Schüco zoeken

Voorbeeldconcepten

Aluminium Recycling A/U/F

De A/U/F (Aluminium und Umwelt im Fenster- und Fassadenbau) (aluminium en milieu in raam- en gevelbouw) heeft als doel de duurzame vernietiging en recyclage van gedemonteerde bouwelementen/bouwprofielen, van aluminium ramen, deuren en gevels voor het hergebruik van materialen. De leden van de A/U/F, waar ook Schüco toe behoort, zijn systeemhuizen, fabrikanten, constructeurs en leveranciers uit geheel Duitsland. De A/U/F voorziet in de verantwoorde recyclage van buiten gebruik gestelde aluminium raamprofielen, die praktisch 100% recycleerbaar zijn. Voor de recyclage worden de oude profielen versnipperd, gezuiverd en gesmolten. Het voordeel: de bewerking van oud aluminium vereist slechts circa 5% van de energie die men nodig had voor de productie van de oorspronkelijke aluminium. Uiteraard is deze procedure zeer voordelig. Zodoende is de duurzaamheid van aluminiumsystemen doorgaans te vergelijken met de duurzaamheid van andere materialen. De cijfers spreken voor zich: 75% van de sinds 1888 geproduceerde aluminium wordt vandaag nog steeds gebruikt. De kwaliteit van de gerecycleerde aluminium onderscheidt zich op geen enkel vlak van het startmateriaal en kan zonder beperkingen voor nieuwe profielen gebruikt worden.

Kunststof recycling - Rewindo

Rewindo is een vereniging van de toonaangevende Duitse kunststof-profielfabrikanten op basis van de eerdere systemen voor oude ramen van FREI en VEKA Umwelttechnik GmbH. Het doel van Rewindo is het terugbrengen van gedemonteerde kunststof ramen, deuren en rolluiken in de grondstoffenkringloop te verhogen en te bevorderen. Rewindo is een servicepartner voor het hergebruik van bouwproducten van PVC. Deze ondersteunt zijn leden bij alle recyclagekwesties, onder andere met documentatiematerialen, het voorbereiden van verzameldozen en de aflevering van het recyclagecertificaat. Rewindo heeft dus als opdracht te informeren, motiveren en organiseren. Want het ondoordachte wegwerpen van oude kunststof elementen heeft geen zin.

Bovendien gelden sinds 2005 de technische richtlijn inzake gemeentelijk afval en de verordening inzake afvalopslag. Ingevolge hiervan mag onbehandeld afval niet meer gedeponeerd worden.

Daarom moet oude PVC ramen opnieuw gebruikt worden. Want het is een enorm ecologisch voordeel dat men oude PVC producten opnieuw kan gebruiken en tot startmateriaal voor een nieuwe productlevenscyclus kan maken. Bovendien betekent PVC recycling naast het sparen van hulpbronnen ook marktherstel. Want aan het einde van het recyclageproces staat opnieuw praktisch zuiver PVC ter beschikking dat gelijk is aan het nieuwe materiaal. Het voordeel: profielen van recyclagemateriaal beschikken over dezelfde reële eigenschappen als nieuwe profielen. Maar bovendien wordt bij de productie van recyclageprofielen in tegenstelling tot nieuwe profielen, een aanzienlijke hoeveelheid CO2 bespaard.

De zakencijfers van het jaar 2012 bewijzen dat de verbintenis van Rewindo lonend is. Er werden meer dan 22.000 ton gerecycleerde pellets geproduceerd uit oude ramen, deuren en rolluiken. Dat komt overeen met circa 1,2 miljoen oude ramen.

Staal - Duurzaamheid bewezen

Duurzaamheid bij het bouwen betekent gebouwen zodanig te plannen, te construeren en beheren dat deze ecologisch, economische en functioneel even goed duurzaam voor de toekomst zijn. Daarbij hulpmiddelen te sparen en energie te besparen en winnen, is het doel van Schüco​ staalsystemen Jansen​ samen met zijn partners over de hele wereld. Om deze reden heeft de staalbranche EPD's (Environmental Product Declarations) bij de VFF (Verband für Fenster und Fassaden) opdracht gegeven de duurzaamheid van het materiaal in de bekleding van een gebouw en bij de interieurafwerking duidelijk te bewijzen. Nu staan onze partners, architecten en metaalbouwpartners ter beschikking van deze EPDs voor ramen, deuren en gevels. Ze vormen de basis voor de steeds vaker vereiste gebouwencertificaten conform de nationale normen zoals bijvoorbeeld DGNB en BREEAM.

  • Eenvoudige toepassing van de EPD-documenten conform ISO 14025 en EN 15804 (Environmental Product Declarations)
  • Planningsgarantie bij gebouwencertificaten voor ramen, deuren en gevels van staalprofielsystemen
  • Toepassing in praktisch alle Europese landen en ook internationaal
  • Onafhankelijke verklaring (Type III) met gewaarborgde gemiddelde waarden uit de staalbranche
  • Toepasselijk voor alle staalelementen binnen en buiten
  • Kijken naar de hele staalconstructie

Duurzaamheid bij Schüco

Brochure om te downloaden

Fassade

In deze brochure leest u alles over onze ambities ten aanzien van duurzame gebouwontwikkelingen, waarmee Schüco tijdig reageert op de globale uitdagingen.

Voorbeeldconcepten
Dashboard
Close