1. Uygulamacılar
  2. Erstregistrierung

için kayıt Uygulamacılar

Kontakt bilgisi

Kayıt

Conditions of use and licence conditions

Online olarak çağrılabilen içerikler, veritabanları ve yazılımların (çevrimiçi lisans) kullanımına yönelik Schüco International KG (bundan böyle "Lisans sağlayıcı" olarak anılacaktır)kullanım ve lisans koşulları. Lisans sahibi, müşterilerine (bundan böyle "son kullanıcı" olarak anılacaktır) çevrimiçi olarak çağrılabilen Schüco kataloglarını, tasarım çizimlerini, ihale metinlerini, test raporlarını ve mimari bilgilerini (bundan böyle "içerik" olarak anılacaktır), veritabanlarını ve ayrıca verilerin ve veritabanlarının (bundan böyle her iki yazılım öğesi de "yazılım" olarak anılacaktır) yönetimi ve gösterimi için, çalışmanın kolaylaştırılması amacıyla çevrimiçi olarak internet üzerinden de Schüco ürünlerinin tedarik edilmesi, kullanılması ve onlarla planlama ve tasarım yapılması için farklı yazılım araçları ve yazılımlar sunar. Bu online teklifin kullanımı, aşağıda belirtilen kullanım ve lisans koşullarının kabul edilmesini gerektirir. Telif ve kullanım hakları: Çevrimiçi olarak çağrılabilen içerikler, veritabanları ve yazılımların tüm hakları (özellikle veritabanı sağlayıcısı hakkı ve sınai mülkiyet haklarının korunması ile ilgili ek kanunun yasal statüsü dahil tüm diğer haklar dahil olmak üzere telif hakkıyla korunan tüm öğeler ve ilgili haklar) lisans sağlayıcısına aittir. Kullanım izni: Lisans sahibi nihai müşteriye, çevrimiçi çağrılabilen içerikleri, veritabanlarını ve yazılımı, web sitesinin normal kullanımı çerçevesinde lisans sahibinin planlaması ve ürünleri ile çalışmanın kolaylaştırılması amacıyla Almanya Federal Cumhuriyeti bölgesi ile sınırlandırılmış münhasır ve devredilemez hakkı sağlar. Teknik olarak normal çağrıma işlemi gereğince hafızadaki ara bellek veya nihai kullanıcının sabit diski hariç her türlü kopyalama, dosyaya, veri işleme sistemlerine ve/veya hafıza kartlarına kaydedilmesi ve/veya yazılımın ve/veya veritabanının ve/veya içeriklerin devredilmesi, lisans sahibinin açık onayı olmadan yasaktır. Son kullanıcı, üçüncü şahısların "hangi yolla olursa olsun" yazılıma ve/veya veritabanına ve/veya içeriklere erişimlerinin olmamasını sağlamaya devam etmelidir. Yazılımın ve/veya veritabanlarının ve/veya içeriklerin, bu paragrafın 1. cümlesi ile yapılan düzenlemenin dışındaki her türlü diğer kullanımı da yasaktır. Diğer kullanım kısıtlamaları: Yazılımda ve/veya veritabanında ve/veya içeriklerde (add-on programları ile modifikasyon, çeviri, geriye geliştirme, kaynak koda dönüştürme, kaldırma veya başka yazılımlarla ve/veya veriler veya veritabanları ile bağlantı dahil) yapılacak her türlü değişiklik, düzeltme, bölme/ayırma veya diğer modifikasyonlar yasaktır. § 69e UrhG bundan etkilenmez. Yazılım ve/veya içerikler ve/veya veritabanları satılamaz, kiralanamaz, alt lisans verilemez veya ücretsiz olarak üçüncü şahısların kullanımına sunulamaz veya hiçbir şekilde ticari amaçla değerlendirilemez. Bu düzenlemelerin ihlali, lisans sahibine lisansı derhal iptal etme hakkı verir ve ayrıca son kullanıcıyı tazminat (§ 97 UrhG) ödemekle yükümlü kılar. Bu tür bir ihlal cezayı da gerektirebilir (§§ 106, 107, 108, 108 a, 108b UrhG). Garanti: Çevrimiçi olarak çağrılabilen içerikler ve veritabanlarındaki bilgi çokluğu göz önünde bulundurulduğunda, en hassas işleme ve kontrole rağmen seyrek de olsa hatalı bilgiler ortaya çıkabilir. Bu nedenle herhangi bir doğruluk garantisi verilemez. Teknolojinin güncel durumuna bağlı olarak, dikkatli oluşturma sırasında dahi yazılımda hatalar tamamen göz ardı edilemez. Bu nedenle son kullanıcı böyle durumlarda, yazılımın tamamen veya kısmen düzgün çalışması için uygun önlemler almalıdır. Lisans sahibi, bu anlaşma ile garanti veya tazminata yönelik hiçbir sorumluluğu üstlenmez. Lisans sahibi ve son kullanıcı, yazılım veritabanı ve içeriklerin kullanımının uzman danışmanlığının yerini alamayacağı konusunda mutabıktır. Uygulanacak hukuk ve yetkili mahkeme: Bu Anlaşma, uluslararası özel hukuk kuralları hariç, Almanya Federal Cumhuriyeti hukukuna tabidir. Bu anlaşmadan doğan veya bu anlaşma ile ilgili olan tüm anlaşmazlıklar için, müşterinin iş adamı olması durumunda, Bielefeld mahkemeleri yetkilidir.

Gizlilik politikası