Schüco zoeken

Neuer Inhalt (1)
...

Verantwoordelijkheid nemen

Als producerend bedrijf is Schüco zich ervan bewust dat de eigen economische activiteiten een effect hebben op het milieu en bijgevolg een verplichting tegenover de natuur en volgende generaties met zich meebrengt inzake hulpbronnenzuinig en milieuverantwoord handelen. Daarom steunen de Schüco systemen niet alleen op de basisprincipes van duurzame productontwikkeling, maar ook de medewerkers dragen door hun dagelijks verantwoord handelen bij tot de minimalisering van de milieubelasting.


 

De ecologische voetafdruk staat centraal bij deze inspanningen van het bedrijf. In 2011 heeft Schüco voor het eerst de bepaling van de ecologische voetafdruk voor de Duitse vestigingen uitgevoerd en een waarde van 74.292 ton CO2-eq bepaald. Het doel is nu om deze waarde jaarlijks opnieuw te bepalen en door milieusparende maatregelen duurzaam te reduceren.

Bovendien is het milieubeheersysteem van Schüco International KG in de hoofdzetel van de onderneming in Bielefeld conform de internationale milieubeheernorm ISO 14001 gecertificeerd en het kwaliteitsmanagement conform de kwaliteitsmanagementnorm ISO 9001.


Duurzaamheid bij Schüco

Brochure om te downloaden

Fassade

In deze brochure leest u alles over onze ambities ten aanzien van duurzame gebouwontwikkelingen, waarmee Schüco tijdig reageert op de globale uitdagingen.

Certificaten
Dashboard
Close