Schüco Arama

Model konseptler

Alümi̇nyum geri̇ dönüşümü

A/U/F'nin (Pencere ve cephe inşasında alüminyum ve çevre) hedefi, malzemenin yeniden değerlendirilmesi amacıyla alüminyum pencereler ve cephelerin sökülmüş yapı elemanları/yapı profilleri için imha ve hazırlık işleminin sürdürülebilir teşviki. Schüco'nun da dahil olduğu A/U/F üyeleri, Almanya'da sistem evleri, üreticiler, uygulamacılar ve tedarikçilerdir. A/U/F, neredeyse % 100'ü tekrar kullanılabilen, görevini tamamlamış alüminyum pencere profillerinin sorumluluk bilinci içerisinde geri dönüşümü ile ilgilenmektedir. Eski profiller, geri dönüşüm için parçalanır, temizlenir ve eritilir. Avantaj: Eski alüminyumun hazırlanması, birincil alüminyumun üretimi için gerekli olan enerji miktarının sadece yaklaşık % 5'ine ihtiyaç duyar. Bu, bu işlemin yüksek ekonomikliği için de geçerlidir. Böylece alüminyum sistemlerin sürdürülebilirliği, diğer malzemelerle karşılaştırılabilir. Rakamlar kendi adına konuşuyor: 1888 yılından beri üretilen alüminyumun % 75'i bugün hala kullanılmaktadır. Hazırlanan alüminyumun kalitesi, çıkış malzemesinin ile kıyaslandığında hiçbir şekilde farklı değildir ve herhangi bir kısıtlama olmadan yeni profiller için kullanılabilir.

PVC-U GERİ DÖNÜŞÜM - REWINDO

Rewindo, eski pencereleri toplama planlarında önde gelen Alman PVC-U profilleri üreticilerinin birliğidir. Rewindo'nun amacı, sökülmüş PVC-U pencerelerin, kapıların ve panjurların geri dönüşümünü artırmak ve teşvik etmektir. Rewindo, PVC-U inşaat ürünlerinin geri dönüşümünde hizmet ortağıdır. Üyelerini dokümantasyon malzemeleri, gereksinimlere uygun toplama kutularının sağlanması ve geri dönüşüm sertifikasının verilmesi de dahil olmak üzere tüm geri dönüşüm konularında destekler. Bu nedenle Rewindo'nun görevi, eski PVC-U birimlerinin düşüncesizce atılmasının herhangi bir anlamı olmadığı için bilgilendirmek, motive etmek ve organize etmektir.

Belediye Atıkları için Alman Teknik Yönergeleri ve Alman Atık Bertaraf Yönetmeliği yönergeleri de 2005'ten beri uygulanmaktadır. Bu yönergelere göre, artık arıtılmamış atığın atılmasına izin verilmemektedir.

Bu nedenle, eski PVC-U pencereleri geri dönüştürülmelidir. Eski PVC-U ürünlerini "canlandırmak" ve bunları yeni bir ürün yaşam döngüsü için kaynak malzemeler haline getirmek mümkün olması, büyük bir ekolojik avantajı temsil ediyor. Kaynakların korunmasının yanı sıra PVC-U geri dönüşümü pazarın canlandırılması anlamına da gelir. Geri dönüşüm işleminin sonunda ürün, neredeyse yeni malzemeye eşit olan neredeyse saf PVC-U'dur. Avantaj, geri dönüştürülmüş malzemeden yapılan profillerin yeni profillerle aynı fiziksel özelliklere sahip olmasıdır. Bununla birlikte, yeni profillerin aksine, geri dönüştürülmüş profillerin üretiminde önemli miktarda CO2 de tasarruf edilmektedir.

2012 mali rakamları, Rewindo'nun taahhüdünün işe yaradığını kanıtlamaktadır. Eski pencerelerden, kapılardan ve panjurlardan 22.000 tondan fazla geri dönüştürülmüş malzeme üretildi. Bu yaklaşık 1.2 milyon eski pencereye eşittir.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Broşürü indirebilirsiniz

Gelecek odaklı

Schüco'nun günümüzün küresel zorluklarıyla başa çıkmak için üstlendiği sürdürülebilirlik önlemleri hakkında daha fazla bilgi edinin.