1. Spoločnosť
  2. Zodpovednosť
  3. Compliance

Compliance

Compliance je pre nás samozrejmosť. Dodržiavame právo a zákony a zohľadňujeme etické princípy. Kódexom správania Schüco sme definovali základné pravidlá správania skupiny Schüco na celom svete.

V kódexe správania sa výrazne hlásime k pravidlám férovej konkurencie a voľného trhu a preto netolerujeme ani korupciu, ani porušenia kartelového práva.

Trvalo udržateľné hospodárenie s ohľadom na prírodné zdroje a dodržiavanie zákonov o ochrane prírody vnímame ako samozrejmú povinnosť. K našim pracovníkom a obchodným partnerom sa správame férovo a s rešpektom.

Od našich obchodných partnerov očakávame, že budú rešpektovať základné pravidlá stanovené v kódexe správania a budú sa správať v súlade s nimi.