Schüco Search
...

Teisinių reikalavimų laikymasis

Teisinių reikalavimų laikymosi užtikrinimas mums yra įprastas reiškinys. Mes laikomės įstatymų ir gerbiame etikos principus. Parengtame Schüco elgesio kodekse apibrėžėme pagrindines taisykles, kuriomis privalo vadovautis visame pasaulyje veikiančios Schüco grupės įmonės.

Konkrečiai, elgesio kodekse pasisakėme už sąžiningos konkurencijos ir laisvų rinkų taisyklių laikymąsi, todėl netoleruojame korupcijos ar konkurencinės teisės pažeidimų.

Mūsų nuomone, tvari ekonominė veikla naudojant natūralius gamtos išteklius bei laikantis aplinkos apsaugos normų yra savaime suprantamas dalykas. Su savo darbuotojais ir verslo partneriais mes elgiamės sąžiningai ir pagarbiai.

Iš savo verslo partnerių tikimės, kad jie gerbs elgesio kodekse įtvirtintus principus ir jais atitinkamai vadovausis savo veiksmuose.