Čo hľadáte?

Nová generácia produktov Schüco

S progresívnymi ekologickými materiálmi

Hliníková produktová generácia Green

Fasádny systém FW 50+.SI Green a hliníkový okenný systém AWS 90.SIGreen zahŕňajú stavebné komponenty, ako napríklad izolátory, tesnenia alebo prítlačné profily, s podielmi z obnoviteľných surovín. Tým sa čiastočne nahradia fosílne suroviny a zredukuje sa spotreba energie vyrobenej z fosílnych palív. Tento vývoj je umožnený napríklad využitím rastlinného druhu Ricinus communis. Zo semien tohto stromu vzniká kyselina sebaková, ktorá sa využíva na výrobu polyamidov. Tieto takýmto spôsobom vyrobené polyamidy vytvárajú bázu pre prítlačné profily fasádneho systému FW 50+.SI Green a pre "zelené" izolátory, ktoré sa integrujú do okenného systému Schüco AWS 90.SI+ Green.

Na penovú hmotu týchto izolátorov je olej z týchto semien používaný dokonca bez chemickej transformácie. Taktiež tesnenie používané v Schüco pri oboch profilových systémoch prispieva k transferu biotechnológie, a síce používaním EPDM (syntetický kaučuk) na báze cukrovej trstiny resp. bioetanolu. Tieto plastové okná a fasády, ktoré preukázateľne obsahujú významnú časť obnoviteľných surovín, prispievajú k znižovaniu skleníkových plynov dvojnásobne, pretože majú znížený „potenciál globálneho otepľovania“.


Znamená to, že použitím obnoviteľných surovín sa bude pri výrobe uvoľňovať do ovzdušia menej skleníkových plynov - a okrem toho sa budú šetriť prírodné nerastné suroviny. Integráciou obnoviteľných surovín do hliníkových okien a fasád s tepelnou izoláciou úrovne pasívneho domu Schüco dokazuje svoje stanovisko k energeticky efektívnej výstavbe v súlade s trvalo udržateľným rozvojom.

Kombinácia trvalej udržateľnosti a energetickej účinnosti

Tepelná izolácia je aj na Slovensku rozhodujúcim kľúčovým faktorom pre obrat v energetickej spotrebe. Už dnes sa mnohé komunity zaviazali definovať tepelnú izoláciu na úrovni pasívneho domu ako štandard pri zriaďovaní nových verejných budov. Práve túto požiadavku spĺňajú tak okenný systém AWS 90.SI+ Green ako aj fasádny systém FW 50+.SI Green. Obe konštrukcie spájajú výhody trvácneho materiálu hliníka s tepelno-izolačnou schopnosťou na úrovni pasívneho domu, tým chránia prírodné surovinové zdroje a redukujú emisie CO2. Tieto okná a fasády vybavené plastami, ktoré preukázateľne obsahujú signifikantný podiel obnoviteľných surovín, prinášajú hneď dvojitý príspevok k redukcii emisie skleníkových plynov, pretože vykazujú redukovaný „global warming potential“ ("potenciál globálneho otepľovania"). Znamená to, že použitím obnoviteľných surovín sa bude pri výrobe uvoľňovať do ovzdušia menej skleníkových plynov - a okrem toho sa budú šetriť prirodzené nerastné suroviny. Integráciou obnoviteľných surovín do hliníkových okien a fasád s tepelnou izoláciou úrovne pasívneho domu Schüco dokazuje svoje angažovanie sa pre energeticky efektívnu výstavbu v súlade s trvalo udržateľným rozvojom.

Plast: Prispieť k trvalej udržateľnosti so systémami chrániacimi životné prostredie

Plastové systémy Schüco sú na 100% recyklovateľné. Vďaka tomu sa bez problémov umožňuje zapojiť tento materiál do kolobehového systému. Schüco od roku 2010 naďalej nepoužíva stabilizátory s obsahom olova. Namiesto toho sa používajú produkty na báze zlúčenín vápnika a zinku bez obsahu ťažkých kovov. Plastové systémy Schüco sú preto bezolovnaté. Tým už firma Schüco dosiahla cieľ dobrovoľného záväzku PV-odvietvia, zakotveného v materiáli "Vinyl 2010", do roku 2015 prestať používať látky s obsahom olova.


Schüco Alu Inside
V profilovom systéme Schüco Alu Inside používa Schüco patentovanú hliníkovú zdvojenú konštrukciu. Táto redukuje tepelné mosty a vytvára z profilového systému Schüco Alu Inside okenný systém s certifikáciou pre pasívny dom s najlepšími tepelno-izolačnými vlastnosťami. 


Schüco SI 82
Okenný systém vhodný pre pasívny dom Schüco SI 82 ponúka vďaka 6-komorovej technológii a zvýšenej stavebnej hĺbke 82 mm veľmi dobré tepelno-izolačné vlastnosti. Tým tento systém umožňuje bez nákladného dovybavenia budovanie okenných a dverných prvkov nízkoenergetickým spôsobom výstavby. 

Oceľové systémy spĺňajú najvyššie požiadavky z hľadiska ochrany klímy, zachovania hodnoty a životnosti

HI systémy vyrobené z odolných materiálov                                  Fasádny systém VISS HI a nový okenný a dverový systém Janisol HI stanovujú nové štandardy v ochrane klímy a výstavbe s použitím udržateľných materiálov. Oceľ je materiálom pre budovy s trvalo udržateľným dizajnom, a to ako v primárnej nosnej konštrukcii, tak aj pre celý plášť budovy. Oceľ, sklo a betón sú spolu dokonalé vďaka ich takmer identickej lineárnej expanzii. To umožňuje materiálom pracovať vo vzájomnej harmónii, čo je v stavebníctve jedinečné.

Oceľový fasádny systém VISS HI sa môže pochváliť optimálnymi hodnotami prestupu tepla podľa štandardov pasívneho domu. Spolu s novým oceľovým systémom Janisol HI pre prvky otvárania okien a dverí je najudržateľnejší plášť budovy úspešný vďaka najodolnejšiemu materiálu, ktorý si zachováva svoju hodnotu v extrémne vysokej miere. Odnímateľné spoje tiež zaručujú, že sa dá na konci životného cyklu ľahko rozobrať. Z rozobraného materiálu je možné vyrobiť nové oceľové fasády – materiál je na 99 % recyklovateľný.

UDRŽATEĽNOSŤ

Prospekty na stiahnutie

Fassade

Zistite viac o opatreniach trvalej udržateľnosti, ktorými sa spoločnosť Schüco zaväzuje riešiť globálne výzvy našej doby.