Schüco Search

...

Už tvarią šiandieną ir rytojų.

Vis stipriau pasireiškia siekis kurti tvarios architektūros pastatus, kuriuose būtų vienodai atsižvelgiama į socialinius kultūrinius aspektus, ekonominius bei ekologinius kokybės parametrus. Šiuo judėjimu siekiama suderinti žmogų, erdvę ir aplinką.

Sužinokite daugiau apie tai, kaip Schüco įgyvendina tvarios statybos principus.

Būtina skatinti ir užtikrinti žmonių sveikatą ir gerą savijautą. Tokį tikslą padeda pasiekti pastatai, kurie dėl savo išvaizdos, šilumos, garso izoliacijos, ergonomikos ir higienos kokybės parametrų teigiamai veikia vartotoją ir tuo pačiu tenkina ekonominius reikalavimus, keliamus patvarumui ir rentabilumui. Be to, įvertinamas visas pastatų ir atitinkamų statybinių produktų naudingo tarnavimo ciklas, kad optimizavus naudingųjų medžiagų perdirbimo grandį būtų išsaugotos vertingos žaliavos po jų panaudojimo ir jas būtų galima toliau naudoti.

Schüco atsižvelgia į šį judėjimą ir taiko tokias technologijas, kurios yra nukreiptos į žmones ir dera su gamta. Parama investuotojams, architektams, statytojams ir partneriams teikiama visuose projekto etapuose, pradedant pirmąja idėja ir baigiant fasado išmontavimu. Ši parama apima konsultacijas sertifikavimo klausimais, projektavimą naudojant tvarios statybos sistemas, produktų aplinkos deklaracijų gavimą ir pastato išorinių konstrukcijų perdirbimą. Schüco sistemos yra tvarios statybos pamatas. Aliuminis, plastikas ar plienas-sistemos iš visų šių medžiagų visada yra kuriamos pagal darnaus gaminių projektavimo principus. Schüco sistemos leidžia užtikrinti didžiausią projektavimo laisvę ir aukštą planavimo darnumo lygį. Jos sukonstruotos taip, kad tenkintų griežtus reikalavimus tinkamumui naudoti, vartotojų patogumui, efektyviam energijos sunaudojimui, išteklių tausojimui bei klimato apsaugai. Šį sąrašą papildžius patvarumu bei perdirbamumu, sistemos prisideda prie tvarių pastatų koncepcijų įgyvendinimo.

More information

SUSTAINABILITY

Brochure to download

Fassade

Find out more about the sustainability measures Schüco is undertaking to tackle the global challenges of our time.

Atsakomybė
Dashboard
Close