Schüco Sök
Die richtige Konstruktion
...

SCHÜCO CARBON CONTROL

Konstruktion och val av system

Det finns en enorm potential att minska CO₂ i fasaden om du väljer rätt system- och fasadkonstruktion.


Att använda system där det krävs mindre åtgång material som innebär till exempel mindre CO₂-utsläpp under tillverkningen – och även färre fogar vidstora enheter, vilket också minskar värmeförlusten. Som ett resultat har det förbättrade U-värdet och motsvarande ökning av energieffektiviteten en positiv inverkan på koldioxidavtrycket i driften av byggnaden.


Overall, the right structural changes above and beyond altering the module sizes can mean material savings of up to 40% compared to constructions without material optimisation.