Schüco Sök
 • Dataskydd
 • Dataskyddsinformation för kunder och potentiella kunder
...
 • Dataskydd
 • Dataskyddsinformation för kunder och potentiella kunder

Dataskyddsinformation för kunder och potentiella kunder

I enlighet med artiklarna 13, 14 and 21 i den allmänna dataskyddsförordningen
processar Schüco International KG processes yoursin personliga data som en controller.


För detta ändamål, artikel 12 ff. i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) ger dig som registrerad vars personuppgifter är behandlade rättigheter, som vi som företag måste följa. Uppgifterna som behandlas individuellt och hur de används beror starkt på vår respektive relation med dig. Du kan ta reda på mer information eller ändringar i syfte att behandla data i relevanta avtalsdokument, formulär, samtycke (om nödvändigt) och / eller annan information som tillhandahålls dig (t.ex. inom ramen för att använda vår webbplats).


Denna dataskyddsinformation uppdateras regelbundet.


Vem är ansvarig för databehandling och vem kan du kontakta?
Namn: Schüco International KG
Adress: Hesselmans Torg 5, 131 54 Nacka
E-mail: sverige@schueco.com, Tel.: +46 (0) 8 442 76 00


Kontaktuppgifter till dataskyddsombud
Adress: Hesselmans Torg 5, 131 54 Nacka
E-mail: mwinegard@schueco.com, Tel.: +46 (0) 8 442 76 00

Rättslig grund och syfte med databehandlingen
Lagring av dina uppgifter kan ha olika rättsliga grunder.
Behandlingen av dina uppgifter beror på vilken typ av tjänst vi tillhandahåller samt vilken typ av relation vi har med dig.


Artikel6(1)(b) Kontrakt eller inledande av ett kontrakt

Dina uppgifter kan behandlas för att utföra våra kontrakt med dig och genomföra dina beställningar samt för att genomföra åtgärder och aktiviteter inom ramen för kontraktsförhållanden, t.ex. med dig som en potentiell kund.
Vi kan inte uppfylla våra kontrakts- eller kontraktsuppgifter om vi inte behandlar din personliga information.

I synnerhet tjänar bearbetningen för att uppfylla våra avtalsenliga skyldigheter i enlighet med dina beställningar och krav och inkluderar de tjänster, åtgärder och aktiviteter som krävs för detta. Dessa inkluderar i huvudsak kontraktsrelaterad kommunikation med dig, spårbarhet av transaktioner, order och andra avtal samt för kvalitetskontrollskontroller genom motsvarande dokumentation, goodwillförfaranden, åtgärder för att hantera och optimera affärsprocesser samt för att uppfylla våra allmänna vårdplikt, ledning och kontroll genom anslutna företag; statistiska utvärderingar för företagsledning, registrering av kostnader och kontroll, rapportering, intern och extern kommunikation, fakturering och skattemässig utvärdering av operativa tjänster, riskhantering, påståenden om juridiska fordringar och försvar av juridiska tvister; skydd av IT-säkerhet och allmän säkerhet, inklusive byggnads- och växtsäkerhet, skydd och medvetenhet om husregler (t.ex. med hjälp av åtkomstkontroll); säkerställa integritet, äkthet och tillgänglighet av data, förebyggande och utredning av brott; kontrollera av tillsynsnämnder eller övervakningsorgan (t.ex. revision).


Artikel 6.1 (f) Våra berättigade intressen eller tredje parts intressen
Vi kan behandla dina uppgifter (dvs som kund eller potentiell kund) utöver det faktiska genomförandet av kontrakt eller förkontrakt om det är nödvändigt för att skydda våra berättigade intressen eller tredje parts och där dina uppgifter inte förhindrar legitima intressen.


Bearbetningen kommer särskilt att ske av följande skäl:


 • Överföring som en del av en affärsaktivitet

 • Vårt företags yttre utseende (foton och videoinspelningar vid evenemang) för marknadsföringsändamål och säljkampanjer

 • Skaffa information såväl som datautbyte med kreditbyråer om detta överstiger vår kommersiella risk


 • Vidareutveckling av tjänster och produkter samt befintliga system och processer Förbättring av våra uppgifter, till exempel genom användning eller forskning av data som är tillgängliga för allmänheten

 • Den begränsade lagring av data, om borttagning inte är möjlig eller endast möjlig med oproportionerligt hög ansträngning på grund av det speciella sättet som data sparas

 • Påståendet om rättsliga påståenden och försvar av rättsliga tvister som inte direkt kan hänföras till avtalsförhållandet
 • Statistiska utvärderingar eller marknadsanalys

 • Skydd och medvetenhet om husregler genom motsvarande åtgärder och med videoövervakning för att skydda våra kunder och anställda och för att skydda bevis i händelse av brott och deras förebyggande

 • Skicka produktinformation (direktreklam) på våra produkter som liknar dem du redan har köpt från oss, såvida du inte har invänt mot användningen av dina personuppgifter för detta ändamål.

 • Byggnads- och anläggningssäkerhet (t.ex. med hjälp av åtkomstkontroll och videoövervakning), i den mån detta går utöver den allmänna vårdplikten


 • Förebyggande och utredning av brott, om inte uteslutande för att uppfylla lagbestämmelser


Artikel 6.1 a) Samtycke

Om du har samtyckt till behandlingen av dina personuppgifter (t.ex. användning av dina uppgifter i marknadsföringssyfte) utgör detta samtycke den rättsliga grunden - förutom andra där det är lämpligt - för databehandlingen. Du kan återkalla detta samtycke när som helst med verkan för framtiden genom att skicka ett brev med rubriken "Återtagande av samtycke för reklam" till Schüco International KG, avdelningen för dataskydd, Karolinenstraße 1-15, 33609 Bielefeld, Tyskland. Du kommer att informeras separat i motsvarande samtyckstext om syftena och konsekvenserna av att dra tillbaka eller inte bevilja samtycke.


Artikel 6.1 e) Rättslig efterlevnad

Liksom för alla företag som ingår i den ekonomiska processen, är vi också föremål för en rad lagliga skyldigheter. Detta är främst lagkrav (t.ex. handels- och skattelagar, social lagstiftning), men kan också vara tillsyns- eller andra officiella regler. Syftet med behandlingen kan omfatta identitets- och ålderskontroller, förebyggande av bedrägeri och penningtvätt, uppfyllande av skatterelaterade övervaknings- och rapporteringsskyldigheter samt arkivering av uppgifter för dataskydd och datasäkerhet samt revision av skatten kontor och andra myndigheter.
Dessutom kan publicering av personuppgifter krävas som en del av officiella / rättsliga åtgärder för bevisupptagning, straffrättsliga förfaranden eller påståenden av civila fordringar.


De datakategorier som behandlas av oss, om vi inte tar emot data direkt från dig, och deras ursprung

Om detta krävs för att kunna tillhandahålla våra tjänster behandlar vi personuppgifter som mottas med tillstånd från andra företag eller andra tredje parter (t.ex. kreditbyråer, adressförsäljningsföretag). Vi behandlar också personuppgifter som vi har extraherat, mottagit eller köpt med tillstånd från allmänt tillgängliga källor (t.ex. telefonkataloger, handels- och föreningsregister, civila register, gäldenärsposter, landregister, pressen, internet och andra media) och som vi får bearbeta.

Relevanta kategorier av personuppgifter kan särskilt omfatta:

 • Personliga uppgifter (namn, födelsedatum, födelseort, nationalitet, civilstånd, yrke / bransch och jämförbara uppgifter)
 • Kontaktuppgifter (adress, e-postadress, telefonnummer och jämförbara data)

 • Adress-data (transaktionsinformation och jämförbara data)

 • Betalningsbekräftelse / försäkring för bank- och kreditkort

 • Information om din ekonomiska situation (kreditvärdighetsuppgifter inklusive kreditpoäng, dvs uppgifter för bedömning av den ekonomiska risken)

 • Kundhistoria

 • Data about your use of the telemedia supplied by us (e.g. the time you have accessed our websites, apps or newsletter, pages/links of ours that you have called up and/or entries and comparable data), video data


Recipients or categories of recipients of your data
Within our company, your data is received by internal departments or organisational units which required it in order to fulfil our contractual and legal obligations or within the context of processing and implementing our legitimate interest.
Your data will only be passed on to external offices in conjunction with the contract execution and/or following your consent:

 • For the purposes of fulfilling legal provisions which we are obligated to fulfill for the disclosure, reporting or transfer of data or where the transfer of data is in the public interest

 • If external service providers process data on our behalf as processors or parties that assume certain functions (e.g. external data centres, support/maintenance of IT applications, archiving, document processing, call centre services, controlling, data validation or plausibility checks, data destruction, purchasing/procurement, customer administration, lettershops, marketing, media technology, research, risk controlling, billing, telephony, website management, audit services, credit institutes, printers or data disposal companies, courier services, logistics)

 • Based on our legitimate interests or the legitimate interests of third parties

Furthermore, we will not pass your data on to third parties. If we commission service providers within the context of processing, your data will be subject to the same security standards with them as it would with us. In other cases, the recipients may only use the data for the purposes for which the data has been sent to them.


Length of time your data is stored
We process and store your data for the duration of our business relationship. This also includes the initiation of a contract (pre-contractual legal relationship) and the execution of a contract.
Furthermore, we are subject to various retention and documentation obligations, which emerge from the German Commercial Code (HGB) and the German Fiscal Code (AO), among others. The deadlines prescribed there for retention and/or documentation are up to ten years beyond the end of the business relationship or the pre-contractual legal relationship.

Moreover, special legal provisions may require a longer retention period, such as the safeguarding of evidence in conjunction with of legal statutes of limitation. Under §§ 195 ff. of the German Civil Code (BGB), the regular period of limitation is three years, but periods of limitation of up to 30 years may also be applicable.

If the data is no longer required to fulfil the relevant processing purpose, it is regularly deleted, unless – limited – further processing thereof is required due to our overriding legitimate interest. Such an overriding legitimate interest also exists, for example, if it is not possible to delete data due to the way it is saved or it is only possible to do so with disproportionately high effort, and processing for other purposes is excluded by suitable technical and organisational measures.


Rights of access, erasure, objection and other rights of data subjects from Articles 15-22 of the GDPR
You can also assert your claims against us in terms of your data subject rights in accordance with Articles 15-22 of the GDPR.

Right of access
You have the right to obtain from us confirmation as to whether or not personal data concerning you is being processed, and, where that is the case, access to the personal data and the information listed in Article 15 of the GDPR.

Right of rectification
You have the right to obtain from us without undue delay the rectification of inaccurate personal data concerning you and, if necessary, the completion of incomplete personal data (Article 16 of the GDPR).

Right to erasure
You have the right to obtain from us the erasure of personal data concerning you without undue delay where one of the grounds listed in Article 17 of the GDPR applies, e.g. if the personal data is no longer necessary in relation to the purposes for which they were collected.

Right to restriction of processing
You have the right to obtain from us restriction of processing where one of the conditions listed in Article 18 of the GDPR applies, e.g. if you have objected to processing, for the duration of the assessment by us.

Right to object
You have the right to object, on grounds relating to your particular situation, at any time to processing of personal data concerning you. We shall no longer process the personal data unless we demonstrate compelling legitimate grounds for the processing which override your interests, rights and freedoms or for the establishment, exercise or defence of legal claims (Article 21 of the GDPR).

Right to lodge a complaint with the supervisory authority
You have the right to lodge a complaint with a supervisory authority if you consider that the processing of personal data relating to you infringes the GDPR (Article 77 of the GDPR). You can assert this right at a supervisory authority in the Member State of your habitual residence, place of work or place of the alleged infringement.

Dataskyddsinformation för kunder och potentiella kunder
Dashboard
webspecial.m209.close