1. Spoločnosť
  2. Zodpovednosť

Podnikateľská zodpovednosť

Sebadefinovanie Schüco

Naše konanie určujú: hospodárenie zamerané na trvalo udržateľný rozvoj, vedomie zodpovednosti, a tiež etické a morálne zásady. Podnikateľské rozhodnutia sa prijímajú pri zohľadnení ekonomických, ekologických a spoločenských aspektov. Na orientáciu slúži Code of Conduct ako aj Compliance-smernica. Tým sa Schüco jednoznačne hlási k férovému obchodovaniu na slobodných trhoch, a netoleruje ani korupciu, ani porušovanie kartelového práva, hlási sa k ochrane životného prostredia a vyslovuje sa za férové a úctivé zaobchádzanie so zamestnancami a obchodnými partnermi. 

Pre trvalo udržateľný dnešok a zajtrajšok.