Čo hľadáte?
BR_SCH_ADS 90 FR 30_ Office_Fire
M01c - Stage Media Fader
Protipožiarna ochrana
Ochrana proti dymu

Naše protipožiarne systémy sú ideálnym riešením na ochranu toho, čo je nám drahé. Či už ide o nemocnice, škôlky, nákupné centrá alebo kancelárske budovy, s našimi systémami ste vždy na bezpečnej strane. 

Hrozbu predstavuje nielen oheň a teplo, ale najmä dym a toxické splodiny požiaru. Systémy ochrany proti dymu Schüco dokážu technicky dokonale splniť širokú škálu požiadaviek na ochranu proti dymu.

...

Ochrana proti požiaru a dymu

Protipožiarne systémy: inovatívna ochrana proti požiaru a dymu

Požiar a s ním spojený dym môžu nadobudnúť život ohrozujúce rozmery. Preto je veľmi potrebné, aby boli budovy pred takýmito nebezpečenstvami dobre chránené. Premýšľame a vyvíjame protipožiarnu ochranu budov vo všetkých produktoch. Spoločnosť Schüco ponúka plne otestované systémové riešenia pre dvere, fasády, okná a deliace steny vrátane kovania a zasklenia. Pomocou nich možno technicky dokonale splniť širokú škálu požiadaviek na ochranu pred požiarom a dymom.

Dvojnásobné zabezpečenie z jedného zdroja

Koncept zabezpečenia Schüco zahŕňa protipožiarne a dymové systémy, ktoré zároveň ponúkajú zvukovú izoláciu, prístupnosť, bezpečnosť dopravy a ochranu proti vlámaniu a vandalizmu. Individuálne prispôsobiteľné akejkoľvek stavebnej situácii.

Dokonale kombinovateľné

Kompatibilita systému Schüco vytvára elegantné a plynulé prechody medzi protipožiarnymi a štandardnými priestormi, ktoré sú vizuálne neviditeľné.

Celkom inteligentné

Protipožiarne a dymové systémy Schüco možno bez problémov integrovať do systému automatizácie budovy. Či už ide o SHEVS alebo automaticky ovládané multifunkčné dvere, či už centrálne alebo decentrálne ovládané, potenciál moderných budov je plne využitý.

Určite dobrý dizajn

Široká škála geometrií profilov, široká škála farieb a krycích plášťov a povrchových úprav, ktoré sú jedinečné svojou rozmanitosťou, poskytujú tvorivú slobodu, vďaka ktorej sú budovy jedinečné. A to je mimoriadne udržateľné, keďže mnohé výrobky sú už certifikované podľa princípu „ cradle-to cradle“.

Naše produktové highlights

Protipožiarne a dymové jednotky Schüco odolávajú teplu, plameňom a dymu a zároveň spĺňajú požiadavky na efektívnu a bezpečnú výrobu - pre účinnú protipožiarnu ochranu s maximálnou funkčnou spoľahlivosťou.

Dovoľte nám inšpirovať vás!

Dobrý dizajn by mal byť nezávislý od bezpečnostných požiadaviek. Protipožiarne systémy Schüco ako inteligentné systémové riešenia ponúkajú oboje: maximálnu bezpečnosť a vynikajúci dizajn. To umožňuje realizovať plynulé prechody medzi protipožiarnymi jednotkami a štandardnými priestormi.