Čo hľadáte?

360° kruh trvalej udržateľnosti

Náklady na životný cyklus a šetrenie prírodných zdrojov

Ľahké obvodové plášte a náklady v priebehu životného cyklu

Vo fasádnom plášti sa často premietne zásadná časť výšky nákladov spojených so životnosťou objektu. Na začiatku sú síce pomerne vysoké obstarávacie náklady hliníkových okien a fasády alebo ventilačných systémov. Kalkulácia budov však bude vyzerať úplne inak, ak započítame nízku energetickú spotrebu, minimálne výdaje za údržbu, ako aj využitie odpadového materiálu pri likvidácii a recyklácii budovy v rade niekoľkých desiatok rokov.


Pri tomto spôsobe cyklickej analýzy je okrem toho nutné v kalkulácii zohľadniť komfort na pracovisku a vysokú produktivitu zamestnancov na optimálne odvetrávanom pracovisku, iba tak získate relevantné rozhodovacie kritériá. K tomu patrí taktiež spolupráca Schüco s WWF (World Wildlife Fund) a ASI (Aluminium Stewardship Initiative), ktorá sprehľadní komplexný reťazec dodávok hliníka založený na ekologických a sociálnych kritériách. Tieto hodnotovo orientované perspektívy modernej výstavby podporuje Schüco svojim rozsiahlym konceptom 360° trvalej udržateľnosti.

360° prístup, ochrana prírodných zdrojov a Cradle to Cradle

S aplikovaním prístupu 360° udržateľnosti ponúka Schüco okenné a fasádne systémy pre šetrnú, ekonomickú a udržateľnú výstavbu so všetkými potrebnými technickými podkladmi a dokladmi. Požiadavkou je, vytvoriť humánne a zdravotne nezávadné pracovné a životné prostredie, znížiť spotrebu energií na minimum a maximálne znížiť čerpanie prírodných zdrojov. To sa týka celého životného cyklu príslušného produktu: od jeho výroby a fázy využívania, až po jeho recykláciu.

Moderné stavebné technológie musia spĺňať vysoké nároky kladené na dizajn, komfort a bezpečnosť. Moderná budova okrem toho musí svojou tepelnou izoláciou a optimálnym odvetrávaním znižovať emisie CO2. Ich inteligentná konštrukcia tvorená z recyklovateľných stavebných prvkov naviac zaručuje plnohodnotnú recykláciu po dosiahnutí ich životnosti, čo v konečnom efekte veľmi prispieva k úspore drahocenných prvotných surovín. Tento princíp „Cradle to Cradle“ (C2C) je významným konceptom pre stále viac produktov značky Schüco.

UDRŽATEĽNOSŤ

Prospekty na stiahnutie

Fassade

Zistite viac o opatreniach trvalej udržateľnosti, ktorými sa spoločnosť Schüco zaväzuje riešiť globálne výzvy našej doby.