Schüco Arama
  • GFK
  • Lizenzbedingungen der Schüco Digital GmbH
...
  • GFK
  • Lizenzbedingungen der Schüco Digital GmbH

Schüco Digital Lisans Koşulları

Önemli

Bu lisans koşulları, Schüco Digital GmbH (“Schüco”) ile yazılım, donanım ve / veya veritabanı kiralama sözleşmelerine ilişkin genel hüküm ve koşullar dahil olmak üzere, bu veri taşıyıcıdaki yazılım için bir kiralama sözleşmesi imzaladıysanız geçerli değildir. Bu durumda, bu lisans koşullarını kabul etseniz bile, yazılım, donanım ve / veya veritabanı kiralama sözleşmelerinin genel hüküm ve koşulları geçerlidir.

1. LİSANS KOŞULLARI

Bu lisans koşullarını kabul ederek Schüco'yu kabul etmiş olursunuz ve yazılımın ve veri taşıyıcısında depolanan diğer içeriğin haklarına ilişkin aşağıdaki yönetmeliklere tabidir. Bu düzenlemeleri kabul etmek istemiyorsanız, bu araç, aldığınız yere iade edilmelidir; Zaten ödemiş olduğunuz ücretler size geri ödenecektir. Ancak hiçbir koşulda ortamın, yazılımın ve / veya üzerinde bulunan diğer içeriğin kullanılması veya üçüncü taraflara aktarılması söz konusu değildir.

2. TELİF HAKKI VE KULLANIM HAKLARI (YAZILIM)

2.1 Schüco, bu lisans koşullarına uymak kaydıyla, yazılımı Schüco ürünleri ile çalışmayı, elde etmeyi ve ürünle planlamayı kolaylaştırmak amacıyla kullanmanıza izin verir; bu iznin haklarının üçüncü kişilere devredilmesi mümkün değildir. Bu amaçla Schüco, yazılımı bu lisans hükümlerinin hükümlerine uygun olarak kullanmanız için devredilemez ve münhasır olmayan, geçici ve sonlandırılabilir bir hak verir. Yazılımın ve içerdiği verilerin tüm hakları Schüco'ya aittir; bu ayrıca ve özellikle Bölüm 69c UrhG. Bu bağlamda, Schüco sadece Bölüm 69c No. 1 Cümle 2 UrhG'de belirtilen ve bu lisans koşullarında öngörülen amaçlar için gerekli olan eylemlere rıza gösterir. Başka hak tanınmaz.

2.2 Yazılımın ve / veya bu lisans koşullarında düzenlenen kullanımın ötesine geçen içerik ve / veya verilerin başka herhangi bir şekilde kullanılması da yasaktır. Yazılımı ve / veya içerdiği verileri ve / veya ilgili verileri üçüncü taraflara aktarma, değiştirme, paylaşma veya ayırma, düzenleme, bağlama ve / veya diğer yazılımlar ve / veya diğer veri setlerine ( eklenti programları ile modifikasyon), çevirmek, dağıtmak, çoğaltmak ve / veya erişilebilir hale getirmek, kaynak koda dönüştürmek ve / veya sökmek; tek istisna, hata düzeltmesi çerçevesinde gerekli önlemlerin alınmasıdır. Bölüm 69d (1) UrhG ve birlikte çalışabilirlik oluşturmak için bir ayrışma Madde 69e (1) UrhG.

2.3 Yazılımın, içerdiği veya bunlarla bağlantılı olan tüm yazılımların, içeriğinin ve verinin yanı sıra tüm hakları (özellikle veritabanı üreticisinin hakkı dahil olmak üzere tüm telif hakkı korumalı pozisyonlar ve ilgili mülkiyet hakları ile rekabet yasası kapsamında ek koruma yasal konumları da dahil olmak üzere diğer tüm haklar) Yalnızca Schüco ilgili basılı bilgilere sahip olabilir. Schüco tarafından diğer üreticilerin (örneğin Microsoft, Autodesk, CAD-Plan) sağladığı yazılım ürünlerinin telif hakları bunlara aittir. Telif hakkı koruması altındaki bilgisayar programları için veri taşıyıcılar, üçüncü tarafları telif hakkı koruması hakkında bilgilendiren bir telif hakkı bildirimi içerir. Bu telif hakkı bildirimini değiştirme veya kaldırma veya bilgisayar programlarını kopyalama yetkiniz yoktur. Sağlanan programları yalnızca programın kullanımı için gerekliyse çoğaltma hakkına sahipsiniz.

2.4 Kiralanan yazılımın sürümüne bağlı olarak (tek kurulum sürümü veya ağ kurulum sürümü), aşağıdaki hükümler de geçerlidir.

a) Kullanabileceğiniz herhangi bir donanımda yazılımın tek bir yükleme sürümünü kullanabilirsiniz. Bununla birlikte, birden fazla donanımda eşzamanlı kullanıma ve depolamaya yalnızca, bunu açıkça birden çok kez kullanmamıza izin verdiyseniz ve yetkilendirmede belirtilen çoklu kullanımdaki nicel kısıtlamaya uygun olarak izin verdiyseniz. Donanımı değiştirirseniz, birden fazla kez kullanma yetkiniz yoksa, kullandığınız donanımdaki yazılımı silmeniz gerekir. Size verilen kullanım hakkı, sahip olduğunuz donanımın üzerine yazılımın yüklenmesi, yazılımın çalışma belleğine yüklenmesi ve yazılımın işlenmesi, eğer gelecekte kullanılmak üzere gerekli ise yedek bir kopyasının hazırlanması ile sınırlıdır (§ 69d 2 UrhG). Çalışma belleğinde veya bilgisayarın sabit diskinde geçici depolama haricinde, dosyalarda, elektronik veri işleme sistemlerinde ve / veya her türlü depolama ortamına ve / veya yazılıma ve / veya içerik ve / veya veriye herhangi bir ek kopyalama, depolama Önceden yazılı onayımız olmadan son kullanıcılara izin verilmez. Ayrıca üçüncü tarafların - hangi şekilde olursa olsun - yazılıma ve / veya içeriğe ve / veya verilere erişememesini de sağlarsınız.

b) Yazılımın tek bir kurulum sürümünü, bir ağ içinde yalnızca birden fazla donanımda, bunu yapmanıza açıkça izin verdiğimiz takdirde veya birden çok kullanıcının aynı anda kullanmasını engellediğiniz takdirde kullanabilirsiniz; ancak, her durumda, yazılımın yalnızca ağınızda kullanılmasını ve bu lisans koşulları altında izin verilmeyen hiçbir işlem yapılmamasını sağlamak için uygun önlemleri alırsınız.

c) Bir yazılımın ağ kurulum sürümü sağlanmışsa, istemci donanımına yazılımın bir çok kopyasını istediğiniz zaman merkezi bir donanımdan (örn. bir sunucu) kopyalayabilirsiniz. h. yetkilendirmemiz tarafından açıkça izin verildiği şekilde ağa erişim yetkisi olan donanımı kurun. Yazılımın yüklü olduğu istemci donanım sayısının, yetkimiz tarafından açıkça izin verilenden fazla olmadığından emin olmalısınız. İzin verilen kurulum sayısının genişletilmesi, Schüco'dan yeni bir açık yetki gerektirir. Ağ kurulum sürümünün kurulumuna yalnızca şirketin kendi ağına entegre ettiğiniz istemci donanımında izin verilir. Herkese açık ağlarda veya diğer halka açık erişimler içinde veya bunlarda herhangi bir kullanım veya kurulum yasaktır. İstemci donanımına yüklenen her ağ yükleme sürümü için bölüm 2.4. c) uygulamaya karşılık gelir.


3. KULLANIM ÜZERİNDEKİ DİĞER KISITLAMALAR

Yazılımın bu sözleşmede düzenlenen kullanımın ötesine geçen diğer tüm kullanımları, özellikle yazılımın herhangi bir değişikliği, revizyonu, bölünmesi / ayrılması veya diğer modifikasyonları (eklenti programları, çeviri, tersine mühendislik, ayrıştırma vb. Dahil) Diğer yazılımların ve / veya diğer verilerin veya veritabanlarının sökülmesine veya bağlantısına izin verilmez); tek istisna, hata düzeltmesi çerçevesinde gerekli önlemlerin alınmasıdır. Bölüm 69d (1) UrhG ve birlikte çalışabilirlik oluşturmak için bir ayrışma Madde 69e (1) UrhG.

Bu ortam ve üzerinde depolanan yazılım kiralanamaz veya alt lisanslanamaz. Bu lisans koşullarının hükümlerinin ihlali, Schüco'ya bu koşullar altında verilen kullanım lisansını bildirimde bulunmaksızın feshetme veya iptal etme hakkını verir ve yalnızca ortamı iade etmek ve yazılımı silmekle kalmaz, aynı zamanda U. Schüco'nun (§ 97 UrhG) hasar iddialarına ve cezai sonuçlara yol açmaktadır (bkz. §§ 106, 107, 108, 108a, 108b UrhG).

4. DİĞER HAKLARIN VE KISITLAMALARIN TANIMI

Bu yazılımın yüklenmesi zorunlu etkinleştirme ve kayıt gerektirir. Bu, yazılımın lisanssız kullanımını önlemek için bir önlemdir. Ancak, bu işlem sırasında cihazınızdaki kişisel bilgiler toplanmaz. Belirli sayıda ürün başladıktan sonra, yazılım haklarınızı yalnızca yazılım kopyanızı başlangıç ​​sırasında açıklanan şekilde etkinleştirirseniz kullanabilirsiniz. Bilgisayarınızın donanımını veya yazılımını değiştirirseniz, yazılımı yeniden etkinleştirmeniz de gerekebilir. Schüco bu önlemleri, yazılımın yasal olarak lisanslı bir kopyasına sahip olduğunuzu ve kullandığınızı doğrulamak için kullanır. Yazılımın lisanslı bir kopyasını kullanmıyorsanız, yazılımı kurma ve / veya kullanma yetkiniz yoktur.

5. GARANTİ

Tekniğin bilinen durumuna göre, yazılımdaki hatalar dikkatli bir şekilde yaratılsa bile tamamen göz ardı edilemez. Bu nedenle, yazılımın tamamen veya kısmen düzgün çalışmaması durumunda makul önlemler alınması önerilir. Ayrıca, en kapsamlı kontrole rağmen, sağlanan ortamda bulunan verilerde zaman zaman yanlış bilgiler görünebilir. Bu anlaşma ile Schüco tazminatı garanti etme veya ödeme yükümlülüğü üstlenmez. Schüco, yazılımı kullanmanın profesyonel planlama ve tavsiyelerin yerini alamayacağını açıkça belirtmektedir.


6. YARGI YETKİSİ, GEÇERLİ KANUN

Bu lisans koşullarından kaynaklanan veya bu koşullarla bağlantılı olarak ortaya çıkan tüm anlaşmazlıklar için yargı yeri Bielefeld'dir; Alman yasaları, Alman yasalar çatışmasının ve uluslararası satış hukukunun (CISG) hariç tutulması için geçerlidir. Bu yazılımın Schüco ile kullanılması için ayrı bir sözleşme yapılması durumunda, bu sözleşmenin hükümleri bu lisans koşullarına göre önceliklidir.

Durum: Mart 2017