Schüco Search

Ιδέες μοντέλων

Ανακύκλωση αλουμινίου - A/U/F

Ο στόχος του A/U/F (Αλουμίνιο και Περιβάλλον στις Κατασκευές Παραθύρων και Προσόψεων) είναι η προώθηση της βιώσιμης διάθεσης των αποξηλωμένων κατασκευαστικών υλικών / διατομών από παράθυρα, πόρτες και προσόψεις αλουμινίου με σκοπό την επαναχρησιμοποίηση του υλικού. Τα μέλη του A/U/F, στα οποία ανήκει και η Schüco, περιλαμβάνουν οίκους, κατασκευαστές, τεχνίτες και προμηθευτές από όλη τη Γερμανία. Το A/U/F ασχολείται με την υπεύθυνη ανακύκλωση διατομών παραθύρου αλουμινίου που δεν χρησιμοποιούνται πια και που είναι σχεδόν 100% ανακυκλώσιμες. Για να ανακυκλωθούν οι παλιές διατομές, τεμαχίζονται, καθαρίζονται και τήκονται. Το πλεονέκτημα είναι ότι η επεξεργασία του παλιού αλουμινίου απαιτεί μόνο το 5% της ενέργειας που θα χρειαζόταν για την παραγωγή πρωτεύοντος αλουμινίου. Αυτό αποτελεί ένα ακόμα επιχείρημα υπέρ της οικονομικής αποδοτικότητας αυτής της διαδικασίας. Για αυτόν τον λόγο, η βιωσιμότητα των συστημάτων αλουμινίου μπορεί να συγκριθεί με εκείνη άλλων υλικών. Τα νούμερα μιλούν από μόνα τους - το 75% του αλουμινίου που έχει παραχθεί από το 1888 εξακολουθεί να χρησιμοποιείται σήμερα. Η ποιότητα του επεξεργασμένου αλουμινίου δεν διαφέρει από εκείνη του αρχικού υλικού και δεν υπάρχουν περιορισμοί για τη χρήση του σε νέες διατομές.

Ανακύκλωση PVC-U - Rewindo

Η Rewindo είναι μια ένωση των κορυφαίων Γερμανών κατασκευαστών διατομών PVC-U που προήλθε από προηγούμενα προγράμματα συλλογής για παλιά παράθυρα της FREI και της VEKA Umwelttechnik GmbH. Ο στόχος της Rewindo είναι η αύξηση και η προώθηση της ανακύκλωσης αποξηλωμένων παραθύρων, πορτών και ρολών PVC-U. Η Rewindo είναι ένας συνεργάτης για την ανακύκλωση κατασκευαστικών προϊόντων PVC-U. Υποστηρίζει τα μέλη της σε όλα τα ζητήματα που αφορούν την ανακύκλωση, συμπεριλαμβανομένης της τεκμηρίωσης, της παροχής κάδων συλλογής ανάλογα με τις απαιτήσεις και της έκδοσης του πιστοποιητικού ανακύκλωσης. Επομένως, δουλειά της Rewindo είναι να ενημερώνει, να κινητοποιεί και να οργανώνει, καθώς η αυθαίρετη απόρριψη παλιών μονάδων PVC-U είναι εντελώς παράλογη.

Οι Γερμανικές Τεχνικές Οδηγίες για Αστικά Απόβλητα και οι οδηγίες του Γερμανικού Κανονισμού Διάθεσης Αποβλήτων ισχύουν από το 2005. Σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες, απαγορεύεται η απόρριψη μη κατεργασμένων αποβλήτων.
 

Για αυτόν τον λόγο, τα παλιά παράθυρα PVC-U πρέπει να ανακυκλώνονται. Το γεγονός ότι είναι εφικτή η "αναβίωση" των παλιών προϊόντων PVC-U και η μετατροπή τους σε πρώτες ύλες για έναν νέο κύκλο ζωής προϊόντος, αποτελεί ένα τεράστιο οικολογικό πλεονέκτημα. Εκτός από τη διατήρηση των πόρων, η ανακύκλωση PVC-U σημαίνει επίσης και τόνωση της αγοράς. Στο τέλος της διαδικασίας ανακύκλωσης, το προϊόν είναι σχεδόν καθαρό PVC-U, το οποίο έχει την ίδια ποιότητα με το καινούριο υλικό. Το πλεονέκτημα είναι ότι οι διατομές που κατασκευάζονται από ανακυκλωμένο υλικό έχουν τις ίδιες φυσικές ιδιότητες με τις καινούριες. Ωστόσο, αντίθετα με τις καινούριες διατομές, εξοικονομείται και μια σημαντική ποσότητα CO2 κατά την παραγωγή των ανακυκλωμένων διατομών.

Τα οικονομικά στοιχεία για το 2012 αποδεικνύουν ότι η δέσμευση της Rewindo αποδίδει. Πάνω από 22.000 τόνοι ανακυκλωμένου υλικού παρήχθησαν από παλιά παράθυρα, πόρτες και ρολά. Αυτό ισούται με περίπου 1,2 εκατομμύρια παλιά παράθυρα.

Χάλυβας - αποδεδειγμένη βιωσιμότητα

Βιωσιμότητα σημαίνει σχεδιασμός, κατασκευή και λειτουργία των κτιρίων με τρόπο που να παρέχει εγγύηση για το μέλλον σε ό,τι αφορά την οικολογία, την οικονομία και τη λειτουργία τους. Στόχος της Schüco Jansen Steel Systems, και των συνεργατών της από όλο τον κόσμο, είναι η διατήρηση και η ορθή χρήση των πόρων καθώς και η εξοικονόμηση και η παραγωγή ενέργειας. Αυτός είναι ο λόγος που η βιομηχανία χάλυβα ζήτησε EPD (περιβαλλοντικές δηλώσεις προϊόντων) από τη VFF (Γερμανική Ένωση Παραθύρων και Προσόψεων), που αποδεικνύουν αδιαμφισβήτητα τη βιωσιμότητα του υλικού στο κέλυφος του κτιρίου καθώς και στους εσωτερικούς χώρους. Αυτές οι EPD για παράθυρα, πόρτες και προσόψεις είναι τώρα διαθέσιμες για τους εργολήπτες, τους αρχιτέκτονες και τους κατασκευαστές μετάλλων μας. Αποτελούν τη βάση για την πιστοποίηση κτιρίων σύμφωνα με το σχετικό εθνικό πρότυπο, π.χ. DGNB και BREEAM, κάτι που αποτελεί μια όλο και συχνότερη απαίτηση.

  • Απλή εφαρμογή εγγράφων EPD που συμμορφώνονται με τα ISO 14025 και EN 15804 (περιβαλλοντικές δηλώσεις προϊόντων)
  • Ασφαλής σχεδιασμός με κατασκευαστική πιστοποίηση για παράθυρα, πόρτες και προσόψεις από συστήματα διατομής χάλυβα
  • Χρησιμοποιείται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και διεθνώς
  • Ανεξάρτητη δήλωση (τύπου III) με διασφαλισμένες μέσες τιμές από τη βιομηχανία χάλυβα
  • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλες τις μονάδες χάλυβα σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
  • Ολιστική προσέγγιση ολοκληρωμένων μονάδων που κατασκευάζονται από χάλυβα

Βιωσιμότητα

Φυλλάδιο για λήψη

Fassade

Find out more about the sustainability measures Schüco is undertaking to tackle the global challenges of our time.

Ιδέες μοντέλων
Dashboard
Close