1. Spracovatelia
  2. Moje pracovisko
  3. Videokonferenčná technika

Videokonferenčná technika Schüco

Rozšíriť siete, získať čas, redukovať náklady

Komunikujte s Vašimi externými partnermi zo svojej kancelárie, manažujte projekty efektívne aj na cestách a spracovávajte spoločne dokumenty i výkresy. Všetko to je súčasná videokonferenčná technika.

Dnes prebieha komunikácia so Schüco partnermi po celom svete v mnohých prípadoch prostredníctvom systému videokonferencií. Celkom bez problémov diskutujeme o objektoch, architektúre a systémoch. Umožňuje to oveľa intenzívnejší vzťah so zákazníkom a firme zabezpečuje výraznú výhodu. Vďaka inštalovanej a ďalej sa rozvíjajúcej Schüco videotechnike, je dnes s každým pracovníkom Schüco možná video komunikácia.

Video komunikácia nenahrádza osobné kontakty so Schüco!
Ale: Rýchlejšie rozhodnutia, nižšie cestovné náklady, menej času strateného cestovaním a technológie chrániace životné prostredie sú výraznou pridanou hodnotou nového spôsobu komunikácie!

Krištáľovo čistý obraz, nepatrné vstupné náklady, jednoduchá obsluha, žiadne náklady na spojenie

Brožúrka od Schüco o videokomunikácii

Pozrite si našu videokomunikačnú brožúrku a zistite, ako Schüco vylepšuje komunikáciu so svojimi partnermi.

Informujte sa detailne