Schüco Search
 • Data protection
 • Γενικοί Όροι Χρήσης για την πύλη «My Workplace» («Η θέση εργασίας μου») για αρχιτέκτονες
...
 • Data protection
 • Γενικοί Όροι Χρήσης για την πύλη «My Workplace» («Η θέση εργασίας μου») για αρχιτέκτονες

Γενικοί Όροι Χρήσης για την πύλη «My Workplace» («Η θέση εργασίας μου») για αρχιτέκτονες

Η Schüco International KG (εφεξής «αδειοδότης») προσφέρει στην πύλη «My Workplace»
 

 • ηλεκτρονικούς καταλόγους, σχέδια κατασκευής, κείμενα προκήρυξης, πιστοποιητικά ελέγχου, πληροφορίες για αρχιτέκτονες και παρόμοιες πληροφορίες (εφεξής: «περιεχόμενα»),
 • δεδομένα και βάσεις δεδομένων (εφεξής: «βάσεις δεδομένων») καθώς και
 • διάφορα εργαλεία λογισμικού και λογισμικά για τη διαχείριση και την παρουσίαση των περιεχομένων και των βάσεων δεδομένων (εφεξής: «λογισμικά»


σε οργανωτές και αρχιτέκτονες (εφεξής «τελικοί χρήστες») για σκοπούς διευκόλυνσης των εργασιών που εκτελούνται αναφορικά με τα προϊόντα του αδειοδότη, για το σχεδιασμό των προϊόντων και μαζί με τα προϊόντα του αδειοδότη.

Η χρήση αυτής της προσφοράς προϋποθέτει τη συγκατάθεση με τους παρακάτω όρους χρήσης και άδειας εκμετάλλευσης:

1. Γενικές πληροφορίες
Αυτοί οι Γενικοί Όροι Χρήσης ισχύουν για όλα τα περιεχόμενα, τα λογισμικά και/ή τις βάσεις δεδομένων, που διαθέτει ο αδειοδότης μέσω της επιγραμμικής πύλης, εφόσον δεν υφίστανται ξεχωριστοί όροι χρήσης για τα περιεχόμενα, τα λογισμικά και/ή τις βάσεις δεδομένων. Αν ισχύουν ξεχωριστοί όροι χρήσης για τα περιεχόμενα, τα λογισμικά και/ή τις βάσεις δεδομένων αυτοί έχουν προτεραιότητα έναντι αυτών των Γενικών Όρων Χρήσης.

2. Πρόσβαση
2.1
Για να είναι εφικτή η χρήση της επιγραμμικής πύλης, απαιτείται αρχικά μια αντίστοιχη αίτηση από τον τελικό χρήστη. Το έντυπο αίτησης διατίθεται από τον αδειοδότη ηλεκτρονικά στο διαδίκτυο. Στην αίτηση ο τελικός χρήστης που κάνει την αίτηση πρέπει να αναφέρει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον τελικό χρήστη. Με την υποβολή της αίτησης ο τελικός χρήστης δηλώνει σύμφωνος με την ισχύ αυτών των Γενικών Όρων Χρήσης.

2.2
Ο αδειοδότης θα εξετάσει την παραπάνω αίτηση εντός σύντομου χρονικού διαστήματος. Αν η αίτηση γίνει δεκτή, ο τελικός χρήστης που αναφέρεται στην αίτηση θα λάβει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το μήνυμα ότι έχει δημιουργηθεί πρόσβαση για τον τελικό χρήστη, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί από αυτόν.

2.3
Τα στοιχεία πρόσβασης είναι αυστηρά εμπιστευτικά και δεν επιτρέπεται να δίνονται σε τρίτους. Στην περίπτωση που τα στοιχεία πρόσβασης γνωστοποιηθούν σε τρίτους, ο αδειοδότης πρέπει να ενημερωθεί αμέσως.

2.4
Αν τα στοιχεία πρόσβασης καταχωριστούν τρεις φορές εσφαλμένα ή η πρόσβαση δεν χρησιμοποιηθεί για τρεις μήνες, ο αδειοδότης έχει το δικαίωμα να μπλοκάρει την πρόσβαση.

3. Χρήση
3.1
Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και χρήσης: Όλα τα δικαιώματα (ιδίως όλες οι θέσεις που προστατεύονται από τις διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά δικαιώματα προστασίας, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων του κατασκευαστή της βάσης δεδομένων καθώς και όλων των άλλων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των νομικών θέσεων της συμπληρωματικής προστασίας εκτελεστού από την άποψη του δικαίου ανταγωνισμού) στα περιεχόμενα, τις βάσεις δεδομένων και τα λογισμικά ανήκουν αποκλειστικά στον αδειοδότη.

3.2
Άδεια χρήσης: Ο αδειοδότης παραχωρεί στον τελικό χρήστη το παγκόσμιο, μη αποκλειστικό, μη μεταβιβαζόμενο και ανακλητό δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα περιεχόμενα, τις βάσεις δεδομένων και τα λογισμικά αποκλειστικά για σκοπούς διευκόλυνσης των εργασιών που εκτελούνται για το σχεδιασμό των προϊόντων του αδειοδότη. Η χρήση των περιεχομένων, βάσεων δεδομένων και/ή των λογισμικών για άλλους σκοπούς από τους προαναφερόμενους απαγορεύεται ρητά. Επιπλέον, απαγορεύεται επίσης οποιαδήποτε - πλήρης ή μερική, μόνιμη ή προσωρινή - αναπαραγωγή (με εξαίρεση τη δημιουργία ενός μηχαναγνώσιμου αντιγράφου του λογισμικού για λόγους ασφαλείας), ειδικά η αποθήκευση σε αρχεία, ηλεκτρονικά συστήματα επεξεργασίας δεδομένων και/ή σε μέσα αποθήκευσης κάθε είδους και/ή η διαβίβαση των περιεχομένων, των λογισμικών και/ή βάσεων δεδομένων με εξαίρεση την προσωρινή μνήμη, που σχετίζεται τεχνικά με την κανονική διαδικασία κλήσης, στη μνήμη λειτουργίας ή στο σκληρό δίσκο του τελικού χρήστη χωρίς τη ρητή συγκατάθεση του αδειοδότη. Ο τελικός χρήστης φροντίζει ώστε να μην έχουν τρίτοι πρόσβαση στα περιεχόμενα, τις βάσεις δεδομένων και/ή τα λογισμικά - ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο αυτοί την αποκτούν.

3.3
Άλλοι περιορισμοί χρήσης: Απαγορεύεται οποιαδήποτε επανεπεξεργασία (συμπεριλαμβανομένης της μετάφρασης, της επεξεργασίας, της διαρρύθμισης, της διαίρεσης, του διαχωρισμού, της τροποποίησης από προγράμματα add on, της παλινδρόμησης, της αποσυμπίλησης, της διάσπασης και/ή της σύνδεσης με άλλα λογισμικά και/ή άλλα δεδομένα ή βάσεις δεδομένων) των λογισμικών και/ή άλλη επεξεργασία/τροποποίηση των περιεχομένων, των βάσεων δεδομένων και/ή των στοιχείων των βάσεων δεδομένων, το άρθρο 69e του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας (UrhG) παραμένει άθικτο. Επιπλέον, απαγορεύεται η (ενσύρματη ή ασύρματη) δημόσια αναπαραγωγή των περιεχομένων, των βάσεων δεδομένων και/ή των λογισμικών, συμπεριλαμβανομένης της δημόσιας διάθεσης με τρόπο, ώστε να υπάρχει πρόσβαση σε αυτούς τους τρίτους. Επιπλέον, τα περιεχόμενα, οι βάσεις δεδομένων και/ή τα λογισμικά δεν επιτρέπεται να διατίθενται, να ενοικιάζονται, να μεταβιβάζονται για αυτά περαιτέρω άδειες εκμετάλλευσης ή άλλως όπως να διατίθενται σε τρίτους έναντι ανταλλάγματος ή δωρεάν, μόνιμα ή προσωρινά, να διαβιβάζονται ή να υπόκεινται σε εκμετάλλευση με άλλον τρόπο. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμβατική σχέση ανάμεσα στον αδειοδότη και τον τελικό χρήστη δεν μπορούν επίσης να μεταβιβαστούν. Ο τελικός χρήστη υποχρεούται να διασφαλίσει ότι οι συνεργάτες του, καθώς και άλλα άτομα που υπάγονται στη δικαιοδοσία του, τα οποία έχουν πρόσβαση στα περιεχόμενα, τις βάσεις δεδομένων και/ή τα λογισμικά, τηρούν όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμβατική σχέση - ειδικά τις υποχρεώσεις από τα σημεία 1. έως 3.). Επιπλέον, ο τελικός χρήστης υποχρεούται να διασφαλίσει ότι κανείς δεν έχει πρόσβαση στα περιεχόμενα, τις βάσεις δεδομένων και/ή τα λογισμικά. Εάν στον τελικό χρήστη γίνει γνωστό ότι χρησιμοποιούνται ή υπόκεινται σε επεξεργασία τα περιεχόμενα, οι βάσεις δεδομένων και/ή τα λογισμικά αντίθετα με τους όρους αυτής της συμφωνίας, θα προβεί αμέσως σε όλες τις δυνατές ενέργειες, για να εμποδίσει αυτήν την αντίθετη προς τη σύμβαση χρήση. Επιπλέον, θα ενημερώσει αμέσως τον αδειοδότη σχετικά με τέτοια περιστατικά. Η παράβαση αυτών των όρων δίνει στον αδειοδότη το δικαίωμα καταγγελίας της υπάρχουσας συμβατικής σχέσης χωρίς προειδοποίηση, καθώς και ανάκλησης της άδειας χρήσης που παραχωρήθηκε και μπορεί επιπλέον να επιφέρει επίσης την υποχρέωση αποζημίωσης. Ο αδειοδότης επιφυλάσσεται ρητά όλων των συμβατικών και νομικών αξιώσεων. Κατά τα άλλα, ο τελικός χρήστης ενημερώνεται ότι οι αντίστοιχες παραβάσεις μπορούν επιπλέον να γίνουν επίσης αξιόποινες (άρθρα 106, 107, 108, 108a, 108b UrhG).

4. Υποχρεώσεις τελικού χρήστη
Για να μπορεί να λειτουργήσει η επιγραμμική πύλη με τους πολυάριθμους τελικούς χρήστες της, αυτοί θα πρέπει να τηρούν κάποιους κανόνες. Ο τελικός χρήστης είναι υποχρεωμένος να τηρήσει τους ακόλουθους κανόνες του σημείου 4.

4.1
Η χρήση της επιγραμμικής πύλης και των εφαρμογών της επιτρέπεται να γίνεται αποκλειστικά στο πλαίσιο των σκοπών που περιγράφονται στο σημείο 3.1 εδάφιο 1. Απαγορεύεται κάθε χρήση που αποβλέπει στη χρήση της επιγραμμικής πύλης για άλλους σκοπούς πέρα από αυτούς.

4.2
4.2.1
Απαγορεύονται επεμβάσεις στην επιγραμμική πύλη που διαταράσσουν τη λειτουργία της. Ιδίως απαγορεύεται η λήψη τέτοιων μέτρων που οδηγούν στην υπέρμετρη επιβάρυνση της επιγραμμικής πύλης ή στην απαράδεκτη παρενόχληση των άλλων τελικών χρηστών.

4.2.2
Απαγορεύονται ηλεκτρονικές επιθέσεις πάσης φύσης στην επιγραμμική πύλη (συμπεριλαμβανομένου ολόκληρου του υλικού και λογισμικού που χρησιμοποιείται για τη λειτουργία της επιγραμμικής πύλης) ή σε μεμονωμένους τελικούς χρήστες. Τέτοιου είδους ηλεκτρονικές επιθέσεις θεωρούνται μεταξύ άλλων τα παρακάτω μέτρα:
 

 • απόπειρες ηλεκτρονικής παρείσφρησης, δηλ. απόπειρες της υπερνίκησης, παράκαμψης ή άλλου είδους απόπειρες της θέσης εκτός ισχύος των μηχανισμών ασφαλείας της επιγραμμικής πύλης,
 • η χρήση και/ή διάδοση ιών, σκουληκιών, δούρειων ίππων,
 • επιθέσεις brute-force,
 • άλλα μέτρα ή διαδικασίες που διαταράσσουν τη λειτουργία της επιγραμμικής πύλης, συμπεριλαμβανομένου ολόκληρου του υλικού και λογισμικού που χρησιμοποιείται για τη


λειτουργία της επιγραμμικής πύλης και/ή μπορούν να βλάψουν την Schüco ή τους τελικούς χρήστες.

4.2.3
Απαγορεύεται η υποβολή περιεχομένων από τον τελικό χρήστη που είναι αξιόποινα ή παραβιάζουν τα δικαιώματα τρίτων. Απαγορεύεται επίσης η χρήση της επιγραμμικής πύλης για παραβιάσεις της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού και περί συμπράξεων επιχειρήσεων.

5. Εγγύηση
Κατά τη συμπλήρωση των στοιχείων στα περιεχόμενα, τις βάσεις δεδομένων και τα λογισμικά μπορούν μεμονωμένα να παρουσιαστούν εσφαλμένα στοιχεία παρά την προσεκτική επεξεργασία και τον προσεκτικό έλεγχο. Για αυτόν το λόγο δεν μπορεί να παραχθεί εγγύηση για την ορθότητα. Σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις της τεχνολογίας δεν μπορούν να αποκλειστούν πλήρως σφάλματα του λογισμικού και των βάσεων δεδομένων, ακόμα και κατά την προσεκτική δημιουργία τους. Για αυτόν το λόγο, ο τελικός χρήστης θα λάβει κατάλληλα μέτρα για την περίπτωση που το λογισμικό δεν λειτουργεί σωστά πλήρως ή μερικώς. Με αυτήν τη συμφωνία, ο αδειοδότης δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση εγγύησης ή αποζημίωσης. Ο αδειοδότης και ο τελικός χρήστης ιδιαίτερα συμφωνούν ότι η χρήση του λογισμικού, των βάσεων δεδομένων, καθώς των περιεχομένων δεν αντικαθιστά την παροχή συμβουλών από ειδικό.

6. Καταγγελία
Η συμβατική συμφωνημένη χρήση της επιγραμμικής πύλης μπορεί να καταγγελθεί από κάθε συμβαλλόμενο με προειδοποίηση 2 εβδομάδων. Το δικαίωμα για λύση της σύμβασης εξαιτίας σημαντικής αιτίας σύμφωνα με το άρθρο 314 του γερμανικού αστικού κώδικα (BGB) παραμένει άθικτο. Κάθε καταγγελία συντάσσεται γραπτώς, με αναφορά του δηλώνοντος ή ιδιόχειρη υπογραφή του.

7. Λοιποί όροι
7.1
Ο αδειοδότης επιφυλάσσεται του δικαιώματος να τροποποιήσει όρους αυτών των Γενικών Όρων Χρήσης ανά πάσα στιγμή και χωρίς αιτιολόγηση, τηρώντας τις παρακάτω προϋποθέσεις που αναφέρονται στα σημεία 7.1.1 έως και 7.1.3.

7.1.1
Εξαιρείται ρητά από το παραπάνω δικαίωμα αλλαγής κάθε αλλαγή της περιγραφής του αντικειμένου της σύμβασης σύμφωνα με το σημείο 3 των Γενικών Όρων Χρήσης. Για αυτόν τον λόγο ο αδειοδότης θα ενημερώσει τον τελικό χρήστη σχετικά με κάθε ενδεχόμενη αλλαγή και/ή απόκλιση από τις υποσχόμενες παροχές και θα του προτείνει τη συνέχιση της σχέσης χρήσης υπό τους αλλαγμένους πλέον όρους, εφόσον δεν θίγονται τα συμφέροντα του τελικού χρήστη ως συνέπεια των αλλαγών και/ή αποκλίσεων.

7.1.2
Ο τελικός χρήστης ενημερώνεται για κάθε άλλο αλλαγμένο όρο που δεν ανήκει στις περιπτώσεις του σημείου 7.1.1 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και/ή επιστολής και/ή στο πλαίσιο της επιγραμμικής πύλης πριν αυτός τεθεί σε ισχύ. Αν ο τελικός χρήστης δεν αντιταχθεί στην ισχύ των νέων Γενικών Όρων Χρήσης εντός έξι εβδομάδων μετά τη λήψη του αντίστοιχου ηλεκτρονικού μηνύματος, θεωρείται ότι οι αλλαγμένοι Γενικοί Όροι Χρήσης έγιναν αποδεκτοί. Ο αδειοδότης υποχρεούται να υποδείξει στον τελικό χρήστη ξεχωριστά τη σημασία της προθεσμίας των έξι εβδομάδων (ιδίως το ότι θεωρείται ότι ο τελικός χρήστης έχει αποδεχθεί τους αλλαγμένους Γενικούς Όρους Χρήσης, αν αυτός δεν αντιταχθεί μετά τη λήψη του αντίστοιχου μηνύματος εντός της προθεσμίας στους νέους Γενικούς Όρους Χρήσης).

7.1.3
Αν ο τελικός χρήστης αντιταχθεί στην ισχύ των νέων Γενικών Όρων Χρήσης εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στο σημείο 7.1.2, ο αδειοδότης διατηρεί το δικαίωμα της τακτής καταγγελίας της συμβατικής σχέσης με τον πελάτη με προειδοποίηση δεκατεσσάρων ημερών.

7.2
Για τον σκοπό της εκπλήρωσης της σύμβασης και συνεπώς της παροχής των από την Schüco συμβατικά οφειλόμενων υπηρεσιών η Schüco μπορεί να χρησιμοποιήσει τις παροχές τρίτων, των αποκαλούμενων βοηθών εκπλήρωσης.

7.3
Αντί του αδειοδότη μπορούν να αναλάβουν τρίτοι εξ ολοκλήρου ή επιμέρους τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από αυτήν τη σύμβαση για τη Schüco, υπό τήρηση μιας προθεσμίας προαναγγελίας ενός μήνα. Σε αυτήν την περίπτωση ο τελικός χρήστης έχει το δικαίωμα να λύσει με καταγγελία χωρίς αιτιολογία τη συμβατική σχέση με την Schüco.

7.4
Οι προκείμενοι Γενικοί Όροι Χρήσης και οι συμβατικές σχέσεις μεταξύ του αδειοδότη και του τελικού χρήστη υπόκεινται αποκλειστικά στο δίκαιο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Για όλες τις διαφωνίες που απορρέουν από ή σε σχέση με αυτήν τη συμφωνία, εφόσον ο πελάτης είναι πωλητής, αρμόδια είναι τα τακτικά δικαστήρια του Bielefeld.

Ενημέρωση: Ιούνιος 2019