Gegevensbeschermingsbeleid van Schüco International KG

1. Verzamelen van persoonsgegevens

Bedankt voor uw interesse in Schüco International KG (Schüco). Wij vinden de veiligheid van uw persoonsgegevens belangrijk. Daarom informeren wij u op deze pagina bijvoorbeeld over welke persoonsgegevens we van u verzamelen als u de pagina gebruikt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die op u persoonlijk betrekking hebben, zoalsuw naam, uw adres, uw e-mailadres en uw gebruikersgedrag. 
Onze website gebruikt een SSL- of TLS-versleuteling bij het overdragen van vertrouwelijke inhoud.


Dit document kan in PDF-formaat worden gedownload en gearchiveerd: link . Om het PDF-bestand te openen, is het gratis programma Adobe Reader (op www.adobe.com/be_nl/) of een vergelijkbaar programma vereist die het PDF-formaat uitvoeren. U kunt het document ook uitprinten.


2. Verantwoordelijke voor het verzamelen en verwerken van gegevens

Verantwoordelijke volgens art. 4 lid 7 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is


Schüco International KG 
Karolinenstraße 1-15
33609 Bielefeld 
Duitsland
Tel.: 0521 783-0
E-mail: info@schueco.com
Website: www.schueco.com


De contactgegevens van de functionaris voor gegevensverwerking zijn:

Schüco International KG
Bereich Datenschutz
Karolinenstraße 1-15
33609 Bielefeld
Duitsland

Als u vragen of suggesties heeft over gegevensbescherming, kunt u een e-mail sturen naar:

datenschutz@schueco.com3. Uw rechten 

(1) U heeft de volgende rechten jegens ons met betrekking tot uw persoonsgegevens: 

a) recht van inzage
b) recht op verbetering 
c) recht op gegevenswissing (recht op vergetelheid)
d) recht op beperking van de verwerking
e) recht op gegevensoverdraagbaarheid
f) recht op bezwaar
g) recht om toestemming voor verwerking van de persoonsgegevens in te trekken

(2) U heeft ook het recht om bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming een ​​klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. 

4. Verzamelen van persoonsgegevens bij het openen van onze website 

(1) Als u de website alleen voor informatieve doeleinden gebruikt, d.w.z. als u zich niet registreert of anderszins informatie verzendt, verzamelen we alleen de persoonsgegevens die uw browser naar onze server verzendt. Alle gegevens worden verzameld en verwerkt voor specifieke doeleinden. Deze kunnen voortvloeien uit technische of contractuele vereisten of uw uitdrukkelijke verzoek. Als u gebruik maakt van speciale diensten op onze website, vragen wij uw toestemming voor het verzamelen en verwerken van de gegevens. 

Als u onze website bekijkt, verzamelen we de volgende gegevens die technisch noodzakelijk zijn om onze website aan u te tonen en om stabiliteit en veiligheid te garanderen. De gegevens worden ook gebruikt om websitefouten op te lossen. De wettelijke basis voor gegevensverwerking is daarom art. 6, lid 1, sub f) AVG: 

- IP-adres
- datum en tijdstip van het informatieverzoek
- tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
- inhoud van het informatieverzoek (specifieke pagina)
- toegangsstatus/HTTP-statuscode
- hoeveelheid overgedragen gegevens
- website van waaruit het verzoek komt
- browser
- besturingssysteem en interfacetaal en versie van de browsersoftware

(2) Naast het louter informatieve gebruik van onze website bieden wij verschillende diensten aan, waarvan u bij interesse en na toestemming voor de gegevensverwerking (rechtsgrond: Art. 6 lid 1 sub a) AVG) gebruik kunt maken, zoals de nieuwsbrief onder punt 6 van deze gegevensbeschermingsverklaring.

Hiervoor moet u aanvullende persoonsgegevens verstrekken, die we gebruiken om de respectieve dienst te verlenen of om contact met u op te nemen en waarop de gegevensverwerkingsprincipes die in deze gegevensbeschermingsverklaring zijn uiteengezet, van toepassing zijn. 
Als u de vereiste informatie niet verstrekt, kunnen we onze service mogelijk niet leveren.

(3) Wanneer u deze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk met zogenaamde analysetools en tools van externe providers.
Gedetailleerde informatie hierover vindt u in deze gegevensbeschermingsverklaring.
 
(4) Opmerking over gegevensoverdracht naar de VS. Op onze website vindt u onder andere tools van bedrijven die in de VS zijn gevestigd. Als deze tools actief zijn, kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan de Amerikaanse servers van de respectievelijke bedrijven. Wij willen u erop wijzen dat de VS geen veilig derde land is in de zin van de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming. Amerikaanse bedrijven kunnen verplicht zijn persoonsgegevens aan veiligheidsinstanties te verstrekken zonder dat u als betrokkene hiertegen juridische stappen kunt ondernemen. Het kan daarom niet worden uitgesloten dat Amerikaanse autoriteiten (bijv. geheime diensten) uw gegevens voor controledoeleinden verwerken, evalueren en permanent opslaan op Amerikaanse servers. Wij hebben geen invloed op deze verwerkingsactiviteiten.


(5) SSL- of TLS-versleuteling 
Om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals vragen die u ons als websitebeheerder stuurt, te beschermen, gebruikt deze website SSL- of TLS-versleuteling. U herkent een versleutelde verbinding eraan dat de adresregel van de browser verandert van ‘http: //’ in ‘https: //’ en aan het slotsymbool in uw browserregel. Als de SSL- of TLS-versleuteling is geactiveerd, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt niet door derden worden gelezen.

5. Cookies

Naast bovengenoemde gegevens worden bij het gebruik van onze website cookies op uw computer opgeslagen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die een server (hier door ons) naar de browser stuurt met de bedoeling dat deze op uw vaste schijf worden opgeslagen om bij een volgend bezoek bepaalde informatie naar de betreffende server te sturen. Cookies kunnen geen programma's uitvoeren of virussen naar uw computer verzenden. Ze dienen om het internetaanbod in het algemeen gebruiksvriendelijker en effectiever te maken.

Gebruik van cookies:
a) Deze website maakt gebruik van de volgende soorten cookies, waarvan de omvang en functionaliteit hieronder worden toegelicht:

- Tijdelijke/sessie- cookies (zie b)
- Permanente cookies (zie c).

b) Tijdelijke cookies worden automatisch verwijderd wanneer u de browser sluit. Deze categorie omvat in het bijzonder de sessiecookies. Deze slaan een zogenaamde sessie-ID op, waarmee verschillende verzoeken van uw browser aan de gemeenschappelijke sessie kunnen worden toegewezen. Hierdoor kan uw computer worden herkend wanneer u terugkeert naar onze website. De sessiecookies worden verwijderd wanneer u uitlogt of de browser sluit.

c) Permanente cookies (bijv. de functie ‘aangemeld blijven op deze computer’) blijven op uw apparaat staan ​​en worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die per cookie kan verschillen. U kunt de cookies op elk moment verwijderen in de beveiligingsinstellingen van uw browser.

In sommige gevallen kunnen ook cookies van externe bedrijven op uw apparaat worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt (Third-party-cookies). Deze stellen ons of u in staat om bepaalde diensten van derden te gebruiken (bijv. cookies voor het afhandelen van betalingsdiensten).

Cookies hebben verschillende functies. Talrijke cookies zijn technisch noodzakelijk, omdat bepaalde websitefuncties zonder deze cookies niet zouden werken (bijv. de weergave van video's). Andere cookies worden gebruikt om het gebruikersgedrag te evalueren of om advertenties weer te geven.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren (noodzakelijke cookies) of om bepaalde functies te bieden die u wenst (functionele cookies) of om de website te optimaliseren (bijvoorbeeld cookies om het webpubliek te meten), worden opgeslagen op basis van art. 6 lid 1 sub f AVG, tenzij een andere rechtsgrond wordt gegeven. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij het opslaan van cookies voor een technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Indien toestemming voor het opslaan van cookies is gevraagd, worden de betreffende cookies uitsluitend op basis van deze toestemming opgeslagen (art. 6 lid 1 sub a AVG); de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaan, de acceptatie van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en de automatische verwijdering van cookies bij het afsluiten van uw browser activeren. Als cookies gedeactiveerd zijn, dan kan de functionaliteit van deze website worden beperkt.

Voor zover cookies worden gebruikt door externe bedrijven of voor analysedoeleinden, zullen wij u hierover afzonderlijk informeren in het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring en indien nodig uw toestemming vragen.

6. Verwijderen en blokkeren van persoonsgegevens

Uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Als de website alleen voor informatieve doeleinden wordt gebruikt, wordt het IP-adres uiterlijk na 7 dagen verwijderd uit alle systemen die worden gebruikt in verband met de werking van deze website. Met de overige gegevens is geen persoonlijke identificatie meer mogelijk. 

Als u andere diensten op onze website gebruikt, worden uw gegevens meestal opgeslagen in onze systemen voor gebruikersbeheer. Deze worden regelmatig gecontroleerd om te zien of gegevens verwijderd kunnen worden. Als gegevens niet langer nodig zijn in het kader van een (potentiële) klantrelatie of als een tegenstrijdig belang prevaleert, zullen wij de betreffende gegevens verwijderen, voor zover er geen wettelijke bewaarplicht is. 

Uw gegevens moeten ook worden verwijderd als het opslaan ervan niet is toegestaan ​​(bijvoorbeeld als de gegevens onjuist zijn en correctie niet mogelijk is). De gegevens worden geblokkeerd in plaats van verwijderd als er wettelijke of feitelijke belemmeringen voor de verwijdering zijn (bijvoorbeeld speciale bewaarplicht).


7. Gegevensoverdracht aan derden

Gegevens die u aan ons verstrekt, worden principieel niet aan derden doorgegeven. In het bijzonder zullen gegevens niet worden doorgegeven aan derden voor hun reclamedoeleinden. 

Wel kunnen wij gebruik maken van dienstverleners, bijvoorbeeld voor technische onderhoudsdiensten of diensten in verband met de uitbreiding van onze website, voor de werking van deze website, of voor andere producten van ons. Deze dienstverleners worden door ons zorgvuldig geselecteerd en ontvangen een duidelijke opdracht, zijn gebonden aan onze instructies en worden regelmatig gecontroleerd.

8. Nieuwsbrief/reclame  

(1) Met uw toestemming kunt u zich abonneren op onze nieuwsbrief, waarmee wij u informeren over onze actuele aanbiedingen.

(2) Voor de registratie voor onze nieuwsbrief gebruiken we de zogenaamde dubbele opt-in procedure. Dit betekent dat wij na uw registratie een e-mail sturen naar uw opgegeven e-mailadres, waarin wij u vragen te bevestigen dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen. Als u uw registratie niet binnen 48 uur bevestigt, worden uw gegevens geblokkeerd en na een maand automatisch verwijderd. Daarnaast slaan we de door u gebruikte IP-adressen en de tijdstippen van aanmelding en bevestiging op. Het doel van de procedure is om uw registratie te kunnen bewijzen en, indien nodig, om eventueel misbruik van uw persoonsgegevens op te helderen.

(3) De enige verplichte informatie voor het verzenden van de nieuwsbrief is uw e-mailadres. Het verstrekken van verdere, afzonderlijk gemarkeerde gegevens is vrijwillig en wordt gebruikt om u persoonlijk te kunnen aanspreken of om u meer informatie te verstrekken. Na uw bevestiging slaan wij uw e-mailadres op om u de nieuwsbrief te kunnen sturen. Rechtsgrondslag is art. 6 lid 1 zin 1 sub a) AVG.

(4) U kunt uw toestemming voor het verzenden van de nieuwsbrief op elk moment intrekken en u afmelden voor de nieuwsbrief. U kunt uw toestemming intrekken door op de link in elke nieuwsbrief-e-mail te klikken, door een e-mail te sturen naar newsletter@schueco..com of door een bericht te sturen naar de contactgegevens vermeld in het colofon.

(5) Op andere plaatsen op onze website heeft u ook de mogelijkheid om er toestemming voor te geven dat wij u ook op andere wijze commercieel benaderen. (e-mail, telefoon, post). Als u op dergelijke wijze door ons commercieel benaderd wenst te worden, dan zijn de gegevens die we nodig hebben om contact met u op te nemen (bijvoorbeeld e-mailadres, telefoonnummer, adres) verplichte gegevens. Als u zich registreert, gebruiken we de dubbele opt-in-procedure beschreven in punt 6 (2). 

(6) Uiteraard kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden, ook nadat u uw toestemming voor reclame heeft gegeven. U kunt uw reclamebezwaar aan ons kenbaar maken per e-mail via datenschutz@schueco.com9. Contactformulier Mijn schuifdeur/Configurator/Partnerkaart

(1) Als u ons via het contactformulier of de configurator vragen stuurt, worden uw gegevens op het formulier, inclusief de daar verstrekte contactgegevens, door ons opgeslagen voor de verwerking en coördinatie van uw vraag en, indien nodig, doorgegeven aan de Schüco-partner die uw vraag kan beantwoorden en zelf direct contact met u opneemt. Deze gegevens worden verwerkt op basis van art. 6 lid 1 sub b AVG, op voorwaarde dat uw vraag verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is om precontractuele maatregelen uit te voeren. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons gerechtvaardigde belang bij de effectieve verwerking van de aan ons verzonden vragen (art. 6 lid 1 sub f AVG) of op uw toestemming (art. 6 lid 1 sub a AVG) als hiernaar werd gevraagd.

(2) We gebruiken Hubspot CRM om uw verzoek te kwalificeren. De aanbieder is Hubspot Inc. 25 Street, Cambridge, MA 02141 VS (hierna Hubspot CRM).
Hubspot CRM stelt ons onder andere in staat om zowel bestaande en potentiële klanten als klantencontacten te beheren. Met behulp van Hubspot CRM zijn we in staat om interacties met klanten via e-mail, sociale media of telefoon via verschillende kanalen vast te leggen, te sorteren en te analyseren. De op deze manier verzamelde persoonsgegevens kunnen worden geëvalueerd en gebruikt voor communicatie met de potentiële klant. Met Hubspot CRM zijn we ook in staat om het gebruikersgedrag van onze contacten op onze website vast te leggen en te analyseren. Het gebruik van Hubspot CRM is gebaseerd op art. 6 lid 1 sub f AVG. Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij een zo efficiënt mogelijk klantenbeheer en een zo efficiënt mogelijke communicatie met onze klanten. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 lid 1 sub a AVG; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.Details vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Hubspot: https://legal.hubspot.com/de/privacy-policy
De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://www.hubspot.de/data-privacy/privacy-shield.


Contract inzake gegevensverwerking in opdracht

Wij hebben een contract inzake gegevensverwerking afgesloten met Hubspot CRM. Dit is een contract dat wordt voorgeschreven door de wetgeving inzake gegevensbescherming, dat ervoor zorgt dat Hubspot CRM de persoonsgegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt in overeenstemming met onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

De gegevens die u invult in het contactformulier blijven bij ons totdat u ons vraagt ​​deze te verwijderen of het doel van de gegevensopslag niet langer van toepassing is.

(3) Als wij de op de postcode gebaseerde partnerkaart invullen, geven wij uw gegevens door aan de voor uw specifieke bouwproject getoonde Schüco-partners. Als geen van de aan u getoonde Schüco-partners uw vraag kan beantwoorden of als u de selectie van een geschikte partner aan ons toevertrouwt, zullen wij uw gegevens doorgeven aan de door ons geselecteerde Schüco-partners. De aan u getoonde Schüco-partners komen overeen met de eerder door u ingestelde filtercriteria, zoals productkeuze en materiaal. De lijst met zoekresultaten wordt automatisch op basis van de afstand tot de Schüco Partner gesorteerd en getoond.

(4) Aanvraag via e-mail, telefoon of fax
Als u via e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt uw vraag, inclusief alle daaruit afgeleide persoonsgegevens (naam, aanvraag) door ons opgeslagen en verwerkt ten behoeve van de verwerking van uw vraag. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.
Deze gegevens worden verwerkt op basis van art. 6 lid 1 sub b AVG, op voorwaarde dat uw vraag verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is om precontractuele maatregelen te nemen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons gerechtvaardigde belang bij de effectieve verwerking van de aan ons verzonden vragen (art. 6 lid 1 sub f AVG) of op uw toestemming (art. 6 lid 1 sub a AVG) als hiernaar werd gevraagd.
De gegevens die u ons via contactverzoeken toestuurt, blijven bij ons totdat u ons vraagt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat uw vraag is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen, in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen, gelden onverminderd.

10. Live chat
Wij bieden een live chat aan op onze website. 
Hiervoor gebruiken we chatsoftware van het bedrijf http://www.userlike.com/ Userlike UG (beperkt aansprakelijk), Probsteigasse 44-46, 50670 Keulen, Duitsland. 
U kunt de chat gebruiken als een contactformulier om bijna in echte tijd met onze medewerkers te chatten. Wanneer de chat start, worden de volgende persoonsgegevens verzameld:

- Datum en tijdstip van chat,
- browsertype/-versie,
- IP-adres,
- gebruikt besturingssysteem,
- URL van de eerder bezochte website,
- hoeveelheid verzonden gegevens.
- En indien vermeld: voornaam, naam en e-mailadres.


Afhankelijk van het verloop van het gesprek met onze medewerkers kunnen er aanvullende persoonsgegevens van u worden gevraagd in de chat. Het soort gegevens hangt sterk af van uw vraag of het probleem dat u ons beschrijft. De verwerking van al deze gegevens dient om u een snelle en efficiënte contactmogelijkheid te bieden en zo onze klantenservice te verbeteren. Al onze medewerkers worden voortdurend opgeleid op het gebied van gegevensbescherming en worden geïnstrueerd over hoe ze op een veilige en betrouwbare manier met klantgegevens moeten omgaan. 


Zodra u de website opent, laadt de chatwidget in de vorm van een JavaScript-bestand van AWS Cloudfront. De chatwidget vormt technisch de broncode die op uw computer wordt uitgevoerd en maakt de chat mogelijk.
Bovendien bewaart Schüco de geschiedenis van de chats gedurende een periode van 12 maanden. Het doel hiervan is om u een uitgebreide uitleg over de historiek van uw vraag te besparen en de kwaliteit van onze chat continu te bewaken. De verwerking is daarom toegestaan ​​in overeenstemming met art. 6 lid 1 sub f AVG. Indien u dit niet wenst, kunt u ons dat laten weten via onderstaande contactgegevens. Opgeslagen chats worden dan direct door ons verwijderd.


De opslag van de chatgegevens dient ook om de veiligheid van onze informatiesystemen te waarborgen. Dit is ook ons ​​gerechtvaardigd belang en daarom is de verwerking toegestaan ​​volgens art. 6 lid 1 sub f AVG.


Meer informatie vind u in de gegevensbeschermingsbepalingen http://www.userlike.com/terms#privacy-policy van Userlike UG (beperkt aansprakelijk).

11. Social media-icoontjes in voettekst van de website

De knopoplossingen van de sociale netwerken (zoals de ‘like’-knop op Facebook) dragen meestal persoonsgegevens over aan het respectieve sociale netwerk wanneer een gebruiker een website bezoekt, waarin een social media-knop is geïntegreerd. 

Dit is bij ons niet het geval. In de voettekst van onze website zijn geen plug-in-knoppen geïntegreerd. Hier worden alleen pictogrammen weergegeven. Deze verwijzen via een externe link naar de bijbehorende social media-platforms, zodra u erop klikt. U bent pas echt verbonden met de respectievelijke platforms, wanneer u doorklikt en, indien nodig, zich aanmeldt op het betreffende platform. Bij een bezoek aan onze website vindt geen overdracht van persoonsgegevens via de integratie van pictogrammen met linken naar social media-platforms plaats.

12. Gegevensbeschermingsverklaring inzake het gebruik van YouTube 

We hebben op onze website componenten van YouTube geïntegreerd. YouTube is een internetvideoportaal, waarop video-uitgevers gratis videoclips kunnen plaatsen en andere gebruikers deze gratis kunnen bekijken, beoordelen en becommentariëren. YouTube maakt de publicatie van alle soorten video's mogelijk. Daarom zijn op het internetportaal complete films en televisieprogramma's beschikbaar, maar ook muziekvideo's, trailers of video's die door gebruikers zelf zijn gemaakt.

De exploitant van YouTube is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS. YouTube, LLC is een dochteronderneming van Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina's van deze website wordt geopend, die door ons wordt beheerd en waarop een YouTube-component (YouTube-video) is geïntegreerd, zorgt de betreffende YouTube-component ervoor dat de internetbrowser op uw IT-systeem automatisch een weergave van de bijbehorende YouTube-component van YouTube downloadt. Meer informatie over YouTube is te vinden op https://www.youtube.com/yt/about/de/. In het kader van dit technische proces ontvangen YouTube en Google informatie over welke specifieke subpagina van onze website u bezoekt.

Als u tegelijkertijd bij YouTube bent ingelogd, herkent YouTube bij het oproepen van een subpagina die een YouTube-video bevat, welke specifieke subpagina van onze website u bezoekt. Deze informatie wordt verzameld door YouTube en Google en toegewezen aan uw respectieve YouTube-account.

YouTube en Google ontvangen via de YouTube-component altijd de informatie dat u onze website heeft bezocht, als u tijdens het openen van onze website bent aangemeld op YouTube. Dit gebeurt ongeacht of u op een YouTube-video klikt of niet. Als u niet wilt dat deze informatie naar YouTube en Google wordt verzonden, kunt u de overdracht voorkomen door uit te loggen uit uw YouTube-account voordat u onze website bezoekt.

De door YouTube gepubliceerde gegevensbeschermingsverklaringen, die te vinden zijn op https://policies.google.com/privacy?hl=nl geven informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens door YouTube en Google.

13. Analyse-tools: Gegevensbeschermingsverklaring over het gebruik van Google Remarketing

Op deze website hebben we Google Remarketing-diensten geïntegreerd. Google Remarketing is een functie van Google AdWords waarmee een bedrijf advertenties kan tonen aan internetgebruikers die eerder op de website van het bedrijf zijn geweest. De integratie van Google Remarketing stelt een bedrijf dus in staat om aan gebruikers gerelateerde advertenties te creëren en bijgevolg voor de internetgebruiker relevante advertenties te tonen.

De exploitant van de diensten van Google Remarketing is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

Het doel van Google Remarketing is het tonen van advertenties die relevant zijn voor een bepaalde websitebezoeker. Google Remarketing stelt ons in staat om via het advertentienetwerk van Google advertenties weer te geven of op andere websites te laten weergeven die zijn afgestemd op de individuele behoeften en interesses van internetgebruikers.

Google Remarketing plaatst een cookie op uw IT-systeem. Wat cookies zijn, is hierboven al uitgelegd. Door het plaatsen van een cookie kan Google de bezoeker van onze website herkennen als hij of zij vervolgens websites bezoekt die ook lid zijn van het advertentienetwerk van Google. Telkens wanneer u een website bezoekt waarop de Google Remarketing-service is geïntegreerd, identificeert uw internetbrowser zich automatisch bij Google. Als onderdeel van dit technische proces ontvangt Google persoonsgegevens, zoals het IP-adres of het surfgedrag van de gebruiker, die Google onder meer gebruikt om relevante advertenties voor de doelgroep weer te geven.

De cookie wordt gebruikt om persoonlijke informatie op te slaan, zoals bijvoorbeeld de websites die u heeft bezocht. Elke keer dat u onze website bezoekt, worden persoonsgegevens, inclusief het IP-adres van uw internetverbinding, verzonden naar Google in de Verenigde Staten. Deze persoonsgegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten. Google kan deze persoonsgegevens die via het technische proces zijn verzameld, doorgeven aan derden.

U kunt het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven al weergegeven, te allen tijde voorkomen door een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser en zo permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google een cookie op het IT-systeem van de betrokkene plaatst. Bovendien kan een reeds door Google Analytics geplaatst cookie op elk moment via de internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd.

De betrokkene heeft ook de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen advertenties van Google die gebaseerd zijn op zijn of haar interesses. Hiervoor moet u op de link https://support.google.com/ads/answer/2662856?hl=nl&ref_topic=7048998klikken en daar de gewenste instellingen invoeren.

Meer informatie en de toepasselijke gegevensbeschermingsverklaringen van Google vindt u op https:policiesgoogle.com/privacy?hl=nl&gl=nl

De verzamelde gegevens worden uitsluitend in uw Google-account samengevat op basis van uw toestemming, die u aan Google kunt geven of kunt intrekken (art. 6 lid 1 sub a AVG). In het geval van gegevensverzamelingsprocessen die niet zijn samengevoegd in uw Google-account (bijvoorbeeld omdat u geen Google-account heeft of bezwaar heeft gemaakt tegen de samenvoeging), is het verzamelen van gegevens gebaseerd op art. 6, lid 1, sub f) AVG . Het gerechtvaardigd belang vloeit voort uit het feit dat wij als beheerder van de website belang hebben bij de geanonimiseerde analyse van websitebezoekers voor reclamedoeleinden.

14. Analyse-tools: Gegevensbeschermingsverklaring inzake het gebruik van Google AdWords en Google conversietracking

Deze website maakt gebruik van Google AdWords. AdWords is een online advertentieprogramma van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (‘Google’).

We gebruiken zogenaamde conversietracking als onderdeel van Google AdWords. Als u op een door Google geplaatste advertentie klikt, wordt een conversietrackingcookie geplaatst. Cookies zijn kleine tekstbestanden die de internetbrowser op de computer van de gebruiker opslaat. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren. Als de gebruiker bepaalde pagina's van deze website bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, kunnen Google en wij zien dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd.

Elke Google AdWords-klant ontvangt een andere cookie. De cookies kunnen niet worden gevolgd via de websites van AdWords-klanten. De informatie die met behulp van conversiecookies wordt verkregen, wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor AdWords-klanten die hebben gekozen voor conversie-tracking. De klanten ontdekken het totale aantal gebruikers dat op hun advertentie heeft geklikt en dat werd doorgestuurd naar een pagina met een conversietracking-tag. Ze ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Als u niet wilt deelnemen aan tracking, kunt u bezwaar maken tegen dit gebruik door de conversietracking-cookies van Google eenvoudig in uw internetbrowser onder gebruikersinstellingen te deactiveren. U wordt dan niet opgenomen in de conversietracking-statistieken.

Het opslaan van conversiecookies vindt plaats op basis van art. 6, lid 1, sub f) AVG. We hebben een gerechtvaardigd belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel onze website als onze advertenties te optimaliseren.

Meer informatie over Google AdWords en conversietracking van Google vindt u in de gegevensbeschermingsbepalingen van Google: https:policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaan, de acceptatie van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en de automatische verwijdering van cookies activeren bij het afsluiten van uw browser. Als cookies zijn gedeactiveerd, dan kan de functionaliteit van deze website worden beperkt.

15. Analyse-tools: Gegevensbeschermingsverklaring inzake het gebruik van DoubleClick

We hebben op onze website componenten van DoubleClick by Google geïntegreerd. DoubleClick is een merk van Google, waaronder vooral speciale online marketingoplossingen worden aangeboden voor reclamebureaus en uitgevers.

De exploitant van DoubleClick by Google is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

DoubleClick by Google draagt ​​bij elke vertoning, evenals bij klikken of andere activiteiten, gegevens over aan de DoubleClick-server. Elk van deze gegevensoverdrachten leidt tot een cookieverzoek aan uw browser. Als de browser dit verzoek accepteert, plaatst DoubleClick een cookie op uw IT-systeem. Wat cookies zijn, is hierboven al uitgelegd. Het doel van deze cookies is om advertenties te optimaliseren en weer te geven. Cookies worden onder meer gebruikt om voor de gebruikers relevante advertenties te plaatsen en weer te geven en om rapporten over advertentiecampagnes op te stellen of deze te verbeteren. Cookies dienen ook om te voorkomen dat dezelfde advertentie meerdere keren wordt getoond.

DoubleClick gebruikt een cookie-ID, die nodig is om het technische proces uit te voeren. De cookie-ID is bijvoorbeeld nodig om een ​​advertentie in een browser weer te geven. DoubleClick kan de cookie-ID ook gebruiken om vast te leggen welke advertenties al in een browser zijn weergegeven om dubbele publicatie te voorkomen. De cookie-ID stelt DoubleClick ook in staat om conversies vast te leggen. Conversies worden bijvoorbeeld geregistreerd wanneer een gebruiker eerder een DoubleClick-advertentie te zien heeft gekregen en vervolgens met dezelfde internetbrowser een aankoop doet op de website van de adverteerder.

Een DoubleClick-cookie bevat geen persoonsgegevens. Een DoubleClick-cookie kan echter aanvullende campagne-ID's bevatten. Een campagne-ID wordt gebruikt om de campagnes te identificeren, waarmee de gebruiker al in contact is geweest.

Bij elke weergave van een van de afzonderlijke pagina's van deze website waarop een DoubleClick-component is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op uw IT-systeem automatisch door de betreffende DoubleClick-component getriggerd om gegevens naar Google te verzenden met het oog op online reclame en facturering van commissies. Google ontvangt als onderdeel van dit technische proces gegevens die zij ook gebruiken om commissieoverzichten te maken. Google kan onder meer vaststellen dat u op bepaalde links op onze website heeft geklikt.

Google DoubleClick wordt gebruikt voor gerichte reclame. Dit is een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1 sub f AVG. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijv. toestemming voor het opslaan van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 lid 1 sub a AVG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.
Raadpleeg de volgende links voor meer informatie over hoe u bezwaar kunt maken tegen de advertenties die door Google worden weergegeven: https://policies.google.com/technologies/ads en https://adssettings.google.com/authenticated.


16. Plug-ins en tools: Integratie van Google Maps

Wij gebruiken Google Maps op deze website. Dit stelt ons in staat om u rechtstreeks op de website interactieve kaarten te tonen en stelt u in staat om comfortabel gebruik te maken van de kaartfunctie.
De aanbieder is Google Inc., 1600 Ampitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt meestal verzonden naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht
We gebruiken Google Maps voor een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en een gemakkelijke vindbaarheid van de plaatsen die we op de website aangeven. Dit is een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1 sub f AVG. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 lid 1 sub a AVG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u hier:
https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/  en https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/ 
Meer informatie over het omgaan met gebruikersgegevens vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

17. Rechtsgrond voor de verwerking

Artikel 6 I sub a) AVG is de rechtsgrondslag voor Schüco voor verwerkingen waarbij we toestemming verkrijgen voor een specifiek verwerkingsdoel (bijv. nieuwsbrief, vacatures, jobbeurs). Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, zoals bijvoorbeeld het geval is bij verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de levering van goederen of het verlenen van andere diensten of tegenprestaties, is de verwerking gebaseerd op art. 6 I sub b) AVG. Hetzelfde geldt voor verwerkingen die nodig zijn om precontractuele maatregelen te nemen. Bijvoorbeeld bij vragen over onze producten of diensten zijn wij onderworpen aan een wettelijke verplichting die de verwerking van persoonsgegevens vereist, bijvoorbeeld om aan fiscale verplichtingen te voldoen. De verwerking is dan gebaseerd op art. 6 I sub c) AVG. In zeldzame gevallen kan het nodig zijn om persoonsgegevens te verwerken om de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit is bijvoorbeeld het geval als een bezoeker gewond raakt en zijn naam, leeftijd, ziekteverzekeringsgegevens of andere vitale informatie moet worden doorgegeven aan een arts, ziekenhuis of een andere derde partij. De verwerking zou dan gebaseerd zijn op art. 6 I sub d) AVG. Ten slotte zouden verwerkingen kunnen worden gebaseerd op art. 6 I sub f) AVG. Verwerkingen die niet onder een van de bovengenoemde rechtsgronden vallen, zijn gebaseerd op deze rechtsgrond als de verwerking noodzakelijk is om ons gerechtvaardigde belang of dat van een derde te waarborgen, op voorwaarde dat de belangen, fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene niet prevaleren. Het is ons met name toegestaan ​​om dergelijke verwerkingen uit te voeren, omdat ze specifiek zijn genoemd door de Europese wetgever. In dit verband was de Europese wetgever van mening dat een legitiem belang kan worden verondersteld als de betrokkene een klant is van de verantwoordelijke (grond 47 zin 2 AVG).

Versie van: februari 2021