Schüco Arama

Schüco Davranış Kuralları

Etik uyum bizim için elbette önemli bir mesele. Yürürlükteki tüm yasalara ve mevzuata uyarız ve etik standartlara bağlıyız. Schüco Davranış Kuralları, dünya çapında Schüco için geçerli olan temel kurallarımızı tanımlar.


Bu Davranış Kuralları ile, özellikle adil rekabet ve açık pazar ilkelerine uymayı taahhüt ediyoruz ve bu nedenle, herhangi bir yolsuzluk eylemine veya antitröst yasalarının ihlaline müsamaha göstermeyeceğiz. Doğal kaynaklarla ilgili sürdürülebilir ekonomik uygulamaları ve çevre yasalarına uymayı apaçık bir görev olarak görüyoruz. Çalışanlarımıza ve iş ortaklarımıza saygılı ve adil davranırız.

İş ortaklarımızdan Davranış Kurallarında belirtilen ilkelere saygı göstermelerini ve buna göre hareket etmelerini bekleriz.

BU BÖLÜMDEN

Okumaya devam etmek için