Schüco Sök
CO₂ objektspezifisch steuern
...

SCHÜCO CARBON CONTROL

Expertis rådgivning för en projekt-specifik CO₂ -kontroll

Arkitekter och planerare kan arbeta med en byggnads koldioxidavtryck i ett tidigt skede för att säkerställa dess hållbarhet och sin egen konkurrenskraft i anbudsförfaranden.

Redan från designfasen och framåt kan ett stort inflytande utövas på en byggnads koldioxidavtryck. Arkitekter och planerare har förmågan att säkerställa att en byggnad är framtidssäker genom byggnadens form, konstruktionen av fasaden, de material som används och funktionaliteten hos dessa integrerade system.


Vi ger arkitekter och planerare tillgång till en individuell konsulttjänst för att minska koldioxidutsläppen i byggnaden och optimera materialförbrukningen under hela planerings- och byggfasen. 

Önskar du personlig rådgivning?

shutterstock_387274780

Möjligheterna för ett minskat koldioxidavtryck är många och varierande, även i planeringsfasen. För att upprätthålla en överblick över design- och driftsfaktorerna erbjuder våra experter på Schüco omfattande konsulttjänster och skräddarsydda lösningar över hela byggnadens livscykel. Från initial översikt över konstruktion till drift till återvinning – i alla faser erbjuder Schüco produkter och tjänster för att minimera CO₂-värdet.