaynakları korur ve CO2 emisyonlarını azaltır. Varlığı kanıtlanabilen önemli bir oranda yenilenebilir ham madde içeren PVC-U ile donatılmış pencereler ve cepheler, azaltılmış bir "global ısınma potansiyeli"ne sahip oldukları için sera gazlarının azaltılmasına yönelik iki kat katkıda bulunurlar. Bunun anlamı şudur: Yenilenebilir ham maddelerin kullanılmasıyla üretim sırasında havaya daha az sera gazı salınır ve bunun haricinde doğal kaynaklar korunur. Schüco, pasif ev seviyesinde ısı yalıtımına sahip alüminyum pencerelerde ve cephelerde yenilenebilir ham maddelerin entegrasyonu ile, enerji tasarruflu ve sürdürülebilir inşa ile ilgili katılımını kanıtlıyor.

PVC-U: Çevre dostu si̇stemlerle sürdürülebi̇li̇rli̇ğe katkida bulunmak

Schüco PVC-u Sistemleri %100 dönüştürülebilir. Böylece ham madde döngüsü sistemine sahil edilmesi sorunsuz bir şekilde mümkündür. Schüco ayrıca 2010 yılından beri PVC'de kurşun stabilizatörler kullanmıyor. Bunun yerine kalsiyum çinko bileşiklerine dayalı, ağır metalden arınmış ürünler kullanılır. Schüco PVC-U sistemleri bu sayede KURŞUNSUZDUR. Bu sayede Schüco, 2015'ten itibaren kurşun içeren maddelerin kullanılmamasını öngören PV endüstrisinin "Vinil 2010“ şartlarına gönüllü katılım sağlamıştır.  

Schüco Alu Inside
Schüco, Schüco Alu Inside profil sisteminde bir alüminyum kompzit tasarımı kullanmaktadır. Bu, termal köprüleri azaltır ve Schüco Alu Inside profil sistemini, en iyi ısı yalıtım özelliklerine sahip bir pasif ev sertifikalı pencere sistemine dönüştürür.


Schüco SI 82
Pasif eve uygun pencere sistemi Schüco SI 82, 6 odacıklı teknolojisi ve 82 mm'lik arttırılmış montaj derinliği ile çok iyi ısı yalıtım özellikleri sunar. Böylece bu sistem, herhangi bir zahmetl ilave donanım olmadan, düşük enerji yapı tarzında pencere ve kapı elemanlarının inşasını mümkün kılar.

Çeli̇k si̇stemler; Ikli̇m korumasi, değer korumasi ve uzun ömürlülük i̇çi̇n en yüksek sevi̇yedeki̇ talepleri̇ karşilar.

Uzun ömürlü ham maddelerden HI sistemleri

Cephe sistemi VISS HI ve yeni pencere ve kapı sistemi Janisol HI, iklim korumasında ve sürdürülebilir ham madde ile inşa sayesinde yeni ölçütler belirler. Çelik, birincil taşıyıcı yapılarda ve komple bina kabuğu için sürdürülebilir olarak planlanmış binalara yönelik ham maddedir. Çelik, cam ve beton, neredeyse birbiriyle aynı olan uzunlamasına esnemeleri ile mükemmel bir şekilde birbirleri ile uyumludur. Bu sayede, inşaat sektöründe benzersiz olan "Ham maddelerin ahengi" gerçekleştirilir.

Çelik pencere sistemi VISS HI, pasif ev standardında en iyi ısı yalıtımı değeleri ile ikna edicidir. Pencere ve kapı ölçüm elemanları için çelik sistemi Janisol HI ile birlikte, en uzun ömürlü ve yüksek ölçüde ısı yalıtımlı ham maddeden oluşan sürdürülebilir bina kabuğu gerçekleştirilebilir. Çözülebilir bağlantılar, ayrıca yaşam döngüsünün sonunda kolay bir söküm sağlar. Sökülen malzemelerden tekrar yeni çelik cepheler üretilebilir. Ham madde, % 99 geri dönüştürülebilir.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Broşürü indirebilirsiniz

Gelecek odaklı

Schüco'nun günümüzün küresel zorluklarıyla başa çıkmak için üstlendiği sürdürülebilirlik önlemleri hakkında daha fazla bilgi edinin.