Schüco Search
  • Data protection
  • Γενικοί Όροι Χρήσης για την πύλη «My Workplace» («Η θέση εργασίας μου») για επεξεργαστές
...
  • Data protection
  • Γενικοί Όροι Χρήσης για την πύλη «My Workplace» («Η θέση εργασίας μου») για επεξεργαστές

Γενικοί Όροι Χρήσης για την πύλη «My Workplace» («Η θέση εργασίας μου») για επεξεργαστές

H Schüco International KG (στο εξής: «Schüco») διατηρεί μια επιγραμμική πύλη με το όνομα «My Workplace» («Η θέση εργασίας μου») για επεξεργαστές/μεταποιητές προϊόντων επιχειρήσεων της ομάδας Schüco («Schüco Gruppe») (στο εξής «επεξεργαστές»). Αυτή η επιγραμμική πύλη προσφέρει στους επεξεργαστές και μέσω του διαδικτύου κατάλογους, πληροφορίες προϊόντων (στο εξής: «περιεχόμενα»), βάσεις δεδομένων της Schüco καθώς και διάφορα εργαλεία λογισμικού και λογισμικό που μπορούν να κληθούν επιγραμμικά για τη διαχείριση και παράσταση των περιεχομένων και δεδομένων (στο εξής για και για τα δύο αυτά στοιχεία λογισμικού: «λογισμικό») για τον σκοπό της διευκόλυνσης της εργασίας με τα προϊόντα της Schüco, της λήψης αυτών, της ενημέρωσής τους, και του σχεδιασμού αυτών και με αυτά. Με τον όρο «Ομάδα Schüco» εννοούνται όλες οι επιχειρήσεις, με τις οποίες η Schüco είναι συνδεδεμένη βάσει των άρθρων 15 και των ακολούθων του γερμανικού νόμου περί ανωνύμων εταιριών (AktG) και οι οποίες συμμετέχουν στην επιγραμμική πύλη.  


1. Γενικές πληροφορίες

1.1
Η Schüco προσφέρει στον χρήστη τη δυνατότητα πρόσβασης, εν ονόματι του επεξεργαστή που κατονομάζει, στην επιγραμμική πύλη «My Workplace» στη διεύθυνση ιστού www.schueco.com (στο εξής: «επιγραμμική πύλη») και της χρήσης αυτής της πύλης βάσει αυτών των Γενικών Όρων Χρήσης.

1.2
Αυτοί οι Γενικοί Όροι Χρήσης ισχύουν για όλα τα περιεχόμενα, το λογισμικό και/ή τις βάσεις δεδομένων, που διαθέτει η Schüco μέσω της επιγραμμικής πύλης, εφόσον δεν υφίστανται ξεχωριστοί όροι χρήσης για τα περιεχόμενα, το λογισμικό και/ή τις βάσεις δεδομένων. Αν ισχύουν ξεχωριστοί όροι χρήσης για τα περιεχόμενα, το λογισμικό και/ή τις βάσεις δεδομένων αυτοί έχουν προτεραιότητα απέναντι σε αυτούς τους Γενικούς Όρους Χρήσης.


2. Πρόσβαση

2.1
Για να είναι εφικτή η χρήση της επιγραμμικής πύλης, απαιτείται αρχικά μια αντίστοιχη αίτηση του χρήστη. Αυτός πρέπει να υποβάλλει μια αίτηση παροχής άδειας χρήστη για τον εργοδότη
του, τον επεξεργαστή, (στο εξής: «χρήστης»). Το έντυπο αίτησης διατίθεται από την Schüco ηλεκτρονικά στο διαδίκτυο. Στην αίτηση ο χρήστης πρέπει να αναφέρει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που του παρέχεται από τον επεξεργαστή. Με την υποβολή της αίτησης ο χρήστης δηλώνει σύμφωνος με την ισχύ αυτών των Γενικών Όρων Χρήσης.

Ο χρήστης βεβαιώνει ότι είναι εξουσιοδοτημένος να πράξει για λογαριασμό και κατ’ εντολή του επεξεργαστή και ιδίως να παρέχει δηλώσεις βούλησης εν ονόματι του προμηθευτή. Με τη χρήση της πύλης ο χρήστης δρα και ως βοηθός εκπλήρωσης του επεξεργαστή.

2.2
Η Schüco θα εξετάσει την παραπάνω αίτηση εντός σύντομου χρονικού διαστήματος. Αν η αίτηση γίνει δεκτή, ο χρήστης που αναφέρεται στην αίτηση θα λάβει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το μήνυμα ότι έχει εγκατασταθεί η πρόσβαση για τον επεξεργαστή, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί από αυτόν.

2.3
Τα στοιχεία πρόσβασης είναι αυστηρά εμπιστευτικά και δεν επιτρέπεται να δίνονται σε τρίτους. Στην περίπτωση που τα στοιχεία πρόσβασης γνωστοποιηθούν σε τρίτους, η Schüco πρέπει να ενημερωθεί αμελλητί.

2.4
Αν τα στοιχεία πρόσβασης καταχωριστούν τρεις φορές εσφαλμένα ή η πρόσβαση δεν χρησιμοποιηθεί για τρεις μήνες, η Schüco έχει το δικαίωμα να μπλοκάρει την πρόσβαση.


3. Χρήση

3.1
Ο χρήστης δικαιούται να χρησιμοποιήσει τα περιεχόμενα, το λογισμικό και/ή τις βάσεις δεδομένων της επιγραμμικής πύλης εν ονόματι του επεξεργαστή του για τον σκοπό της διευκόλυνσης της εργασίας με τα προϊόντα της Schüco, της λήψης και/ή της διακίνησης αυτών, της ενημέρωσής τους, και του σχεδιασμού αυτών και με αυτά. Απαράδεκτη είναι περαιτέρω κάθε άλλη χρήση, που υπερβαίνει την προβλεπόμενη στο εδάφιο 1 αυτού του σημείου 3.1 χρήση των βάσεων δεδομένων, του λογισμικού και/ή των περιεχομένων.

3.2
Όλα τα δικαιώματα (ιδίως όλες οι θέσεις που προστατεύονται από τις διατάξει περί πνευματικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων του κατασκευαστή της βάσης δεδομένων καθώς και όλων των άλλων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των νομικών θέσεων της συμπληρωματικής προστασίας εκτελεστού από την άποψη του δικαίου ανταγωνισμού) σε όλα τα περιεχόμενα, τις βάσεις δεδομένων και το λογισμικό που μπορούν να κληθούν επιγραμμικά ανήκουν αποκλειστικά στη Schüco.

Η Schüco μεταβιβάζει στον επεξεργαστή το μη αποκλειστικό και μη μεταβιβάσιμο δικαίωμα, να χρησιμοποιήσει τα περιεχόμενα και/ή τις βάσεις δεδομένων που μπορούν να κληθούν επιγραμμικά στο πλαίσιο της συνήθους χρήσης της επιγραμμικής πύλης για τους σκοπούς που αναφέρονται στο σημείο 3.1. Κάθε αντιγραφή, αποθήκευση σε αρχεία, σε ηλεκτρονικό εξοπλισμό πληροφορικής και/ή σε μέσα αποθήκευσης πάσης φύσης και/ή η μετάδοση των βάσεων δεδομένων και/ή των περιεχομένων, με εξαίρεση της τεχνικά αναγκαίας ενδιάμεσης αποθήκευσης στη μνήμη εργασίας ή στον σκληρό δίσκο του επεξεργαστή κατά την κανονική διαδικασία κλήσης, απαγορεύεται χωρίς τη ρητή συγκατάθεση της Schüco. Ο χρήστης φροντίζει περαιτέρω ώστε να μην έχουν τρίτοι πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων και/ή τα περιεχόμενα, «ανεξάρτητα από τον τρόπο» με τον οποίο αυτοί την αποκτούν.

Για κείμενα πρόσκλησης υποβολής προσφορών ισχύουν οι παρακάτω αποκλίνοντες όροι: Τα έγγραφα προσκλήσεων υποβολής προσφορών επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται, εφόσον αυτό αποσκοπεί σε διαγωνισμό με προϊόντα της Schüco. Για αυτόν τον σκοπό επιτρέπεται η τροποποίηση των κειμένων πρόσκλησης υποβολής προσφορών. Αυτό δεν ισχύει, αν αφορά χαρακτηριστικά των προϊόντων της Schüco. Αυτά δεν επιτρέπεται να τροποποιούνται.

Η Schüco μεταβιβάζει στον επεξεργαστή ένα απλό και μη μεταβιβάσιμο δικαίωμα χρήσης λογισμικού που χρησιμοποιεί μέσω της επιγραμμικής πύλης και/ή αποθηκεύει στον υπολογιστή του, για να χρησιμοποιήσει το λογισμικό για τους σκοπούς που αναφέρονται στο σημείο 3.1.

Απαγορεύεται κάθε αλλαγή, μετεπεξεργασία, διαίρεση/διαχωρισμός ή άλλη τροποποίηση των βάσεων δεδομένων, των περιεχομένων και/ή του λογισμικού (συμπεριλαμβανομένης της τροποποίησης μέσω πρόσθετων προγραμμάτων, της μετάφρασης, της αντίστροφης μηχανικής, της αποσυμπίλησης, του disassembling ή της σύνδεσης με άλλο λογισμικό και/ή άλλα δεδομένα ή βάσεις δεδομένων). Η παράγραφος 69e του γερμανικού νόμου για την πνευματική ιδιοκτησία (UrhG) παραμένει άθικτη. Τα περιεχόμενα, οι βάσεις δεδομένων και/ή το λογισμικό δεν επιτρέπεται να πωλούνται, να ενοικιάζονται, να χορηγούνται με άδεια ή να
διατίθενται με άλλον τρόπο έναντι ανταλλάγματος σε τρίτους ή να εκμεταλλευτούν με άλλον τρόπο εμπορικά. Η παραβίαση αυτών των όρων παρέχει στην Schüco το δικαίωμα της απρόθεσμης καταγγελίας και υποχρεώνει μεταξύ άλλων σε αποζημίωση (άρθρο 97 του γερμανικού νόμου για την πνευματική ιδιοκτησία (UrhG)). Μια τέτοιας φύσεως παραβίαση μπορεί επιπλέον να αποτελεί αξιόποινη πράξη (άρθρα 106, 107, 108, 108 a, 108b του γερμανικού νόμου για την πνευματική ιδιοκτησία (UrhG)).


4. Υποχρεώσεις του χρήστη

Για να μπορεί να λειτουργήσει η επιγραμμική πύλη με τους πολυάριθμους χρήστες της, αυτοί θα πρέπει να τηρούν κάποιους κανόνες. Ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να τηρήσει τους ακόλουθους κανόνες του σημείου 4. Ο επεξεργαστής πρέπει να διασφαλίσει ότι ο χρήστης τηρεί τους κανόνες που αναφέρονται στο σημείο 4.

4.1
Η χρήση της επιγραμμικής πύλης και των εφαρμογών της επιτρέπεται να γίνεται αποκλειστικά στο πλαίσιο των σκοπών που περιγράφονται στο σημείο 3.1 εδάφιο 1. Απαγορεύεται κάθε χρήση που αποβλέπει στη χρήση της επιγραμμικής πύλης για άλλους σκοπούς πέρα από αυτούς.

4.2
4.2.1
Απαγορεύονται επεμβάσεις στην επιγραμμική πύλη που διαταράσσουν τη λειτουργία της. Ιδίως απαγορεύεται η λήψη τέτοιων μέτρων που οδηγούν στην υπέρμετρη επιβάρυνση της επιγραμμικής πύλης ή στην απαράδεκτη παρενόχληση των άλλων χρηστών.

4.2.2
Απαγορεύονται ηλεκτρονικές επιθέσεις πάσης φύσης στην επιγραμμική πύλη (συμπεριλαμβανομένου ολόκληρου του υλικού και λογισμικού που χρησιμοποιείται για τη λειτουργία της επιγραμμικής πύλης) ή σε μεμονωμένους χρήστες. Τέτοιου είδους ηλεκτρονικές επιθέσεις θεωρούνται μεταξύ άλλων τα παρακάτω μέτρα:
 

  • η χρήση και/ή διάδοση ιών, σκουληκιών, δούρειων ίππων,
  • επιθέσεις brute-force,
  • άλλα μέτρα ή διαδικασίες που διαταράσσουν τη λειτουργία της επιγραμμικής
  • πύλης συμπεριλαμβανομένου ολόκληρου του υλικού και λογισμικού που χρησιμοποιείται για τη λειτουργία της επιγραμμικής πύλης και/ή μπορούν να βλάψουν την Schüco ή τους χρήστες.


4.2.3
Απαγορεύεται η υποβολή περιεχομένων από τον χρήστη που είναι αξιόποινα ή παραβιάζουν τα δικαιώματα τρίτων. Απαγορεύεται επίσης η χρήση της επιγραμμικής πύλης για παραβιάσεις της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού και περί συμπράξεων επιχειρήσεων.


5. Kündigung

Η συμβατική συμφωνημένη χρήση της επιγραμμικής πύλης μπορεί να καταγγελθεί από κάθε συμβαλλόμενο με προειδοποίηση 2 εβδομάδων. Το δικαίωμα για λύση της σύμβασης εξαιτίας σημαντικής αιτίας σύμφωνα με το άρθρο 314 του γερμανικού αστικού κώδικα (BGB) παραμένει άθικτο. Κάθε καταγγελία συντάσσεται γραπτώς, με αναφορά του δηλώνοντος ή ιδιόχειρη υπογραφή του.


6.1 Sonstiges

6.1
Η Schüco επιφυλάσσεται του δικαιώματος να τροποποιήσει όρους αυτών των Γενικών Όρων Χρήσης ανά πάσα στιγμή και χωρίς αιτιολόγηση, τηρώντας τις παρακάτω προϋποθέσεις που αναφέρονται στα σημεία 6.1.1 έως και 6.1.3.

6.1.1
Εξαιρείται ρητά από το παραπάνω δικαίωμα αλλαγής κάθε περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης σύμφωνα με το σημείο 3 των Γενικών Όρων Χρήσης. Για αυτόν τον λόγο η Schüco θα ενημερώσει τον χρήστη σχετικά με κάθε ενδεχόμενη αλλαγή και/ή απόκλιση από τις υποσχόμενες παροχές και θα του προτείνει τη συνέχιση της σχέσης χρήσης υπό τους αλλαγμένους πλέον όρους, εφόσον δεν θίγονται τα συμφέροντα του χρήστη ως συνέπεια των αλλαγών και/ή αποκλίσεων..

6.1.2
Ο χρήστης ενημερώνεται για κάθε άλλο αλλαγμένο όρο που δεν ανήκει στις περιπτώσεις του σημείου 6.1.1 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και/ή επιστολής και/ή στο πλαίσιο της επιγραμμικής πύλης πριν αυτός τεθεί σε ισχύ. Αν ο χρήστης δεν αντιταχθεί στην ισχύ των νέων Γενικών Όρων Χρήσης εντός έξι εβδομάδων μετά τη λήψη του αντίστοιχου ηλεκτρονικού μηνύματος, θεωρείται ότι οι αλλαγμένοι Γενικοί Όροι Χρήσης έγιναν αποδεκτοί. Η Schüco υποχρεούται να υποδείξει στον χρήστη ξεχωριστά τη σημασία της προθεσμίας των έξι εβδομάδων (ιδίως το ότι θεωρείται ότι ο χρήστης
έχει αποδεχθεί τους αλλαγμένους Γενικούς Όρους Χρήσης, αν αυτός δεν αντιταχθεί μετά τη λήψη του αντίστοιχου μηνύματος εντός της προθεσμίας στους νέους Γενικούς Όρους Χρήσης).

6.1.3
Αν ο χρήστης αντιταχθεί στην ισχύ των νέων Γενικών Όρων Χρήσης εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στο σημείο 6.1.2, η Schüco διατηρεί το δικαίωμα της τακτής καταγγελίας της συμβατικής σχέσης με τον πελάτη με προειδοποίηση δεκατεσσάρων ημερών.

6.2
Για τον σκοπό της εκπλήρωσης της σύμβασης και συνεπώς της παροχής των από την Schüco συμβατικά οφειλόμενων υπηρεσιών η Schüco μπορεί να χρησιμοποιήσει τις παροχές τρίτων, των αποκαλούμενων βοηθών εκπλήρωσης.

6.3
Αντί της Schüco μπορούν να αναλάβουν τρίτοι εξ ολοκλήρου ή επιμέρους τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από αυτήν τη σύμβαση για τη Schüco, υπό τήρηση μιας προθεσμίας προαναγγελίας ενός μήνα. Σε αυτήν την περίπτωση ο χρήστης έχει το δικαίωμα να λύσει με καταγγελία χωρίς αιτιολογία τη συμβατική σχέση με την Schüco.

6.4
Οι προκείμενοι Γενικοί Όροι Χρήσης και η συμβατική σχέση/οι συμβατικές σχέσεις μεταξύ της Schüco και του επεξεργαστή υπόκεινται αποκλειστικά στο δίκαιο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας.

Ενημέρωση: Απρίλιος 2018