Čo hľadáte?
...

Ordersoft

Portál pre objednávky plastových systémov

Na podporu pri objednávaní ponúka Schüco OrderSoft používateľovi početné funkcie pomoci a vyhľadávania s nepretržitou obrazovou podporou.


Vďaka tomu je prenos príkazov hračkou a stačí naň jedno kliknutie. Okrem objednávok cez Schüco OrderSoft ponúkame zákazníkom s príslušnými IT systémami a systémami riadenia tovaru aj možnosť priameho prepojenia s naším systémom SAP prostredníctvom EDI. Tu naši partneri získavajú
partneri dostanú kompetentnú podporu od našich špecialistov počas fázy prechodu aj počas ostrej prevádzky, ako aj pravidelnú aktualizáciu kmeňových údajov.

Vaša rýchla cesta k profilom a príslušenstvu Schüco
Efektívna a bezpečná práca

Vždy aktuálne kmeňové údaje a priamy prenos objednávok umožňujú efektívnu prácu.

Nápoveda a funkcia vyhľadávania

Štruktúrované používateľské rozhranie a rôzne funkcie nápovedy a vyhľadávania s podporou obrázkov uľahčujú používanie objednávacieho softvéru.

Náklady

bezplatné

Schüco Ordersoft sa môže používať ako bezplatný servisný portál pre objednávky.

Informácie

Dobré vedieť

Schüco Ordersoft je prístupný cez vašu osobnú zónu v časti "Moje pracovisko". A tiež mobilne na vašom tablete.