1. Spoločnosť
  2. Zodpovednosť
  3. Trvalá udržateľnosť
  4. Hodnotovo orientované perspektívy

Hodnotovo orientované perspektívy pre zelené budovy

Základom pre aktuálnu tému trvalej udržateľnosti je globálny politický vývoj s míľnikmi ako sú „Limits of Growth“ ("Limity rastu") Rímskeho klubu 1972, klimatická konferencia v Rio de Janeiro 1992 alebo Kjótsky protokol 1997 s klimatickými cieľmi. Tieto viedli k vzniku trvalo udržateľného rozvoja, k enviromentálnym smerniciam, nariadeniam a normám na globálnej, európskej a národnej úrovni.

Vyše 80% budov v Nemecku je starších než 25 rokov a svojou energetickou spotrebou vysoko prekračuje v EnEV požadovanú hranicu. Aktuálne sa na budove ušetrí 40% spotreby energie a s tým spojených CO2 emisií, čím tieto vytvárajú ťažisko deklarovaných opatrení ku klimatickým cieľom. Trhovo určujúce sú pritom právne podklady EPBD 2010 a ENEV 2012 so sprísnenými požiadavkami a od júla 2013 nariadenie o stavebných výrobkoch s trvalou udržateľnosťou ako novou základnou požiadavkou, a tiež ďalšie redukovanie zásob zdrojov energie a jej zdražovanie.

Najvyššie kvalitatívne a enviromentálne štandardy

Informujte sa detailne

Referencie

Trvalo udržateľná výstavba so Schüco

dozvedieť sa viac

Kontakt

Trvalá udržateľnosť u Schüco

Máte otázky k téme trvalej udržateľnosti u Schüco? Nadviažte priamy kontakt s príslušnými konzultačnými partnermi v Schüco.

Kontaktujte nás