1. Spoločnosť
  2. O Schüco
  3. Hodnoty spoločnosti

Hodnoty spoločnosti

Inovácie, partnerstvo, excelentnosť a zodpovednosť rozhodujú o úspechu Schüco. Ako technologický líder pre celý plášť budovy Schüco presadzuje nepretržité inovácie. Súčasne je v celosvetovom meradle kompetentným partnerom pre investorov, architektov a spracovateľov. Excelentnosť dosahuje Schüco ako vlastník silnej značky prostredníctvom certifikovanej kvality a vynikajúceho dizajnu. S produkciou zameranou na trvalo udržateľný rozvoj Schüco chráni zdroje a preberá zodpovednosť za človeka a prírodu.

Inovácia pre nás znamená: Neustále vylepšovať existujúce a vytvárať nové.
Pod partnerstvom rozumieme, že všetky výrobky a služby sú zamerané na požiadavky našich zákazníkov.
Excelentnosť: V Schüco dosahujeme vo všetkom, čo robíme, vynikajúce výsledky.
Zodpovednosť Schüco: tvoríme pomocou najmodernejšej techniky, ústredným bodom sú človek a príroda.

Z tejto rubriky

Prečítajte si

História
Profil spoločnosti
Skupina OTTO FUCHS